Summalarmsövervakning infobox

Kompakta system för summalarmsövervakning – för tillförlitlig anläggningsdrift

System för summalarmsövervakning gör att du har koll på vad som behövs gällande anläggningens aktuella tillstånd. De levererar information för att säkert kunna driva anläggningen i alla drift- och fellägen. Den ökade anläggningstransparensen gör att underhållsarbeten optimeras vid avstörning på plats.
infobox kan beställas i olika utföranden med 8, 16, 24 eller 40 möjliga signaler. Systemet för summalarmsövervakning är utformat efter kraven som ställs vid bearbetning och visning av signaler. Som tillval kan data överföras direkt till överordnade kontrollrum med hjälp av konventionella kommunikationsprotokoll som t.ex. IEC 60870-5-104 och IEC 61850 etc.

Mer information
Felindikeringssystemet tas i drift

Fördelar Modulärt system för många olika typer av tillämpningar

  • Intuitiv parameterinställnings för och konfigurering av larm- och statusindikeringar
  • Flexibla visuella och akustiska meddelanden på plats på enheten
  • Smidig integrering i automationsmiljön med hjälp av standardiserade kommunikationsprotokoll
  • Optimala monteringsresultat i apparatskåp tack vare standardiserad maskinvarudesign

Direkt översikt över all information Översiktlig visning av meddelanden och hantering på enhetens framsida

Interaktiv image map: felindikeringssystem infobox
Antal signaler
Felindikeringssystemet infobox är tillgängligt med 8, 16, 24 eller 40 signalingångar. Det går även att implementera ett högre antal signaler genom att enkelt kombinera flera enheter.
Antal signaler
Flexibel visualisering av meddelanden
Meddelanden visas i rött eller grönt på enhetens display beroende på meddelandetyp (larm- eller statusindikeringar).
Flexibel visualisering av meddelanden
Kvittering av ytterligare meddelanden
Kvittera enkelt den integrerade ljudsignalen eller externt anslutna sirener, lampor etc.
Kvittering av ytterligare meddelanden
Meddelandekvittering
Signalera situationsberoende servicearbeten med enkel meddelandekvittering. Meddelandet fortsätter att visas i ett arbetsläge, men det markeras att orsaken redan håller på att åtgärdas.
Meddelandekvittering
Radera meddelanden
Det är lätt att radera meddelanden om bearbetade anläggningstillstånd.
Radera meddelanden
Statusindikering för systemstatus
På så sätt kan du hela tiden hålla koll på systemstatusen.
Statusindikering för systemstatus
Test av de inbyggda lamporna
Kontrollera att signallamporna på enhetens framsida fungerar genom att trycka på knapparna.
Test av de inbyggda lamporna

Ett stort antal funktioner för många olika tillämpningar Lätt att sammanställa ingångar, utgångar och anslutningar

Felindikeringsteknik med lokal signalbearbetning, visualisering av meddelanden och integration i automationsmiljön
Spänningsförsörjning, nödförsörjning och externa knappar
Välj ett passande spänningsområde i det omfattande utbudet.
Spänningsförsörjning, nödförsörjning och externa knappar
Signalnivå
Infobox finns i olika utföranden med signalingångar, gruppindikering och reläer för vidarebefordran av signaler.
Signalnivå
Parameterinställning för enheter
Parameterinställningen för infobox BASIC utförs via DIP-switchen som sitter på enhetens baksida. Parameterinställningen för infobox COM utförs däremot med programvaran infobox ENGINEER.
Parameterinställning för enheter
Statusindikeringar för gränssnitten
Identifiera på en gång vilka gränssnitt som är aktiva och att kommunikation äger rum för tillfället.
Statusindikeringar för gränssnitten
Kvittering av enhetsstörningar
Du behöver bara kvittera de ERR-meddelanden som visas på enheten eller återställa fabriksinställningarna.
Kvittering av enhetsstörningar
Kommunikationsgränssnitt
Integrera felindikeringssystemet i din automationsmiljö. Systemet har följande gränssnitt: Ethernet-gränssnitt (RJ45), USB-gränssnitt (Service), COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-485).
Kommunikationsgränssnitt
Felindikeringssystem infobox BASIC

Felindikeringssystem infobox BASIC

Felindikeringsteknik utan kommunikationsfunktion (infobox BASIC) Övervakning av anläggningstillstånd med lokala meddelanden

Felindikeringssystemet infobox BASIC behandlar anläggningssignaler och visualiserar dem som lokala meddelanden på enhetens framsida. Förutom LED-visning kan även den integrerade ljudsignalen eller andra lokalt anslutna sirener eller ljussignaler användas för signalering.
Med DIP-switchen som sitter på baksidan kan man snabbt och enkelt ställa in parametrarna för felindikeringssystemet. Använd programvaran infobox ENGINEER för att skapa och trycka märkningsremsor snabbt och enkelt.

Felindikeringssystem infobox COM

Felindikeringssystem infobox COM

Felindikeringsteknik med kommunikationsfunktion (infobox COM) Smidig integrering i automationsmiljön

Det Industri 4.0-kompatibla felindikeringssystemet infobox COM har samma funktioner för att signalera lokala meddelanden. Det kan även skicka information till ett överordnat kontrollrum eller ta emot protokollbaserad information från fältnivån. Data överförs via standardiserade kommunikationsprotokoll. Tack vare denna funktion kan flera enheter kombineras till ett större felindikeringssystem.
Programvaran infobox ENGINEER har många inställningsmöjligheter men kan ändå snabbt och enkelt tas i drift.

Vilket är det rätta felmeddelandesystemet för mig? Hitta det rätta systemet i ett par steg

infobox BASIC

Felindikeringsteknik med lokal signalbearbetning och visualisering av meddelanden

infobox COM

Felindikeringsteknik med lokal signalbearbetning, visualisering av meddelanden och integration i automationsmiljön

Åtskillnadskriterier för felindikeringssystemet
Enkel parameterinställning för meddelanden och enheter med fördefinierade funktioner via DIP-switch
Individuell, programvarubaserad konfigurering av alla meddelanden (med hjälp av olika ISA-protokoll)
Parameterinställning OFFLINE och ONLINE för flexibla, platsoberoende inställningar
Standardiserade kommunikationsprotokoll för integration i automationsmiljön
IT-säkerhet och rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC)
Sammankoppling av flera felindikeringssystem

Programvarubaserad parameterinställning av infobox COM Intuitiv användning och omfattande inställningsmöjligheter

Interaktiv image map: installationsfri programvara för parameterinställning infobox ENGINEER
Märk snabbt och enkelt
Skapa och skriv ut nya märkningar eller importera märkningar från befintliga projekt i bara ett par steg med vår programvara. Skjut smidigt in de märkta etiketterna i de monterade fickorna bakom enhetens löstagbara front.
Märk snabbt och enkelt
Enhetsspecifika inställningar
Ange projektegenskaper och enhetsspecifika inställningar smidigt med offline- eller onlinebaserad parameterinställning.
Enhetsspecifika inställningar
Meddelandespecifika inställningar
Anpassa meddelanden genom att välja funktioner som larm- och statusindikeringar, tidsförhållande, akustisk eller visuell signalering etc.
Meddelandespecifika inställningar
Upprätta kommunikation
Använd standardiserade kommunikationsprotokoll och inställningar av specifika parametrar som t.ex. kontrollrummets IP-adress för smidig integrering i automationsmiljön.
Upprätta kommunikation
Sammankoppling av flera felindikeringssystem
Med några få steg skapas funktioner som t.ex. signalmatning och centralenheter för optimerad översikt och styrning av stora anläggningar (t.ex. för central kvittering av meddelanden).
Sammankoppling av flera felindikeringssystem
Felindikeringssystem, programvara på bärbar dator

Programvara för parameterinställning av infobox ENGINEER

Testa programvaran utan köptvång Få ett första intryck

Programvaran för parameterinställning infobox ENGINEER används främst för att konfigurera infobox COM. Programvaran har ett antal funktioner, inklusive märkning och utskrift av etiketter. Utskriftsmallarna kan även användas för infobox BASIC.
Ladda ner programvaran gratis och skaffa dig ett första intryck – även utan tillgång till testenhet.
Alla programvarans funktioner kan användas utan installation. En utförlig beskrivning finns i den digitala användarhandboken och i programvaran.

Mer information
Översikt över vårt felindikeringssystem infobox
Ytterligare uppgifter, som t.ex. tekniska data och information om parameterinställningsprogramvaran infobox ENGINEER finns i broschyren.
Visa broschyren nu
Man vid monitor arbetar med parameterinställningsprogramvaran infobox ENGINEER