Aydınlatılmış sokaklar ve Smart City'deki network iletişimini görüntülemek için simgelerle birlikte şehirde gece

Smart City Yarının Akıllı Şehirleri için konsept ve çözümler

İklim değişimi, ilerleyen dijitalleşme ve doğal kaynakların ciddi şekilde azalması şehir ve bölgeleri yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Phoenix Contact, yüksek derecede entegre edilmiş ve network'e bağlanmış bilgi-işlem ve iletişim teknolojisi ile kentsel mekânların yapısal olarak Akıllı Şehirlere dönüştürülmesine katkıda bulunuyor.

Uygulama ve teknoloji uzmanlığımıza güvenin, akıllı bir altyapı için konseptleri birlikte gerçekleştirelim. Bu yaklaşım aynı zamanda uzun vadede şehir sakinleri ve işletmeler için şehrinizin cazibesini koruyacaktır.

Daha yaşanabilir şehirlere giden yolda Tüm kaynakları ve enerjiyi verimli şekilde kullanın

Akıllı şehirler için dijital dönüşüm, yarının sürdürülebilir ve güvenli şehirlerinin yolunu açıyor – All Electric Society'nin gelecek vizyonu doğrultusunda. Akıllı şehir uygulamaları, toplum ve dijitalleşme arasında bir network kurma bağlantısı olarak hayati bir rol oynamaktadır.

Fakat doğal ekosistemler sadece uyumlu network entegrasyonuyla ve mevcut tüm veri kaynaklarının kullanılmasıyla gerçekten akıllı hale gelecektir. Bu verileri altyapı olarak kullanan ve IoT cihazlarımızdan yararlanan akıllı hizmetlerimiz size ihtiyaç duyduğunuz veri şeffaflığını sağlar. Uygun maliyetli ve kaynak-verimli akıllı şehir projeleri gerçekleştirmek için bize katılın.

Smart City Box videosu
Smart City Box ile yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam ortamları MovingImage

Teknolojinin, akıllı sistemlerin ve proseslerin kombinasyonu, şehrin yaşanabilir geleceği için geliştirilen konseptleri mümkün kılıyor. Entegre ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi öne çıkarmak için IoT çözümümüzün açıklığından yararlanın.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, VMM Altyapı Başkan Yardımcısı
Jörg Nolte

Akıllı Şehirler için IoT çözümleri Dijitalleşmeye kolay giriş için bloklar

Smart City uygulamaları için önceden konfigüre edilmiş kontrol panosu
Bir trafik kavşağında tabletle duran bir çalışan
Akıllı bağlantılı bir şehir örneği
Yazılım hizmetlerini gösteren ekranlar
Smart City uygulamaları için önceden konfigüre edilmiş kontrol panosu

Geniş komponent portföyüne ilave olarak Smart City Box, dijitalleşme için çok amaçlı olarak uygulanabilir. Bir dağıtım kutusu olarak, önceden konfigüre edilmiş kontrol panosu kentsel altyapı için akıllı uygulamaların tatbik edilmesini sağlar.

PLCnext Technology ekosistemi için kullanılan bir PLCnext Control donanımı, Smart City Box'ın tam merkezindedir. Açık LoRaWAN gateway'imiz, bir LoRaWAN network'ünü inşa etmek veya genişletmek için kullanılır. AI işlevselliğine sahip modüller derin öğrenme uygulamaları için entegre edilir.

Bir trafik kavşağında tabletle duran bir çalışan

Yüksek proje esnekliğiyle özel ihtiyaçlara yanıt veriyoruz. Uzmanlığımıza güvenin ve IT kaynaklarından tasarruf edin.

LoRaWAN gibi en yeni kablosuz teknolojiler için danışmanlık ve eğitim sağlıyoruz. İlave olarak, kapsamlı hizmet portföyümüz işletmeye almayı, mühendisliği, yazılım ve donanımın (sensör teknolojisi dahil) IoT ortamlarına entegre edilmesini içerir.

Akıllı bağlantılı bir şehir örneği

Tüm sensör ve verileri IoT platformumuz üzerinden merkezi olarak yönetin. Phoenix Contact, grovez.io ile Smart City hizmetlerinin işletilebildiği bir güvenli bulut ortamı sağlıyor.

Sezgisel web arayüzü ve gösterge tablolarıyla IoT platformunu kullanmak kolaydır. Ayrıca, IoT platformunun işletme ve bakımından biz sorumlu olduğumuz için, firma içi IT kaynaklarına ihtiyaç kalmaz.

Aynı zamanda, örneğin MQTT ve LoRaWAN sunucusu gibi mevcut haberleşme arayüzlerinin yanı sıra kendi özel Smart City uygulamanızı da gerçekleştirmek için Grovez.io'yu diğer haberleşme teknolojilerini kapsayacak şekilde kolayca genişletebilirsiniz.

Yazılım hizmetlerini gösteren ekranlar

Phoenix Contact hem standart hem de özelleştirilmiş bir-hizmet-olarak-yazılım çözümleri sağlar. Cihazlar kendi web hizmeti erişimleri yoluyla akıllı şekilde yönetilebilir ve Akıllı Şehir uygulamasından gelen veriler gerektiği şekilde görüntülenebilir.

Açık sistem mimarisi ile IoT platformumuzdaki yazılım hizmetlerini kullanabilir veya birlikte çalışarak uygulamaya-özel yazılımımızı mevcut altyapınıza entegre edebiliriz.

PLCnext Technology ve Fraunhofer IOSB-INA logoları

İşbirliği ve araştırma projeleri Şehirlerin akıllı geleceği için AI-tabanlı uygulamalar

İnsan ve toplum yaşamına ilerleme ve avantajlar getirmek için, bu günlerde geleceğe yönelik pek çok yeni uygulama geliştirilmektedir. Phoenix Contact, Fraunhofer IOSB-INA ile işbirliği halinde temel olarak yaşamı iyileştirmek amacıyla AI işlevselliğiyle çözümler geliştiriyor.

Derin öğrenme uygulamasının bir örneği, optik sensör teknolojisi kullanarak araçların sayılmasıdır. Görüntü verisi, PLCnext Technology ekosisteminin donanımı olan bir PLCnext Control cihazı tarafından işlenir ve isimsiz olarak buluta iletilir. Bu, şehirdeki trafik akışının uzun dönemde optimize edilmesini mümkün kılar.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ
Birlikte bir çözüm bulalım
Smart City Box, basit veya karmaşık uygulamalar için kullanılabilir. Mobilitede, altyapıda veya kaynak verimliliğinde olanaklar sınırsızdır.
Bizimle hemen irtibata geçin
İki çalışan teknik çözümler hakkında konuşuyor

Akıllı yaşam ortamları için eylem alanları Akıllı altyapı ile ilerlemeyi aktif olarak şekillendirin

Akıllı şekilde network'e bağlanan bir binanın görüntülenmesi için simgelerle binanın içerden görünüşü
Akıllı Şehirde network tabanlı taşıma sistemini görüntülemek için simgelerle birlikte bir şehrin kuşbakışı görünüşü
Akıllı su yönetimini görüntülemek için simgelerle birlikte su
Akıllı şekilde network'e bağlanan bir binanın görüntülenmesi için simgelerle binanın içerden görünüşü

Akıllı binalar, Akıllı Şehirlerin entegre bir parçasıdır. Akıllı şekilde networke bağlanmaları ve genel konsepte entegre edilmeleri halinde binalar, örneğin enerji arzı alanında bir depolama sistemi veya tüketici olarak, verimli, kararlı ve ekonomik şehir konseptine katkıda bulunabilir.

IoT-tabanlı Emalytics bina yönetim sistemimiz, bir binanın dijitalleştirilmesi için merkezi unsurları akıllı bir platformda birleştirir. Bu durum, çeşitli özelliklerin konumdan bağımsız kontrolünü ve izlenmesini olanaklı kılar.

Akıllı bina hakkında daha fazla bilgi
Akıllı Şehirde network tabanlı taşıma sistemini görüntülemek için simgelerle birlikte bir şehrin kuşbakışı görünüşü

Yaşanabilir bir şehir; iyi bir hava kalitesi ve mobilite konusunda özel bir yaklaşım ister. Akıllı Şehre uygun hale getirilmiş bir taşıma sistemi, şehirde yaşamak ve çalışmak için önemli bir unsurdur. Amaç, örneğin emisyonları azaltarak, kaynakları koruyarak ve aynı zamanda tüm karayolu ve taşımacılık kullanıcıları için emniyeti artırarak çevreyi korumaktır.

Sistem ve çözümlerimizle geçerli verileri alabilir ve akıllı otomasyon sistemlerinin yardımıyla şehrin değişen ihtiyaçlarına uyarlayabilirsiniz.
Aktif trafik kontrolü ve akıllı sokak aydınlatmasıyla birlikte bu yeni şeffaflık düzeyi, güvenli ve sürdürülebilir mobiliteye doğru yolculukta önemli bir yapı taşıdır.

Akıllı Trafik hakkında daha fazla bilgi
Akıllı su yönetimini görüntülemek için simgelerle birlikte su

Akıllı bir dünyayı gerçekleştirmek, aynı zamanda en değerli kaynağımızın akıllı kullanımını da gerektirir: Su. Modern tesislerde akan sadece su değildir; aynı zamanda büyük hacimlerde veri akışı da vardır.

Akıllı su için çözümlerimiz, su rezervi, elden çıkarma ve kullanım bilgilerinden yararlanır ve bu bilgilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Çok kapsamlı verileri birleştirmek ve değerlendirmek suretiyle, karmaşık ve kritik öneme sahip altyapılar gerçek zamanda etkin ve güvenilir şekilde izlenip kontrol edilebilir. Proses optimizasyonu için bir yardım olarak, dış bilgi aynı zamanda IoT uygulamaları kullanılarak da birleştirilir. Açık ve esnek sistemler, tedarikçiler için planlama kesinliği sağlar ve kaynakları korur.

Akıllı Su hakkında daha fazla bilgi