İtici gücümüz

Elektriklendirme, network oluşturma ve otomasyonda 100 yıllık inovasyon ve uzmanlık geçmişimizle, günümüzün zorlukları için çözümler üretiyoruz.

Sürdürülebilirlik unsurlarını görselleştirmek için kullanılan simgelerle birlikte bir el içindeki küre

Sürdürülebilirlik bizim için önemlidir

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği günümüzün global sorunlarıdır. Bu konuları ciddiye alıyor ve geliştirmeden üretim ve lojistiğe kadar sürdürülebilir değer yaratma üzerinde duruyoruz. Çeşitli lokasyonlarımızda elektrik tüketimimizi azaltıyor, yeşil elektrik ve yeşil gaz kullanıyoruz. Kaynakları korumak için, aynı zamanda yağmur suyu atık ısısı, jeotermal enerji ve yenilenebilir enerji kullanıyoruz.
2030'dan önce tüm katma değer zincirimizi iklime zararsız hale getirmeyi hedefliyoruz.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Doğru ürün ve çözümlere sahibiz

Ürün ve çözüm portföyümüzle, All Electric Society vizyonunun gerçekleşmesine yardım ediyoruz. Bu, yenilenebilir kaynaklardan üretilen uygun fiyatlı elektrik enerjisinin ana enerji formu olarak neredeyse sınırsız şekilde mevcut olduğu bir dünyadır. Bu vizyonu gerçekleştirmenin anahtarı, tüm ekonomi ve altyapı sektörlerinin kapsamlı elektrifikasyonu, networke bağlanması ve otomasyonudur. Sürdürülebilir bir dünyaya doğru hareket ederken, müşterilerimize ve topluma bu dönüşümde öne geçmek için güç veriyoruz.

Bir grup Phoenix Contact çalışanı bir toplantı esnasında

Hedeflere ulaşmak için birlikte çalışıyoruz

Kültürümüz başarıyı garantiler. Bir aile şirketi olarak, karşılıklı saygıya, açık iletişime ve sorumlu, gelecek odaklı gelişmeye değer veriyoruz. Dünya genelindeki 17.100 tutku sahibi çalışanımız aynı zamanda itici gücümüzü oluşturur. 21. yüzyılda çalışma dünyası hızla değişse de, değer odaklı şirket kültürümüz bizim için neredeyse 100 yıldır değişmeyen yol gösterici bir güçtür.