Bir tablet bilgisayar üzerinde bulut bilgi işlem teknolojisini kullanan çalışan

Bulut bilgi işlem Endüstrinin geleceği

2017'de, ünlü “Dünyanın en değerli kaynağı artık petrol değil, veri” tespiti yapılmıştı. 2021'de bu tespit daha da doğrudur. Tüm endüstrilerde her gün büyük miktarlarda veri üretilmekte, fakat çoğu durumda bu veriler hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Proficloud.io, bu verileri kullanılabilir hale getirir. Proficloud.io, küçük ve orta ölçekli şirketlere, kendi sektörlerinin dijitalleşmesine katılma ve biriken verileri kullanmak suretiyle kendi proseslerini optimize etme, maliyetleri düşürme ve hızlarını artırma fırsatı sunuyor.

Bulut üzerinden çeşitli arayüz bağlantılarıyla bulut bilgi işlemi açıklayan şema

Bulut bilgi işlem nedir?

Geçmişte, bilgi işlem kapasitesi kullanmak isteyen herkes kendi sunucusunu kullanmak zorundaydı. Gerekli kaynakların hesaplanarak tedarik edilmesi, güncellemelerin kurulması, yedeklerin ayarlanması ve sunucuların ulaşılabilirliğinin sağlanması gerekiyordu. Sonuç olarak, şirketler ya devasa miktarlarda kaynak (insan ve finans) harcadı ya da kesintileri kabul etmek zorunda kaldı.

Bulut sayesinde bunlar artık geçmişte kaldı. Daha önce şirkette bulunan sunucunun yerini şimdi profesyonel olarak işletilen veri merkezleri – bulut – alıyor. Böylelikle, hesaplama gücü veya bellek kapasitesi gibi kaynaklar herhangi bir zamanda neredeyse sınırsız miktarlarda sağlanabiliyor. Sistem o kadar hızlı çalışır ki pik yükler bile dengelenebilir. Yazılım güncellemeleri veya yedekler yaratma gibi konular ilgili bulut platformunun operatörü tarafından yönetilir. Bulut, şirketlere - büyük maliyet ve çaba gerekmeden - veri dünyasına katılmanın kapısını açıyor.

Bulut bilgi işlem teknolojisini açıklayan şema

Bunun arkasındaki teknoloji nedir?

Kullanılan teknolojiler alanında MQTT kesinlikle anılmaya değer. MQTT, esas olarak makineler arasında haberleşme için kullanılan bir protokoldür. Bizim durumumuzda, sahadaki bulut-yetenekli cihazlarla, MQTT üzerinden yönetilen Proficloud.io arasındaki haberleşmedir. Bu amaç için, MQTT derhal, düşük hesaplama gücü gereklilikleri, düşük sabit masraflar ve TLS şifreleme yoluyla güvenli haberleşme gibi birkaç avantaj sunar.

Bulut ve tablet bilgisayarla bulut bilgi işlemin özelliklerini gösteren simge

Özellikler

Farklı türde bulut sistemleri mevcuttur, fakat aşağıdaki noktalar çoğu için geçerlidir:

  • Mevcut donanım farklı kullanıcılar arasında paylaşılır. Bu, maliyetleri düşürür ve verilerin ayrı tutulmasını mümkün kılar.
  • İstenen performans derhal yükseltilebilir veya azaltılabilir. Bu, değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verilmesini mümkün kılar.
  • Bulut hizmetleri satın alınmaz, fakat kiralanır. Her bulut sistemi operatörün sürekli çabasını gerektirdiğinden, ilgili maliyetleri saptamanın tek yolu budur. Bu uygulama, müşteriye yüksek başlama harcamaları (CAPEX) yapmama, bunun yerine öngörülebilir maliyetleri daha uzun bir süreye yayma (OPEX) avantajı sunar.
  • Bulutun işletme ve bakımı için yapılan harcamalar operatör tarafından karşılandığı için, müşteriler için kullanım düşük maliyetlidir. Müşteriler doğrudan kendi gerçek ilgi alanlarına odaklanabilirler.
Bulut bilgi işlemdeki riskleri gösteren simge

Riskler

Proficloud.io ile bulut bilgi işlem:

  • Kullanıcımızın Almanya, Frankfurt'taki bir veri merkezinde saklanan verileri.
  • GDPR ile uyumluyuz.
  • Cihazlar, müşteriler ve Proficloud.io arasında veri iletimi daima TLS-şifrelidir.
  • Veri hiçbir koşulda diğer taraflarla paylaşılmaz. Müşterilerimizin verilerini aynen şöyle görüyoruz: Müşterilerimizin verileri, bizim verilerimiz değil.

Proficloud.io ve Akıllı Hizmetler

Sonuçta şu sorunun yanıtlanması gerekir: Sizin şirketiniz bulutun avantajlarından nasıl yararlanabilir? Başka bir ifadeyle, Proficloud.io'yu kullanmaya nasıl başlayacaksınız? Proficloud.io, farklı kullanım durumlarına hizmet sunan ve dolayısıyla aynı zamanda çok farklı türde şirketlere uygun olan bir dizi Akıllı Hizmetten oluşur.
Burada bu Akıllı Hizmetler hakkında bir genel açıklama bulabilirsiniz: