SMS-relä

Färre avbrott med SMS-relä

Övervaka analoga och digitala värden enkelt och säkert via mobilnätet. SMS-reläet TC MOBILE I/O X200 hjälper dig att övervaka status och se fel i anläggningen på fältet. Skicka textmeddelanden via SMS eller e-post och ställ in kopplingsutgångar, exempelvis för frikoppling av maskiner. Det minskar dyra serviceinsatser på plats – och kräver inte dyra bredbandsförbindelser.

Mer information

Övervaka givare och koppla om reläer

Övervaka analoga och digitala givare enkelt och säkert via mobilnätet och fjärrkoppla reläer. Det kompakta larmsystemet TC MOBILE I/O X200 överför data säkert per SMS och e-post. Du får information från TC MOBILE I/O X200 då en nivå överskrids, vid en statusändring på den digitala ingången eller i bestämda intervall. Det gör att du alltid har uppdaterad information.

Du får TC MOBILE I/O X200 både som DC-enhet med ett spänningsområde från 10 till 60 V eller som AC-enhet med 93 till 250 V. Det utmärkande med DC-enheterna: utöver de fyra digitala ingångarna finns ytterligare två analoga som kan mäta både spänning och ström.

Du får den uppdaterade 4G-tekniken (LTE CAT1) med varianterna för den europeiska marknaden: TC MOBILE I/O X200-4G och TC MOBILE I/O X200-4G AC. Tillsammans med 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) förenar enheterna därmed en framtidssäkrad mobilteknik med tillgängligheten hos det hittills bäst utbyggda 2G-nätet. Alla enheter är extra enkla att hantera och kan användas flexibelt genom deras stora spänningsområde och de olika ingångarna.

Larmsystem TC Mobile I/O

Larma med TC Mobile I/O

TC Mobile I/O X200 med app

Med TC Mobile I/O-appen skickar du SMS-kopplingskommandon och du slipper skriva SMS

Kostnadsfri app för larmsystemet TC MOBILE I/O X200

TC MOBILE I/O X200 kommunicerar även via en smartphone-app (iOS och Android). Därmed kan du enkelt koppla om utgångarna med appen, du kan hämta enhetens status och hela tiden ha den under uppsikt.

TC Mobile I/O-appen förenklar ytterligare enhetens hantering och gör att du slipper skriva SMS. Larmmeddelanden fås som vanligt per SMS eller e-post. Det säkerställer den bästa tillgängligheten i fält.