Utbildning Ethernet med Profinet

Utbildning Ethernet med Profinet 1 dag

Utbildning i Ethernet, 1 dag

Pris: 3900 kr /dag och deltagare.
Minst 4 st deltagare och Max 8 deltagare per utbildningstillfälle.

Kontakta din lokala säljare eller maila till system@phoenixcontact.com för att boka eller få mer information

Mål:
Efter utbildningen kan du förstå vad IP adresser är och varför dom finns, Mac adresser, hur en switch fungerar och hur den lär sig vilka som är anslutna på portarna.
Hur man ansluter mot en managed switch och vad man kan göra t.ex. felsökning diagnostikfunktioner portspegling och hur man sätter upp en redundant ring.
Kunna använda wireshark.
Föprstå ISO modellen och hur den är uppbyggd.
Profinet:
Förstå vad en GSDML fil är och vilken information man kan få från en managed Profinet switch samt vad man kan skriva till den.
Förstå funktionerna LLDP, MRP.
Förstå hur man kan läsa ut diagnostik från switchen direkt till Profinet master (PLC).

Innehåll:

 • IP adresser
 • Subnät mask
 • Mac adresser
 • Arp meddelande
 • DHCP: utdelning av fördefinierade IP-adresser till service port
 • Unicast, multicast, Broadcast
 • Kom igång med FL switch 2000 WBM
 • Konfigurera portar
 • Port mirror med wireshark
 • Redundans RSTP, MRP
 • Vlan
 • Diagnostik funktioner i WBM och till Profinet master
 • GSDML fil Switch som Profinet device, Device Replacement
 • SNMP
 • NAT 1:1