Satın alma politikası

Satın alma politikamızın temel ilkeleri

Ortaklıklarımızın odak noktası, tedarikçilerimizle düzenli bilgi alışverişinde bulunmaktır; bunun bir parçası olarak yaratıcılığa, güvenilirliğe ve inovasyona özel bir değer veriyoruz.

Yüksek derecede kalite ve maliyet bilincine sahip, motivasyonu yüksek tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara dayalı olarak çalışıyoruz.

Kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak, üretimde ve hizmet sunumunda insan haklarını koruyan ve çalışma standartlarına bağlı kalan tedarikçilerimize açıkça bağlı kalırız.

Tedarikçilerimizle birlikte, ayrımcılığa, zorla çalıştırmaya veya çocuk işçi çalıştırmaya müsamaha gösterilmeyeceğini garanti ederiz.

Tedarikçilerimiz, hiçbir yol veya biçim altında hiçbir yolsuzluğa veya rüşvete müsamaha gösterilmediğini veya izin verilmediğini onaylar.

Çevre koruma ve enerji verimliliği, tedarikçi seçimimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Dağıtılmış satın alma yapısı

Phoenix Contact Group içindeki şirketlerin bağımsız satın alma departmanları vardır.

Bu dağıtılmış satın alma yapısı, özellikle yeni ürünlerin geliştirme aşamalarında teknik alanlarla son derece yakın bir işbirliğine olanak tanır.

Kapsamlı tedarik faaliyetleri, küresel olarak aktif olan bir satın alma ağında ana alıcı organizasyonunda bir araya getirilir.

Ana alıcı konsepti

Dünya çapında kullanıma sunulan bir ürün grubu yönetim sistemi sayesinde Phoenix Contact Group, benzer ürünleri ve tedarikçilerini konsolide edebilir.

Bunun bir parçası olarak, ana alıcı, kendi sorumluluk alanındaki emtia grupları için kapsamlı görevler üstlenir:

 • Pazar araştırması
 • Sözleşme düzenlemeleri
 • Talep havuzu
 • Tedarikçiler ve emtia gruplarıyla sinerji
 • Stratejilerin ve hedeflerin tanımı
 • Lojistik kavramlar üzerine anlaşma

Tedarikçi gereksinimlerimiz

Başarılı bir işbirliği ve müşteri memnuniyeti sağlamak için tedarikçilerimizden şunları bekliyoruz:

 • Güvenilir ve hizmet odaklı olun
 • Yenilikçi ve yaratıcı olun
 • Dünya pazarı düzeyinde fiyatlandırma uygulayın
 • Kalite bilinci sergileyin
 • Son teslim tarihlerine uyun ve esnek olun
 • Etik ticaret yapın
 • Teknik çözümleri uygularken destek sağlayın
 • Teknik olarak gelişmiş, rekabetçi ve enerji açısından verimli üretim süreçleri ve ürünler sunun
 • Uzun vadeli bir iş ilişkisine girmeyi gözetin
 • Özel lojistik konseptleri kullanma becerisine sahip olun
 • Bağımsız olun