WLAN-logotyp

Kraftfulla trådlösa nätverk erbjuder mer flexibilitet och mobilitet

Kraftfulla industriella kommunikationsnätverk är en förutsättning för den tilltagande digitaliseringen inom industrin. Wireless Local Area Network, kortform WLAN, är en av de viktigaste teknikerna och står för maximal prestanda och tillförlitlighet.

WLAN betecknar ett kabellöst, lokalt nätverk som bygger på standarden IEEE 802.11 och som är kompatibelt med kabelbundet Ethernet. Därför kallas det ofta även Wireless Ethernet. I Ethernet-baserade automationsnätverk som till exempel PROFINET RT, EtherNet/IP™ eller Modbus/TCP möjliggör Wireless LAN en enkel trådlös integration av automationsenheter.

Fördelar

 • Tillförlitlig trådlös kommunikation med MIMO-antennteknik och dataöverföringshastigheter på upp till 300 Mbit/s (brutto)
 • Passar för säkerhetsapplikationer tack vare funktionellt säker dataöverföring med SafetyBridge eller PROFIsafe
 • Flexibel användning: har optimerats för industriella protokoll såsom PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP med flera
 • Snabb och tillförlitlig roaming för mobila tillämpningar
 • Professionellt stöd vid planering och genomförande tack vare mångårig erfarenhet

Standarden IEEE 802.11

De olika teknikerna specificeras i en grupp standarder: IEEE 802.11.

De viktigaste standarderna i IEEE 802.11 är:

 • IEEE 802.11a: överföringsstandard i 5-GHz-bandet med upp till 54 MBit/s
 • IEEE 802.11b: gammal överföringsstandard i 2,4-GHz-bandet med upp till 11 MBit/s
 • IEEE 802.11g: överföringsstandard i 2,4-GHz-bandet med upp till 54 MBit/s
 • IEEE 802.11n: den senaste överföringsstandarden i 2,4-GHz- och 5-GHz-bandet med upp till 600 MBit/s
 • IEEE 802.11i: den mest aktuella säkerhetsstandarden, även känd som WPA2
 • IEEE 802.11e: definierar Quality-of-Service-Funktioner (QoS)

Standarderna skiljer sig främst åt med avseende på vilka datahastigheter som kan uppnås, där den effektiva datahastigheten som kan uppnås ligger på endast cirka 50 % (se grafik).

Jämförelse av WLAN-standardernas uppnåbara datahastigheter

Jämförelse av WLAN-standardernas uppnåbara datahastigheter

Jämförelse av datahastigheter i standarderna IEEE 802.11

Stort nätverk med många enheter

Det som kännetecknar WLAN är att det kan byggas ut över en stora yta med många enheter, ungefär som med Ethernet. Till skillnad från kabelbundet Ethernet är det trådlösa mediet dock ett så kallat Shared Medium som alla enheter i nätverket/frekvensbandet måste dela.

Jämfört med kabelanslutningar resulterar detta i längre latenstider, högre jitter och generellt sett en mer reducerad bandbredd ju fler enheter som ingår i nätverket. Dessa faktorer måste beaktas vid projekteringen av automationstillämpningen. Phoenix Contacts industriella WLAN-produkter är optimerade för korta latenstider med låg jitter.

Topologi: automatisk Roaming för mobila enheter i WLAN-nätverk

Automatisk Roaming för mobila enheter i WLAN-nätverk

Roaming – mobilitet i nätverket

En av de stora fördelarna med Wireless LAN är enheternas mobilitet i nätverket. Enheterna kan röra sig fritt i ett vidsträckt WLAN-nätverk och aktiverar automatiskt sin trådlösa uppkoppling till accesspunkten som för närvarande har den bästa trådlösa signalen. Denna procedur kallas roaming.

Det trådlösa signalfältet i ett WLAN-nätverk kan förstoras efter eget gottfinnande genom att använda ytterligare accesspunkter. Hastigheten och tillförlitligheten med vilken enheterna – så kallade WLAN-klienter – kan byta trådlösa celler är av avgörande betydelse för automationstillämpningar. Snabb och tillförlitlig Roaming är ett kvalitetsattribut för Phoenix Contacts industriella WLAN-produkter.

Hög prestanda vid hög tillförlitlighet

Aktuella Wireless-LAN-System enligt standarden IEEE 802.11n erbjuder jämfört med äldre WLAN-standarder en tydligt högre datahastighet med flera 100 MBit/s. Samtidigt tillhandahålls en högre räckvidd och tillförlitlighet.

Wireless-LAN-system enligt standarden IEEE 802.11n

MIMO använder riktade reflexioner och flervägsspridning för en högre tillförlitlighet och datahastighet.

Det viktigaste tekniska kännetecknet för IEEE 802.11n är MIMO-antenntekniken (Multiple Input, Multiple Output). Den använder upp till tre aktiva antenner för att samtidigt sända och ta emot flera parallella dataströmmar. I detta syfte används reflektioner riktat i rummet för att öka datahastigheten och förbättra tillförlitligheten och stabiliteten hos den trådlösa anslutningen, i synnerhet i industriella miljöer.

Tillämpningsexempel Det finns många olika användningsområden för WLAN i industriella miljöer. Det tilltagande kommunikationsbehovet för process- och driftdata samt den tilltagande mobiliteten för många applikationer förutsätter användning av trådlös nätverkskommunikation.

cf21e38617b0824aae78abe480e20626
Trådlös maskinåtkomst med smarta enheter
Robust kommunikation med rörliga maskindelar
Tekniker vid industriantenn
cf21e38617b0824aae78abe480e20626

Industriella trådlösa system är lösningen för en tillförlitlig kommunikation mellan ett centralt styrsystem och shuttlen. Upptäck möjligheterna med Industrial Wireless inom intralogistik: snabb roaming, realtidskommunikation mellan styrsystem och carry samt tillräckliga reserver även för dataintensiva tillämpningar.

Trådlös maskinåtkomst med smarta enheter

Surfplattor och smartphones blir allt vanligare inom industrin. Dra nytta av industriella trådlösa system för att smidigt kunna visualisera maskindata, för en enkel och effektiv fjärrövervakning samt för en intuitiv styrning och manövrering via smarta enheter.

Robust kommunikation med rörliga maskindelar

Dra nytta av alla möjligheter hos Industrial Ethernet genom att trådlöst integrera mobila och svårtillgängliga maskindelar i ditt nätverk: smidig och kostnadseffektiv konstruktion av trådlösa nätverk, slitagefri och robust kommunikation med rörliga maskindelar som fungerar i tuffa industrimiljöer, säker trådlös kommunikation via SafetyBridge eller PROFINET och PROFIsafe.

Tekniker vid industriantenn

Realisera stabil och kraftfull dataöverföring över avstånd på flera kilometer med vårt omfattande antenn- och tillbehörsprogram. Flexibla användningsmöjligheter: automationskomponenter och sensorer kan anslutas till avlägsna anläggningar via Ethernet, svårtillgängliga eller provisoriska byggnader kan försörjas med Ethernet och felsäkerheten hos trådbundna nätverk kan ökas via redundanta trådlösa överföringssträckor.