En medarbetare använder teknik för molnbaserad databehandling på en surfplatta

Molnbaserad databehandling Industrins framtid

Redan 2017 kom citatet ”The world’s most valuable resource is no longer oil, but data“. 2021 är det mera sant än någonsin. Inom industrin genereras varje dag stora mängder data som tidigare knappt har utnyttjats. Proficloud.io gör det möjligt att utnyttja dessa data. Proficloud.io gör att små och medelstora företag kan delta i digitaliseringen av respektive bransch samt att de kan utnyttja genererade data för att optimera de egna processerna, sänka kostnaderna och öka hastigheten.

Illustration som förklarar molnbaserad databehandling med anslutningar av olika gränssnitt via molnet

Vad är molnbaserad databehandling?

Tidigare behövde man driva egna servrar för att kunna behandla data. Man behövde själv beräkna och införskaffa resurserna, installera uppdateringarna, utföra säkerhetskopieringen och säkra servrarnas tillgänglighet. Det ledde till att företag antingen lade ner stora resurser (personalrelaterade och finansiella) eller var tvungna att kompromissa med kapaciteten.

Tack vare molnet hör det nu till det förgångna. Servrar som tidigare befunnit sig i företagets lokaler ersätts nu av professionellt drivna datacenter – molnet. Resurser som datorkapacitet eller minneskapacitet kan numera tillhandahållas i praktiskt taget obegränsade mängder. Detta fungerar såpass snabbt att även belastningstoppar kan utjämnas. Företaget som driver den molnbaserade plattformen ansvarar nu för områden som uppdatering av programvara och upprättande av säkerhetskopior. Via molnet kan företag dra nytta av alla fördelar med databehandling – enkelt och till låga kostnader.

Illustration som förklarar teknik för molnbaserad databehandling

Vilka typer av teknik används?

Gällande tekniken som används är det viktigt att nämna MQTT. MQTT är ett protokoll som huvudsakligen används för kommunikationen mellan maskiner. I vårt fall är det kommunikationen mellan de molnkompatibla enheterna på fältet och Proficloud.io som sker via MQTT. För detta ändamål tillhandahåller MQTT flera fördelar som t.ex. ett lägre behov av datorkapacitet, lägre overhead och säker kommunikation genom TLS-kryptering.

Ikon för att förtydliga egenskaperna för molnbaserad databehandling med moln och surfplatta

Funktioner

Det finns olika varianter av molnbaserade system, men dessa punkter gäller för de flesta varianterna:

  • Den tillgängliga maskinvaran delas upp mellan olika användare. Detta gör det möjligt hålla kostnaderna nere samtidigt som alla data lagras åtskilt.
  • Effekten som behövs kan ökas eller sänkas med kort varsel. Det gör det möjligt att snabbt reagera på ändringar.
  • Man köper inte, utan hyr molnbaserade tjänster. Detta är det enda sättet att behålla överblicken över kostnaderna. Det är nämligen alltid företaget som driver det molnbaserade systemet som utför alla typer av regelbundna underhållsarbeten. Kunden kan därför dra nytta av låga startkostnader (CAPEX) och kan även i förhand planera kostnaderna över en längre tidsperiod (OPEX).
  • Eftersom det är företaget som driver det molnbaserade systemet som ansvarar för dess drift och underhåll kan kunden dra nytta av ett lätthanterat system. Kunden kan fokusera på kärnverksamheten.
Ikon för att förtydliga riskerna med molnbaserad databehandling

Risker

Molnbaserad databehandling med Proficloud.io:

  • Våra användares data lagras i ett datacenter i Frankfurt.
  • Vi uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.
  • All överföring av data mellan enheter, kunder och Proficloud.io är alltid TLS-krypterad.
  • Data överförs aldrig till tredje part. Vi hanterar alltid våra kunders data som exakt det – våra kunders data, inte våra data.

Proficloud.io och smarta tjänster

Till sist och syvende handlar det om hur ditt företag kan dra nytta av alla fördelar med molnet. Hur börjar man använda Proficloud.io? Proficloud.io består av en rad smarta tjänster som används för olika tillämpningar, vilket gör att det lämpar sig för företag av de mest skilda slag.
Här ser du en översikt över dessa smarta tjänster: