Motor-, maskin- och anläggningsövervakning

Motor-, maskin- och anläggningsövervakning

Motor-, maskin- och anläggningsövervakning är viktiga delar i ett system för konstant statusövervakning (condition monitoring). Håll koll på viktiga anläggningsparametrar, reagera snabbt på varningsmeddelanden eller stäng av utvalda anläggningsdelar. Våra kostnadseffektiva produkter för motorövervakning och anläggningsövervakning hjälper dig.

Mer information
Motorövervakning med IFS-CONF-screenshot

Motorövervakning Skydda motorer och anläggningar: identifiera alla kritiska lasttillstånd

Motorövervakning i produktfamiljen CONTACTRON övervakar över- och underlast, funktion, föroreningsgrad och slitage på motorer och drivningar. Identifiera kritiska lasttillstånd i tid samtidigt som både motorn och dyrbara anläggningsdelar skyddas.

Maskinövervakning med strömtransformator

Maskinövervakning Mät energin från motorer och maskiner exakt.

Övervaka motorer och maskiner: elektronisk motor- och maskinövervakning kombinerar exakt energimätning med indikering och övervakning av viktiga parametrar hos motorer, maskiner eller andra 3-fasiga laster.

Övervakningsreläer för hög anläggningstillgänglighet

Övervakningsreläer och strömvakter För en hög anläggningstillgänglighet

Med våra övervakningsreläer och strömövervakningsanordningar identifierar du fel redan när de uppstår. Anläggningstillgängligheten ökar och kostsamma driftstopp samt reparationer kan undvikas. Frånkoppla anläggningskomponenter direkt eller meddela styrsystemet när inställda gränsvärden över- eller underskrids.

PV-strängövervakning SOLARCHECK

PV-strängövervakning Utnyttja solenergi effektivt.

Identifiera fel och öka effektiviteten: solcellsanläggningar ska uppnå maximal energiavkastning på kortast möjliga tid. Med SOLARCHECK reagerar du omgående på effektförluster hos enskilda strängar som kan orsakas av skadade paneler eller defekta kontakter och kablage.

Funktionsmoduler

Funktionsmoduler Skydda och frikoppla

Funktionsblock som t.ex. EMG-diodmoduler skyddar systemet mot polvändning och frikopplar meddelanden i felindikeringssystem. Med funktionsmoduler i den beröringssäkra och dammtäta kapslingen kan man på ett professionellt sätt integrera diodmoduler i anläggningen. EMG-lamptestmoduler frikopplar signaler i felindikeringstekniken utan stötar och kan användas för att testa lampor enskilt eller centralt.

Varningsrelä för indikering av driftstatus och fara

Varningsrelä Indikering av driftstatus och fara

Fallindikatorrelän/signalrelän används för statusindikering i kontrollrum, på manöverbord och på översiktstavlor. De förinställda fördelningarna möjliggör en snabb idrifttagning. De halv- eller helautomatiserade utförandevarianterna kännetecknas av översiktliga indikeringsområden. Den robusta konstruktionen möjliggör en tillförlitlig drift även under tuffa omgivningsförhållanden.

Felrapporteringssystem infobox

System för summalarmsövervakning Kompakta meddelanden för tillförlitlig anläggningsdrift

System för summalarmsövervakning gör att du har koll på vad som behövs gällande anläggningens aktuella tillstånd. De levererar information för att säkert kunna driva anläggningen i alla drift- och fellägen.
Den ökade anläggningstransparensen gör att underhållsarbeten optimeras vid avstörning på plats. Som tillval kan data överföras direkt till överordnade kontrollrum med hjälp av konventionella kommunikationsprotokoll.