Video: Phoenix Contact'ın gelecek vizyonu olarak All Electric Society
All Electric Society nedir? MovingImage

All Electric Society

Geleceğin All Electric Society vizyonu, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin yeterli miktarlarda ve uygun fiyatlarla sağlandığı bir dünyayı tanımlar. Yenilenebilir enerjinin uyumlu üretim ve kullanımına ilave olarak, verimlilik önlemleri yoluyla, akıllı ve network'e entegre edilen sistemler yaratmak suretiyle birincil enerji talebinin azaltılması, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarlarıdır.
Talep üzerine yenilenebilir enerji kullanımını temel alabilmek için, sektör entegrasyonunu gerçekleştirmek amacıyla elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyon için çözümler ve teknolojiler gereklidir.

All Electric Society Parkı

All Electric Society Parkı Yarının sürdürülebilir dünyası, bugünün teknolojileri

1 Eylül 2023'te Blomberg'de açılacak olan All Electric Society Park, All Electric Society'nin nasıl gerçeğe dönüştüğünü gösterecek. Burada reel sektör entegrasyonu uygulamaları örneklendirilirken aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek garanti altına alınacak.

Video: All Electric Society Alliance
All Electric Society Alliance MovingImage

All Electric Society Alliance ile güçleri birleştiriyoruz

All Electric Society'nin gelecek vizyonunun gerçeğe dönüşmesi için bilim, politika, iş dünyası ve endüstriden oyuncuların birlikte çalışması gerekiyor. Phoenix Contact, endüstri, altyapı ve mobilite sektörlerinde sürdürülebilir bir enerji devriminin devasa fırsatlarından makul şekilde yararlanmak için diğer oyuncularla aktif olarak işbirliği yapıyor: All Electric Society Alliance ile Zwickau Batı Saksonya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki All Electric Society Yetkinlik Merkezi ve bu dönüşümün arkasındaki diğer yenilikçilerle güçlerimizi birleştirerek, uzmanlık, ürünler ve çözümlerle gelecek vizyonumuzu hayata geçirmek istiyoruz.

Katılımcı ortaklığa dayalı bu ittifakın ana hedefleri şunlardır:

  • Projelerin All Electric Society Yetkinlik Merkezi ile müşterek olarak gerçekleştirilmesi
  • Tüm ortaklar arasında entegre, bilimsel bir işbirliği
  • Genç profesyonellerin disiplinlerarası gelişimi

All Electric Society Alliance'ın kurucu üyeleri – Zwickau Batı Saksonya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Phoenix Contact'a ilave olarak – BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, Zwickau şehri ve Volkswagen Sachsen GmbH.

Video: All Electric Society'nin parçası olarak sektör entegrasyonu
Sektör entegrasyonu nedir? MovingImage

Sektör entegrasyonu

Enerji üretimi, dağıtımı, depolanması ve tüketimi, sektör entegrasyonunda bir bütünsel sistem olarak değerlendirilmektedir. Her bir sektör, ihtiyaç duyulduğunda doğru formda enerjiyi bulabilmek için birbiriyle enerji takası yapar. Enerji tüketim ve üretim verileri toplanıp değerlendirilerek, enerji akışı optimum şekilde kontrol edilir.

Yani, sektörler sadece performans açısından değil, haberleşme açısından da network'e bağlanmalıdır. Farklı network'lerdeki standartlaştırılmış haberleşme protokolleri, sistem sınırlarından bağımsız olarak gerekli haberleşmeyi mümkün kılar. Sektör entegrasyonu prensibi, örneğin bir şirket içerisinde küçük ölçekte veya şirketler arasında çalışır. Phoenix Contact; enerji, endüstri, altyapı ve mobilite sektörlerinin elektriklendirilmesi, network'e bağlanması ve otomasyonu için ürün, çözüm ve hizmetler sağlar.

Sektör entegrasyonunu deneyimleyin
Çevrim içi All Electric Society Deneyimi
Çevrim içi All Electric Society Deneyimimizle, sektör entegrasyonunun nasıl çalıştığını ve elektriklendirme, network oluşturma ve otomasyonun burada oynadığı rolleri deneyimleyin.
Sektör entegrasyonunun anlaşılması
Çevrim içi All Electric Society Deneyimi, dizüstü bilgisayarlı bir çalışana ilham veriyor.

Elektriklendirme için anahtar teknolojiler

Video: All Electric Society'nin bir parçası olarak elektrifikasyon
Elektrifikasyon nedir? MovingImage
Offshore rüzgâr çiftliği

Güvenilir güç kaynağı çözümleri, network'e bağlanmış sistemlerde arızaları önler. Yüksek sistem sürekliliğini emniyete alın

Sektörlerin artan elektrifikasyonu, network entegrasyonu ve otomasyonu, güvenilir güç kaynağı çözümlerine olan bağımlılığı artırmaktadır. Güvenilir enerji temini ve sektör entegrasyonu için, tüm uygulamalara yönelik – aşırı gerilim koruması, kesintisiz güç kaynağı, yedekleme modülleri ve uyumlu cihaz devre kesicileri ile – çözümler sağlıyoruz.

Bir ürünü kendi dijital ikiziyle karşılaştıran çalışan

Kontrol panosu imalatında verimlilik, sektör entegrasyonunu hızlandırmaktadır. Akıllı üretim çözümleri olmadan, elektriklendirme başarısız olacaktır.

Merkezsiz olarak üretilen yenilenebilir enerjinin dağıtılması, depolanması ve tüm sektörlerin elektriklendirilmesi için altyapının muazzam genişlemesi ve dönüşümü, anahtarlama cihazlarına olan talepte keskin bir artışa yol açmaktadır. Bu talebin geleneksel üretim yöntemleriyle karşılanması çok zordur. Verimli mühendislik ve akıllı üretim çözümleri talep edilmektedir. Bu çözümler, kontrol panosu imalatında gereken artış ve verimliliğe, dolayısıyla sektör entegrasyonunun daha hızlı gerçekleştirilmesine belirleyici bir katkı sağlamaktadır.

Network entegrasyonu için anahtar teknolojiler

Video: All Electric Society'nin bir parçası olarak network entegrasyonu
Network entegrasyonu nedir? MovingImage
Karoser otomotiv üretimi

Single Pair Ethernet, saha düzeyine kadar kusursuz IIoT haberleşmesi sağlar Kaynağında verimli ve yüksek performanslı veri iletimi

Otomasyon, sektörleri daha fazla enerji tasarruflu hale getirmenin anahtarıdır. Tüm makine, cihaz, sensör ve aktüatörlerin Endüstriyel Nesnelerin İnternetine entegre edilmesiyle el ele gider. Burada, Single Pair Ethernet (SPE) uyumlu Ethernet haberleşmesi sağlar. SPE, veri ve enerjinin yüksek performanslı paralel iletimi anlamına gelir. Tek kablo çifti ve sensörden buluta haberleşme sayesinde kaynağında verimli.

Büyük bir şehirdeki 5G telsiz anten direği

5G, kablosuz haberleşmeyi güvenilir kılar. Tüm sektörler içinde ve arasında güçlü network iletişimi

Güvenilir network entegrasyonu, sektör entegrasyonu için temel gerekliliktir. 5G
geniş bant teknolojisi, tüm sektörler içinde ve arasında kablosuz haberleşme sağlar: Yüksek veri hızları, yüksek katılımcı sayıları ve son derece düşük gecikme süreleri ile. Makine ve uygulamalar arasında akıllı 5G haberleşmesi, daha bağımsız ve verimli prosesler sağlar – üretimden lojistiğe kadar.

Otomasyon için anahtar teknolojiler

Video: All Electric Society'nin bir parçası olarak otomasyon
Otomasyon nedir? MovingImage
Üretimde makine

Açık kontrol teknolojisi, otomasyon çözümlerini geleceğe hazırlar IT ve OT uzmanlarının ortak zekâsından yararlanın

Sektörleri kapsamlı şekilde otomatikleştirmek için, kontrol teknolojisi, özel uygulama alanlarının sınırları boyunca birlikte gelişmelidir. PLCnext Technology ekosistemi gibi bir açık kontrol teknolojisi bunu mümkün hale getirmektedir – donanıma ve ilgili programlama dillerine bakmaksızın. Ayrıca, özel çözümleri hızlıca uygulamak ve sürekli geliştirmek için IT ve OT uzmanlarının ortak zekâlarından yararlanmaktadır.

Enerji sektörü için çözümler

Bir güneş parkındaki güneş panellerinin havadan görünümü

Onaylı besleme kontrolörleri, enerji devrimi için engelleri azaltır. Fotovoltaik sistemlerinin daha hızlı şebeke bağlantısı

Dağıtık fotovoltaik sistemler, All Electric Society için güvenilir güç beslemesine kayda değer bir katkıda bulunmaktadır. Phoenix Contact'ın onaylı besleme kontrolörleri yeni sistemlerin hızlı ve gayrı resmi şebeke bağlantısını mümkün kılar - şebeke uygunluk onayı için uzun bir süre beklemek zorunda kalmazsınız. Enerji devrimine giden yolu basitleştirir ve süreci hızlandırırlar.

Endüstri sektörü için çözümler

Üretim planlaması esnasında çalışanlar

Merkezi veri erişimi, dijital fabrikaların yönetimini basitleştirir. Tesisler arası verimlilik kazançları için güvenli bulut çözümleri

Çok amaçlı veri toplama ve değerlendirme, sektör entegrasyonunun ve ekonomik üretimin temelini oluşturur. Sonuçlar, makine kullanım sürelerinden enerji yönetimine kadar her alanda üretimi daha verimli hale getirmek için kullanılabilir. Güvenli bulut çözümleri yoluyla merkezi olarak kaydedilen enerji üretimi, depolama ve tüketim sadece tek bir fabrika için değil, aynı zamanda tüm endüstriyel network'ler için ideal şekilde dengelenebilir. Üretimde daha fazla verimlilik için.

Altyapı sektörü için çözümler

Aydınlatılmış bina ve caddelerle günbatımında şehir

Doğru veri, verimli altyapının başlama noktasıdır. Akıllı binalarda ve ulaşım yollarında daha az enerji tüketimi

Çatıda bir fotovoltaik sistemi, bodrumda bir kombine ısı ve enerji santrali, kapının önünde şarj istasyonları: Sektör entegrasyonu modern binalarda zaten gerçekleştirildi. İlave olarak, lambalar kendi aydınlatma şiddetlerini hava şartlarına, değişen ışık koşullarına ve mevcut yol kullanımına göre ayarlıyor. Bu sistemlerin işletimini mümkün olduğu kadar enerji tasarruflu şekilde otomatikleştirebilmek için, sistemlerden veya sensörlerden gelen çok çeşitli veriler çok amaçlı kullanım için hazırlanmalıdır.

Mobilite sektörü için çözümler

Elektrik servis istasyonlu kapalı otopark

Araçtan şebekeye güç beslemesi, araç filolarını kârlı enerji depolama sistemlerine dönüştürüyor E-araç bataryalarının akım tamponları olarak kullanılması

CHARX control modular e-mobilite şarj kontrolörleri, e-araç bataryalarının akıllı şarjını mümkün kılar. Aynı zamanda, gerekmesi halinde elektriği şebekeye iade edebilirler. Bunun arkasındaki teknoloji, "araçtan şebekeye" (güç beslemesi) olarak adlandırılır. Bunun için teknik gereklilikler ve temel koşullar ISO 15118'de açıklanmaktadır. CHARX control modular bu standardı karşılamaktadır ve araçtan şebekeye güç beslemesi için hazırdır.