Genomgångs- och flerledarplintar PTV

Genomgångsplintar, flerplansplintar och modulplintar

Utnyttja genomgångsplintarna och flerplansplintarna från Phoenix Contact till platsbesparande anslutning av två eller flera ledare. Plintarna utmärker sig genom sin flexibla bryggkoppling och de optimala märkningsmöjligheterna. Förutom modulplintarna finns dessutom radplintar med LED, spärrdioder och motstånd.

Mer information

Fördelar

 • Universell användning – anslutning av allt från små till mycket stora ledarareor
 • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion, flerledningsplintar och flerplansplintar
 • Enkel potentialfördelning med bryggschakt på varje plan
 • Perfekt översikt med stora markeringsytor
 • Sänkta logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-systemtillbehören

Nya produkter

Radplintsfamilj XTV med push-X-teknik
Radplintar med Push-X-teknik
Anslutning utan kraft för alla ledartyper

Push-X sätter den nya måttstocken inom anslutningstekniken: med den nya teknologin ansluts alla typer av ledare och areor ännu snabbare än tidigare. Den enkla manövreringen utan verktyg förkortar monteringstiden och banar väg för automatiserad kabeldragning.

Fördelarna

 • Maximal användarvänlighet tack vare direktanslutningsverktyg utan verktyg eller kraftansträngning
 • Snabb installation av alla typer av ledare med och utan trådändhylsa, tack vare den självutlösande anslutningstekniken Push-X
 • Reducerad monteringstid genom anslutningsutrymme som öppnats från fabrik och bortfall av ledarförbehandling
 • Tvångsstyrt pusherelement gör att ledare lossas snabbt och enkelt, samt att kontaktfjädrarna återspänns på förhand
 • Tydlig åtskillnad gentemot en push-in-plint genom den moderna pusher-designen
 • Maximal kompatibilitet med det standardiserade radplintssystemet CLIPLINE complete

De viktigaste egenskaperna

 • Push-X-teknik
 • Ledardragning på sidan
 • Märkarerorna 6, 10 och 16 mm²
 • Dubbelt bryggschakt
 • Testmöjlighet genom testuttag

Genomgångsplint, flerledaranslutning

Genomgångsplint, flerledaranslutning

Genomgångsplintar

Genomgångsplintarna kännetecknas av två anslutningspunkter och en kompakt konstruktion. Genomgångsplintarnas stora areaområde möjliggör universell användning vid alla tillämpningar. Utöver standardgenomgångsplintarna för kabeldragningen av t.ex. koppartrådar har Phoenix Contact dessutom tillgång till Al/Cu-plintar. Universalplintarna gör det möjligt att ansluta aluminium- och kopparledare i samma plint.

Flerledarplint

Flerledarplint, dubbelanslutning

Flerledarplintar

Med flerledarplintarna från Phoenix Contact kan du åstadkomma en ännu kompaktare kabeldragning. Flerledarplintarna är genomgångsplintar med tre eller fyra anslutningar som alla dras över samma strömskena. Därmed kan du ansluta upp till fyra ledare i samma kabeldragning per radplint. Med radplintarnas konstruktion behövs färre radplintar och inkommande ledningar för en kabeldragning. Det gör, förutom den bättre översikten, att kabeldragningen och potentialfördelningen utförs på ett mindre utrymme.

Flerplansplintar och fler-våningsplintar

Flerplansplintar och fler-våningsplintar

Flerplansplintar och fler-våningsplintar

Jämfört med flerledarplintarna gör flerplansplintarna att du kan ha en ännu högre kabeldragningstäthet. Flerplansplintar finns med upp till tre plan. I varje plan dras samma potential så att de motsvarar en genomgångsplint. Dessutom har alla nivåer ett eget bryggschakt. Bryggschakten i de flesta fler-våningsplintarna är konstruerade så att de två nivåerna kan kopplas ihop med vertikal bryggning. Därmed ges en flerledarplint på flera nivåer. CLIPLINE complete-systemet har särskilda trådbyglingar för att åstadkomma dessa bryggningar. Utöver de enkla varianterna finns även flerplansplintar med en PE-anslutning. PE-anslutningens plan har inget bryggschakt. Frånledningspotentialen leder över den metalliska PE-foten direkt till matningsskenan.

Komponentplint

Komponentplint

Komponentplintar

Komponentplintar kan användas i olika tillämpningar. Hänsyn tas även till säkerhetskrav: tryckta kopplingsscheman eller symboler minskar risken avsevärt för felinstallationer. Radplintarnas olika elektromekaniska komponenter och elektriska komponenter har olika funktioner. De behövs för följande användningar:

 • Radplintar med komponenten lysdiod används för att visualisera drifttillstånd i en anläggning.
 • Komponenter som t.ex. spärrdioder används för att skydda komponenter mot returström eller motstånd.
 • Komponentplintar med motstånd används för ström- och spänningsbegränsning samt -uppdelning.
Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.