Säkringsplintar PT

Säkringsplintar

Med säkringsplintar från Phoenix Contact kan du använda säkringar i olika former och märkströmmar. Med hjälp av flerplansvarianter förs en säkrad och en osäkrad potential genom en plint. Varianter för användning i explosionsfarliga områden i skyddsklass Ex-nA utökar plintarnas användningsområde och gör programmet komplett.

Mer information

Fördelar

 • Stort produktprogram för G-säkringsinsatser, flatsäkringar för fordon och termiska säkringskontakter
 • Enkel potentialfördelning tack vare genomgående bryggschakt
 • Bekväm testning av säkringar genom testuttag på båda sidorna
 • LED-statusindikeringen ger en snabb identifiering av felaktiga säkringar och säkringshållare oberoende av strömriktningen
 • Lättillgängliga säkringsinsatser som går lätt att byta ut
 • Samma form som genomgångsplintar, kniv- och frånskiljbara plintar
Säkringsplint

Säkringsplint

Säkringsinsatser

De lättillgängliga säkringsinsatserna är lättanvända och enkla att byta ut. Phoenix Contact har följande säkringsplintar:

 • Säkringsplint med uppfällbar hållare
 • Säkringsplint med skruvlock
 • Säkringsplint för insättning av flatsäkringar

Följande säkringsvarianter kan monteras på en DIN-skena med hjälp av säkringsplintar:

 • Apparatskyddssäkringar
 • Midget-säkringar
 • Flatsäkringar av typ C och F

Säkringshållare och säkringar finns särskilt för solpaneler av typ 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm upp till maximalt 1 500 V.
Även för dessa plintar har du varianter med ljusindikering för felindikeringen.

Säkringspropp P-FU

Säkringspropp P-FU

Säkringspropp P-FU

Phoenix Contacts säkringsproppar för säkringsinsatser av typ G lämpar sig för användning i frånskiljbara grundplintar och är dessutom särskilt flexibla:

 • Bestycka kontakten enkelt med den önskade säkringstypen
 • Överlast- och kortslutningsskydd på endast 5,2 mm plintbredd genom den kapslade konstruktionen
 • Testuttag på båda sidorna av säkringen
 • Snabb identifiering av felaktiga säkringar tack vare varianter med dubbelriktad defektindikering
 • Tydlig tilldelning med märkning
Säkring

Jackbar termisk säkring TCP

Jackbar termisk säkring TCP

Våra termiska säkringar TCP ger dig optimalt skydd mot överlast för dina induktiva laster i strömfördelningssystemen. Den integrerade omkopplingsfunktionen i säkringen gör det möjligt att återinkoppla omedelbart och minimerar stilleståndstiden för din anläggning.

 • Passar för alla flatsäkringsplintar typ C tack vare standardiserade stickkontakter
 • Förkortade stillestånd genom omgående återinkoppling efter utlösning
 • Användning som omkopplare för till- och frånkoppling av kretsar
 • Platsbesparande installation tack vare smal konstruktion
Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.