Motorövervakare

Motorövervakare

Förutom motorskydd registrerar motorövervakaren också alla kritiska lasttillstånd i asynkronmotorer. Utnyttja tillförlitligt motorstyrning: Genom mätning av den verkliga effekten skyddar du motorerna mot överlast eller underlast, exempelvis under övervakning av transportband eller pumpar. Fritt programmerbara kopplings- och signaltröskelvärden ger dig möjlighet till individuellt utformade motorskydd.

Mer information

Fördelar

  • Integrerat komplett motorskydd med bimetallfunktion och termistorevaluering
  • Skydd för känsliga anläggningskomponenter med fritt parametrerbara signal- och växlingsnivåer
  • Registrering av drift- och energidata utan komplicerade givare
  • Processdata som t.ex. effektvärden, drifttimmar och kopplingstider överförs säkert mellan fält- och styrsystemsnivån
  • Enkel konfiguration och diagnos
  • Anslutning till styrsystemet med buss-gateway
CONTACTRON-motorövervakning

CONTACTRON-motorövervakning: övervakar och skyddar motorerna tillförlitligt

Motorövervakare – övervaka tillförlitligt

Vår motorövervakning övervakar motorernas över- och underlast, funktion, nedsmutsning och slitage. Den utgör ett kontinuerligt skydd för t. ex. pumpar, manöverdon, fläktar, matningsband och verktygsmaskiner.
Parameterinställningen på motorövervakningen utförs enkelt med FDT/DTM-konceptet med IFC-CONF-programvara från Phoenix Contact.