Impuls- og stærkstrømslaboratorium

Effektiv, kompetent og akkrediteret

Få information, og download brochuren "Impuls- og stærkstrømslaboratorium".

Download brochuren
Impuls- og stærkstrømslaboratorium
Verdens mest effektive laboratorium for overspændingsbeskyttelsesenheder
Laboratorium for overspændingsbeskyttelsesenheder YouTube

Verdens mest effektive laboratorium for overspændingsbeskyttelsesenheder

Den nye bygning forener højspændings- og stærkstrømslaboratorier med kontorlokaler til udvikling, konstruktion og marketing under ét tag. Det omkring 1.300 m² store laboratorieområde er specielt skræddersyet til kontrolteknikkens teknologiske og sikkerhedstekniske krav og opfylder næsten alle internationalt standardiserede krav fra de etablerede certificeringssteder.

Alle de her eksisterende muligheder for at udføre test gør, at teknologicenteret i Blomberg kan betegnes som verdens mest effektive laboratorium for overspændingsbeskyttelsesenheder.

Stødstrømsgeneratorer i laboratoriet

Stødstrømsgeneratorer i laboratoriet

Det rigtige udstyr til effektive test

Laboratoriets testanlæg er i stand til at generere stødstrømme og overspændinger fra forskellige impulsformer. Også netfrekvente kortslutningsstrømme og DC-strømme kan dannes ved spænding, der kan indstilles i fine trin.

Som noget specielt kan dette laboratoriums effektive strømforsyningssystem kobles med stødstrømsgeneratorer. Således opstår der et realistisk miljø til test af overspændingsbeskyttelsesenheder.

Stærkstrømsprøvningsområde i laboratoriet

Stærkstrømsprøvningsområde i laboratoriet

Stærkstrømsprøvningsområdet

Her er det muligt med test af stødstrømsimpulser på op til 100 kA (8/20) μs i kombination med en effektiv vekselstrømskilde på overspændingsbeskyttelsesenheder.
Testen simulerer beskyttelsesenhedernes driftsadfærd og deres vekselvirkning med strømforsyningssystemet i tilfælde af overspænding.
Ud over denne specielle test for overspændingsbeskyttelsesenheder kan testlaboratoriet benyttes universelt 1- eller 3-faset.

Sådan testes der

Stødstrøms-testteknik

Stødstrømstestanlægget danner lynstrømme i kurveform (10/350) μs på op til 100 kA og stødstrømme i kurveform (8/20) μs på op til 200 kA. På den måde kan de mest effektive overspændingsbeskyttelsesenheder testes iht. gældende normer.

Til dannelse af impulser er der en energi på 141 kJ til rådighed, som tages fra en kondensatorbank med 44 μF og en maksimal opladerspænding på 80 kV. Et modulært opbygget måledata-registreringssystem med høj aftastningshyppighed leverer de højpræcise måledata.

Jævnstrøms-testteknik

Det selvstændigt arbejdende DC-testanlæg består af en effektiv DC-kilde og en speciel impulsstrømgenerator. Denne generator er designet præcist til kravene på området for jævnstrømstestteknik.

For at kvalificere overspændingsbeskyttelsesenheder til DC-applikationer giver systemet muligheden for at koble impulsstrømme (8/20) μs ind i DC-systemet. Dette anlæg tillader bl. a. test i henhold til EN 61643-31 "Krav til og prøvninger af overspændingsbeskyttelsesenheder i solcelleinstallationer". DC-kilde anvendes også til test med kortslutningsstrømme på op til 7.000 A. Spændingen kan indstilles i 1 volt-trin på op til 1.800 V DC.

Automatiseret prøvning

Automatiseret prøvning er en væsentlig garanti for en vellykket økonomisk prøvningsdrift. Fokus går her i retning af tidsintensive testforløb. Disse forløb beskrives især i IEC/EN 61643-21 "Overspændingsbeskyttelsesenheder til anvendelse i telekommunikations- og signalnetværk".
De selvudviklede testanlæg er udstyret med den sidste nye automatiseringsteknik, som styrer og overvåger hele testforløbet. Testsystemet dokumenterer og analyserer måleværdierne og opretter som afslutning en meningsfyldt testrapport.

Vores ydelser

 • Fuldstændig prøvning af lynstrømsafledere og overspændingsbeskyttelsesenheder iht. standarderne IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
 • Lynnedslags-strømtest med impulsform (10/350) μs med en amplitude på op til 100 kA
 • Stødstrømstests med impulsform (8/20) μs med en amplitude på op til 200 kA
 • Påvisning af overspændingsbeskyttelseskoncepters gyldighed på grundlag af EN CLC/TS 61643-12
 • Prøvninger af isoleringsbestandighed med en maksimal driftsspænding på op til 12 kV AC og 16 kV DC
 • 1- og 3-fasede kortslutningsstrømtest op til:
  50 kA på op til 500 V/50 Hz
  25 kA på op til 1000 V/50 Hz
DAkkS-akkreditering

DAkkS-akkreditering

Akkrediteret efter DIN EN ISO/IEC 17025

Testlaboratoriet er akkrediteret på grundlag af DIN EN ISO/IEC 17025. Denne standard beskriver "Generelle krav til test- og kalibreringslaboratoriers kompetence". Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), som er en tysk godkendelsesinstans, har kontrolleret og bekræftet realiseringen og overholdelsen af ISO 17025.

Akkrediteringen attesterer:

 • Faglig og teknisk kompetence
 • Gyldigt managementsystem til kvalitetssikring
 • Uafhængighed og upartiskhed over for tredjemand

Testrapporter fra akkrediterede testlaboratorier nyder høj grad af accept i hele verden.