Funktionsmoduler: Diodmoduler och lampprovmoduler

Funktionsmoduler: Diodmoduler och lampprovmoduler

EMG-diodmoduler och andra funktionsmoduler skyddar anläggningen från felpolning och frikopplar meddelanden i felmeddelandesystemen. Med funktionsmodulerna i kontakt- och smutsskyddade styrskåpshöljen integreras diodmonteringselement fackmässigt i anläggningar. EMG-lampprovmoduler isolerar signalerna utan påverkan inom felsignaleringsteknik och hjälper till vid individuell testning av enskilda lampor eller central styrd testning av flera lampor.

Mer information

Fördelar med våra funktionsmoduler

  • Enkel montering genom kopplingsskåpsriktiga elektronikkapslingar i kapslingsklass IP20
  • Monteras snabbt på DIN-skena med montagefot
  • Användarvänlig kabeldragning tack vare praktisk anslutningsteknik
  • Snabb diagnos genom indikatorer som märks separat