Varvtalsövervakning och stilleståndsövervakning

Varvtals- och stilleståndsvakter

Alltför höga hastigheter kan innebära fara för människor och maskiner. De kompakta varvtalsövervakningarna och stilleståndsövervakningarna PSRmotion övervakar roterande delar och stänger av dem säkert i nödsituationer. Brytarna fungerar med alla vanliga sensortyper och kan konfigureras och driftsättas extra knapp via knappar på produkten eller mjukvara.

Mer information

Nya produkter

Säker varvtalsövervakning PSR-MM35 utan sensor
Säker varvtalsövervakning
Rörelseövervakning utan sensorer

Den säkra varvtalsövervakningen PSR-MM35 övervakar tillförlitligt hastigheter och skyddar på så sätt mot farliga rörelser. Helt utan extra sensorer kan du övervaka rörelser både kostnadseffektivt och med hög effekt.

Fördelarna

 • Kostnadsbesparing på upp till 50 % tack vare bortfall av ytterligare sensorer för hastighetsmätning
 • Maximal tillgänglighet, eftersom mätningen av drivningens fasföljd genomförs oberoende gentemot yttre störningsfaktorer såsom chock, vibrationer och RMC.
 • Snabb idrifttagning tack vare intuitiv konfigurations-programvara och bortfall av montering och justering av fler sensorer

De viktigaste egenskaperna

 • Säker rörelseövervakning baserad på övervakning av drivningens fasföljd upp till SIL 3/PL e
 • Integrerade säkerhetsfunktioner: STO (Safe Torque Off), SLS (Safelty Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
 • Monteringsbredd 12,5 mm

Varvtalsövervakning och stilleståndsövervakning PSRmotion

Varvtalsövervakning och stilleståndsövervakning för en säker rörelseövervakning

Varvtals- och stilleståndsövervakning i en enhet

Med den kombinerade varvtals- och stilleståndsvakten PSR-MM30 kan du förutom stillestånd även övervaka upp till tre olika operationer. Tack vare det tillförlitliga mätförfarandet ger PSR-MM30 hög anläggningstillgänglighet.

 • Monteringsbredd 22,5 mm
 • Kompatibel med moderna säkerhetsklassade pulsgivare upp till SIL 3
 • Rörelseregistrering via pulsgivare eller induktiv switch
 • Tvångsstyrda reläutgångar, parameterbara signalutgångar
 • Liveövervakning med programvaran PSRmotion
 • Idrifttagning via USB-anslutning
 • Kompatibel med säkerhetsbrytaren PSRswitch tack vare integrerad säkerhetsdörrsövervakning
 • Upp till PL e och SIL 3
Programvaran PSRmotion för varvtalsövervakning och stilleståndsövervakning

Programvaran PSRmotion för varvtals- och stilleståndsvakter

Liveövervakning via programvaran PSRmotion

Enkel idrifttagning, parametrering och övervakning av våra varvtals- och stilleståndsvakter med programvaran PSRmotion.
I Live-mätdrift kan du visualisera maskinrörelserna.
Du kan ladda ner den Windows-baserade programvaran utan kostnad. Anpassning av programvaran görs sedan via ett USB-gränssnitt.

Stilleståndsövervakning PSRmotion

Stilleståndsövervakning PSRmotion i 12,5 mm monteringsbredd

Kompakt stilleståndsövervakning utan ytterligare givare

Med den smala stilleståndsövervakningen PSR-MM25 övervakas maskinstillestånd utan ytterligare givare och dessutom styrs t.ex. en låsanordning. Stilleståndsövervakningen fungerar genom mätning av inducerad spänning i motorlindningen.

 • Monteringsbredd 12,5 mm
 • Enkel idrifttagning med konfigurationsknapp
 • Kan användas för maskiner med och utan frekvensomriktare
 • Tvångsstyrda reläutgångar, två signalutgångar