Almanya, Freienhufen yakınlarındaki Kieswerk fotovoltaik parkı

Gerçek zamanlı güneş enerjisi verimi

  • Akım ve gerilim gibi çalışma koşulları veya doğrudan güneş ışığı gerçek zamanlı olarak sürekli izlenir ve arızalara hızlı tepki verilir.
  • Solarworx kütüphanesinin fonksiyon blokları, piyasadaki tüm invertörlerden gelen verileri okumak için kullanılabilir ve basit programlama sunar.
  • Komponentlerinin endüstriyel kalitesi sistem arızasında maksimum güvenilirlik ve verimlilik sağlar.

Müşteri profili

Almanya Hofkirchen'de yerleşik Envalue GmbH, yatırımcılar için güneş parkları kurup işletmektedir. Şirket, Almanya ve Avrupa'da birçok referansa sahiptir.

Uygulama

Envalue, diğer sahaların yanında Freienhufen yakınlarındaki 3,1 MWp çıkışı gücünde Kieswerk güneş parkını işletiyor. Parkta 13.000 kristal modül kalıcı olarak yükseltildi ve 528 string'de kombine edildi. 52 hektarlık alanı kaplayan güneş parkı her biri bir invertöre bağlı üç bölüme ayrıldı. Bunlar DC gerilimi AC'ye çevirir ve 20 kV'a yükseltmek üzere bir trafoyu beslerler. Üretilen AC gerilim yer altı kablolarıyla yaklaşık 5 km uzaktaki şebeke bağlantı noktasına aktarılır.

Büyük güneş parklarında bile içinde sürekli insan olan kontrol odası bulunmaz. Buna rağmen operatörler ve yatırımcılar her zaman maksimum sistem verimi arzu ederler. Bu nedenle akım, gerilim, direkt güneş ışığı ve diğer pek çoğu arızalara hızlı tepki verebilmek amacıyla sürekli izlenmelidir. Verilerin kaydedilmesi ve iletilmesi için endüstriyel ortamların özel ihtiyaçlarıyla başa çıkabilen sağlam bir sistem çözümü gereklidir.

String sigortası

Her string ayrı ayrı korunur

Çözüm

Ölçüm zinciri string'lerle başlar: 16 veya 24 string birleştirilir ve string bağlantı kutusunda korunur (SCB). Bir çift string Solarcheck modül deliklerinden birine yönlendirilerek string akımlarının kaydedilmesi sağlanır. Buna benzer şekilde gerilim ve ortam sıcaklığı da Solarcheck ölçüm modülüyle kaydedilir. Analog veriler bir ölçüm modülünde işlenir, dijitalleştirilir ve Modbus protokolüyle gönderilir.

DC bölge için VALVETRAB aşırı gerilim koruma ve haberleşme kablosunun güvenliği için PLUGTRAB, bir Uno güç kaynağı ve Phoenix Contact bağlantı teknolojisi kullanılan SCB ekipmanlarını tamamlar. Toplanan DC akım, inventörlere bir izolatör yardımıyla aktarılır. Tüm SCB ve invertör verileri, trafo merkezi bağlantı noktasındaki bilgiler veri kaydedici panosunda uyumlu hale getirilir. Burada kullanılan komponent ILC 191 Inline kontrolörü olup Solarworx kütüphanesindeki fonksiyon bloklarıyla programlanan fotovoltaik yönetim uygulamasını çalıştırmak için kullanılır.

Envalue Proje Müdürü Rüdiger Haslinger şunları söylüyor: “Solarworx kütüphanesinin fonksiyon blokları ticari olarak mevcut tüm invertörlerden veri okumanızı sağlayarak programlamayı basitleştiriyor. Phoenix Contact'ın sunduğu destek bağlantı söz konusu olduğunda da mükemmeldir." Önemli bir zorluk doğrudan satıcıların kontrol sistemine bağlantıdır. Ancak bu bile fazla bir programlama yapmadan mümkün olmaktadır.

Smartblue portali için tabletli kontrol panosu

Smartblue portalinde bir arıza hızlı tespit edilir

Smartblue ile genel bakış

Çift string, invertör verisi ve park ortamı koşulları (sıcaklık, solar ışıma şiddeti, vs.) için düzenli güncellenen akım ve gerilim değerleri 1-5 dk aralıklarla toplanır ve 15 dakikada bir internet üzerinden Smartblue yazılım üreticisinin Münih'teki sunucusuna gönderilir. Burada sayısal hesaplamalarla değerli bilgiler oluşturulur.

İlgili bilgiyi hızlı filtrelemek amacıyla özel yazılım rutinleri geliştirilmiştir. Örneğin aynı nedenden kaynaklanan hata mesajları tek bir mesajda özetlenir. Tekrarlayan hata mesajları yığın hatası adıyla kontrol istasyonunda sadece tek bir kez görüntülenir. Örneğin, pratikte bu durum arızalı bir modül, SCB'de açmış bir sigorta veya string'de gevşek bir konnektörün hızlı şekilde algılanması anlamına gelir.

Özet

Rüdiger Haslinger'e Phoenix Contact'ın hangi setleriyle fotovoltaik sektörünün diğer çözümlerinden farklılaştığı sorulunca cevabı gecikmiyor: "Fark Phoenix Contact'ın dayanıklı endüstriyel kalitesinde yatıyor. Rakiplerimizin, string'lerin direkt bağlı olduğu ölçüm kartlarının aksine Solarcheck ölçüm modülü ısı yaymaz, çünkü ölçümler temassız gerçekleşir.”

İletişim
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300