Kurumsal sorumluluk

Bizimle irtibata geçin

Phoenix Contact'ta kurumsal sorumluluktan ne anladığımızı ve bu konuda hangi somut adımları attığımızı merak ediyor musunuz? Bizimle paylaşmak istediğiniz soru veya yorumlarınız mı var? Diyaloğu başlatmak için lütfen bize mesaj gönderin.


Kurumsal sorumluluk – güneş altında yeşil yapraklar

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği günümüzün global sorunlarıdır. Biz, yaşanmaya değer bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olan yenilikler ve teknolojik çözümlerle kendi üzerimize düşeni yapıyoruz.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, Yönetim Kurulu Başkanı
Frank Stührenberg, Phoenix Contact Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomik, ekolojik ve sosyal sorunları gösteren şema

1923'ten bu yana: Aktif sorumluluk

Phoenix Contact'ta sürdürülebilirliği yaşıyor ve soluyoruz. Yeni ürünler geliştirirken, üretim yaparken ve kaynakları idareli kullanma, çevreyi koruma ve iklim üzerindeki etkimizi azaltma gerekliliğini dikkate alıyoruz.

Phoenix Contact neredeyse 100 yıldır faaliyet göstermektedir. Aile şirketi artık dünya genelinde kendisini bir küresel oyuncu olarak kabul ettirmiştir. Kurumsal bağımsızlık, istikrar ve karşılıklı saygı kültürü, Grubun değerler sistemini tanımlamaktadır.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal konuların uyumu, Phoenix Contact'ta sürdürülebilir yönetimin ve kurumsal sorumluluğun çerçevesini oluşturmaktadır. Bir aile işletmesi olarak, bizim için önemli olan, gelecek nesiller için yarattıklarımızı korumak ve aynı zamanda müşterilerimiz için ürün ve çözümler geliştirmeye devam etmektir.

Sorumlu iş ilişkileri ve ekonomik başarı çelişkili değildir. Tıpkı inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi.

Güneş panellerini yerleştiren çalışan

Ürün portföyümüz iklim ve enerji devrimini destekler

Ekonomik sorunlar Verimlilik ve sürdürülebilirlik için ürün ve çözümler

Çok geniş teknik uzmanlık alanları ve yüksek yenilikçi gücüyle Phoenix Contact sürekli olarak kullanıcıların enerjiyi verimli kullanmasına, zamandan ve yerden kazanmasına ve yeni malzemeler kullanmasına yardımcı olan yeni ürünler geliştirmektedir.

Başarılı üretim, müşterilerle doğrudan network iletişimi ve aynı zamanda CO2 emisyonlarının azaltılması söz konusu olduğunda, dijitalleşme Almanya'da kilit öneme sahiptir. Phoenix Contact, teknolojik çözümleriyle dijital dönüşümün başarılı şekilde uygulanması için itici bir güçtür ve iklim devrimine büyük bir katkı yapmaktadır.

HPC hızlı şarj istasyonunda ID.3 şarj eden bir kadın

Mobilite dahil, tüm tesislerde maksimum çevre koruması

Ekoloji Çevre sorumluluğuyla üretim

Kaynakların dikkatli kullanılması, nesiller boyunca şirketimizin değerler sisteminin bir parçası olmuştur ve gündelik faaliyetlerimizi şekillendirmeye devam etmektedir. Neredeyse tamamen kurşunsuz üretim, plastiklerin geri dönüşümü ve karbon nötr mobilite gibi, yağmur suyu, atık ısı, jeotermal enerji ve yenilenebilir enerji kullanımı da tesislerimizdeki standart uygulamalardır.

Çevre dostu üretim aynı zamanda hem yönetim hem işletim teknolojisi bakımından kaynakların israf edilmemesi anlamına gelir. Bir entegre yönetim sistemi, sorumlu iş anlaşmalarının uluslararası standartlara uygunluğunu onaylamaktadır.

Yeni Bethel Çocuk Merkezi için yaptığı resmi gösteren kız çocuğu

Kurumsal sorumluluk bir şirket geleneğidir

Sosyal sorunlar Çalışanlarımızı ve iş yaptığımız bölgeleri destekliyoruz

Phoenix Contact'ta biz, kurumsal olarak doğayı ve iklimi korumanın görevimiz olduğunu fakat aynı zamanda çalışanlarımıza ve onların ailelerine, iş sahalarımıza ve bölgelerimize karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Çocuk bakımı tesisleri veya gençlik tatil kampları, sanat ve kültür (bölgesel tiyatrodan festivallere kadar), yerel amatör sporları (federal ligden en düşük lig seviyelerine kadar), sosyal projeler ve Bielefeld-Bether'deki çocuk bakımevi gibi tesisler için bağış bütçesi gibi sosyal hizmetlere geniş kapsamlı sponsorluk sağlayarak bu kurumsal sorumluluğu yerine getiriyoruz. Çalışanlarımızın gönüllülük faaliyetlerine değer veriyor ve gönüllüler olmadan sivil toplumumuzun çok daha yoksul olacağına inandığımız için gönüllü derneklerini ve inisiyatiflerini destekliyoruz.

Yönetim Kurulu ve hissedarlar aynı zamanda çalışanların serbest zamanlarında yaptığı futbol veya tenis turnuvaları, ejderha kayığı yarışı veya işyeri korosu gibi faaliyetleri de desteklemektedir - bu takımlara, katılımcıların hiyerarşi ve özgeçmişlerine bakmaksızın topluluk ruhunu teşvik etmek amacıyla mali destek verilmektedir.

Şirket içinde çalışanlar, adil çalışma koşulları, iş güvenliği ve veri koruma konularında büyük bir özen ve çevrelerindeki insanlardan saygı bekleme hakkına sahiptir. Bunun temeli Şirket İlkelerimizdir. İyi donanımlı iş istasyonları, esnek çalışma saatleri ve mümkün olduğu ölçüde mobil çalışma yoluyla pozitif ve tatmin edici bir iş hayatı sağlanmaktadır. 2004'ten bu yana, şirket sağlık yönetimi ekibimiz her çalışana kendi sağlık ve zindeliğini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Helmut Conrad (sağdan ikinci), 1957'de işe başlayan ilk çıraktı - emekli oluncaya kadar şirkette kaldı

Helmut Conrad (sağdan ikinci), 1957'de işe başlayan ilk çıraktı - emekli oluncaya kadar şirkette kaldı

Temel ve ileri eğitim yoluyla hayat boyu öğrenme

Şirketin, ondan fazla uzmanlık gerektiren işin eğitimini verme geleneği 1950'lerde, şirketin kendi metal ve plastik üretimi ve makine yapımını başlatmasıyla birlikte başladı. Uzun bir süre, Blomberg tesisinde çalışanların %10'unu çıraklar oluşturuyordu. O zamandan bu yana nesiller boyu pek çok vasıflı işçi ve çift yönlü eğitim (dual-study) programı öğrencisi iş dünyasına girdi.

1980'lerin sonundan bu yana, şirket içi personel geliştirme planımız hayat boyu öğrenmenin önemine odaklanan çok çeşitli ilave dahili eğitim programları sunmaktadır. Her nesilden işgücümüz, kendi mesleki ve yönetim uzmanlıklarını ve aynı zamanda sosyal ve yöntemsel becerilerini düzenli olarak geliştirmektedir. 2016'dan bu yana, Eğitim Merkezimiz stajyer atölye çalışmalarımıza, seminer ve eğitim odalarımıza ve ortak çalışma alanlarımıza ev sahipliği yapmaktadır.

İnisiyatifler ve projeler için destek Teknoloji ve gelecek kariyerleri için ilginin teşvik edilmesi

Gelecek kariyerlerini destekleyen, teknoloji ve yeniliğe ilgiyi artıran inisiyatifler ve projeler için mali destek, uzun zamandır hem hissedarlar hem yönetim ekibinin ilgilendiği bir konudur. Gençlerin ilgisini STEM kariyerlerine çekme hedefi de kamu desteği olmadan istikrarlı biçimde uygulanan Phoenix Contact'ın firma içi inisiyatiflerine yansıtılmaktadır.

Phoenix Contact projeleri için ödüller

Phoenix Contact, 2008 ve 2012 yılları arasında, dört defa “Place of Ideas-Fikirlerin Meydanı” olarak onurlandırıldı. “Germany – Land of Ideas (Almanya – Fikirler Ülkesi)” inisiyatifi 2006'da Federal Hükümet ve Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından kuruldu. Bu yarışmaya dört kez katılan Phoenix Contact aşağıdaki projelerle her defasında ödül kazandı:

  • 2008'de xplore eğitim yarışması
  • 2010'da, Blomberg tesisinde jeotermal enerji kullanımı
  • 2012'de, Kız öğrencileri teknik kariyer fırsatlarıyla tanıştırma çalışması olan “Frauenpowertag” (“Kadınların Gücü” günü)
  • 2014'te, öğrencileri eğitim ve öğretime hazırlama çalışması olan “Aubikom” projesi
Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri logosu – BM sürdürülebilirlik taahhüdü

BM sürdürülebilirlik taahhüdü

Küresel BM sürdürülebilirlik taahhüdünü destekliyoruz

2030'da dünya nüfusu 8,5 milyara ulaşmış olacak. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler'e üye 193 devlet beş yıl önce müşterek olarak 17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi formüle etti. Bu__Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDG'ler),__ kaynakları, gezegeni ve iklimi koruyan onurlu bir hayatı mümkün kılmayı hedefliyor.

Küresel sürdürülebilirliğe giden yol, sadece politikacıların değil aynı zamanda toplumun, bilimin ve endüstrinin de görevidir. Bir aile şirketi olarak Phoenix Contact, daima sürdürülebilir iş uygulamalarının, kaynakların dikkatli kullanılmasının, yenilikçi ürün geliştirmenin ve sosyal sorumluluğun hem şirket sahiplerinin görevi hem de başarılı büyümenin temeli olduğu bilinciyle hareket etmiştir.

Beş SDG, Phoenix Contact ürün ve yenilik portföyü tarafından doğrudan desteklenmektedir. SDG 7 bunun tam merkezindedir, çünkü enerji 1923'ten bu yana Phoenix Contact ürün portföyünün anahtarıdır. Bununla birlikte, Phoenix Contact'ın Geliştirme, Üretim ve Satış departmanları da İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Hedef 8), Endüstri, İnovasyon ve Altyapı (Hedef 9), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (Hedef 11) ile Sorumlu Tüketim ve Üretim (Hedef 12) yönünde önemli katkılar yapmaktadır.

Phoenix Contact'ı iklim nötrlüğüne giden yolda gösteren şema

İklim ve enerji devrimini şekillendirmeye yardımcı olmak

Zorluğa şimdi göğüs germek: İklim ve enerji devrimini şekillendirmeye yardımcı olmak

Elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyon konularıyla birlikte 21. Yüzyılda Phoenix Contact sürdürülebilir gelişme konusuna daha yoğun şekilde odaklanıyor. “All Electric Society” vizyonu ürün, teknoloji ve çözüm portföyünün tamamına yansımaktadır. Phoenix Contact, kendisini, küresel ısınmayı durdurmak, iklimi korumak ve doğaya saygılı olmak için dijitalleşme ve elektrifikasyonun kullanımında müşterileri ve toplumu güçlendiren bir çözüm ortağı olarak görmektedir.

Şirket stratejisinin amacı, 2021'in sonuna kadar dünya genelindeki tüm büyük tesislerde bir karbon-nötr güç kaynağına sahip olmaktı.
Enerji yönetimi programımızdaki dört stratejik eylem alanıyla bu hedefi başardık.

Gelecekte, kendi yenilenebilir enerjilerimizi genişletmeyi sürdürmeye ve 2030'a kadar tüm değer zincirimizi karbon-nötr yapmaya odaklanacağız.

İklim ve enerji devrimini şekillendirmeye yardımcı olmak için dört adım
Bir daire içerisinde yapraklar, Dünya ve iklim simgeleriyle birlikte el

Hedefimiz: 2022'nin sonuna kadar dünya genelinde iklim nötr olmak

Sürdürülebilirlik için kurumsal taahhüdümüz

Şirket İlkeleri, dünya genelinde tüm Phoenix Contact çalışanlarının günlük iş ilişkileri için kılavuz niteliğindedir. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız, Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Paketi'ne (2005'ten beri), ZVEI Davranış Kuralları'na (2009'dan beri ve __iklimin korunmasında öncü rol oynayan “Verband der Klimaschutz-Unternehmen” şirketler birliğine (2011'den beri)__olan bağlılığımıza güvenebilir.

On yıl önce bu birliğe katılan Phoenix Contact iklimin korunması ve enerji verimliliği hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalan ilk elektrik mühendisliği şirketi oldu.

Phoenix Contact, 2021 yılının başlarında Grubun Almanya'daki tesislerinde karbon nötr statüsünü başarılı şekilde elde etmek amacıyla Wege zum klimaneutralen Unternehmen (İklime Nötr Bir Şirket Olma Yolları) işbirliği projesine imza atan on şirketten biri oldu.

Yine Phoenix Contact tarafından atılan bir diğer adım taahhüdümüze bağlılığımızı kanıtlamaktadır: 2021'in başından beri küresel ısınmayı azaltmak için kurumsal sorumluluk alma anlamına gelen__Stiftung KlimaWirtschaft__ (İklim Nötr Vakfı) için resmi destekçiyiz. Bu vakıf, şirketlerin çevreyi korumasına yönelik iyi şartları ticari başarılarıyla birleştirmek amacıyla politik diyalog yürüten bir özel sektör kuruluşudur.