En titt på instrumentpanelen i Time Series Data Service

Enkelt och tydligt visualiserade tidsseriedata med Time Series Data Service

Tolkningen leder till visualisering av data. Då är Time Series Data Service för Phoenix Contacts IoT-plattform Proficloud.io nummer ett. Med några få handgrepp kan även företag utan IT-specialister visualisera och dela sina data anpassade efter sina behov och dra slutsatser för prognoser, underhållsarbete och kvalitetssäkring.

Mer information

Kontakta oss för mer information om produkterna

Medarbetare kontrollerar aktuella data om maskinvara i Proficloud.io

Alla processdata är tillgängliga centralt När som helst, var som helst

Med Time Series Data Service kan användare komma åt, övervaka och spåra processdata när som helst och var som helst.

Enkelt konfigurerbara, webbaserade instrumentpaneler visualiserar snabbt och precist alla relevanta parametrar som begärs av användaren, t.ex. rotationshastigheter för en vindturbin, motortemperaturer, flödeshastigheter och även felkvoter. De utgör grunden för datadrivna beslut och Big Data-tillämpningar.

Tack vare Proficloud.io kan du använda vår smarta tjänst enkelt och utan egna eller med begränsade IT-resurser.

Fördelar

  • Ingen krånglig konfiguration tack vare Plug-and-Play
  • Alla processdata är tillgängliga centralt – när som helst, var som helst
  • Enkelt konfigurerbara dashboards för bekväm övervakning av alla relevanta och önskade processparametrar

Fördelarna i detalj

Produktionsprocesser på bildskärmar
En man kontrollerar Time Series Data på en bärbar dator
Time Series Data Service visualiseras på en bärbar dator
Man tittar på Time Series Data på en surfplatta
Produktionsprocesser på bildskärmar

Optimering och ökad effektivitet i värdekedjan är primära mål för företag. Med Time Series Data Service kan användare få tillgång till processdata var som helst i världen.
Data från varje ansluten maskin digitaliseras och kan också analyseras med Smart Service. Användarna har också möjlighet att övervaka data och ställa in anpassade varningar.

Läs mer om Time Series Data Service på proficloud.io
En man kontrollerar Time Series Data på en bärbar dator

Under stilleståndstider producerar företag inga produkter och tillför inget mervärde till verksamheten. Alla tillverkningsföretag har som mål att minska stilleståndstiderna eller åtminstone göra dem planerbara. Med Time Series Data Service vet du när fel kan förväntas och när service behövs.

Läs mer om Time Series Data Service på proficloud.io
Time Series Data Service visualiseras på en bärbar dator

En produkts kvalitet kan bestämmas av många faktorer. Ett stort antal av dessa faktorer kan visualiseras och analyseras baserat på data från maskinerna i Time Series Data Service.
Få information i god tid om produkterna inte uppfyller de fastställda kraven och se till att defekta varor omedelbart åtgärdas. På så sätt kan antalet reklamationer minskas. Dessutom kan t.ex. energitoppar fångas upp genom tidiga varningar.

Läs mer om Time Series Data Service på proficloud.io
Man tittar på Time Series Data på en surfplatta

Alla företag har medarbetare som känner till produktionen och maskinerna bättre än många andra anställda, ofta tack vare lång yrkeserfarenhet. Denna kunskap kan tillgängliggöras och delas via Time Series Data Service. Data visualiseras och larm kan ställas in baserat på data.

Läs mer om Time Series Data Service på proficloud.io
Proficloud.io – din inträdesbiljett till Industrial internet of things
Läs mer om Time Series Data Service
Med Time Series Data Service kan användare komma åt, övervaka och spåra processdata när som helst och var som helst.
Informera dig nu och testa utan kostnad
Time Series Data Service på en bildskärm

Smart Service i detalj

Tidsseriedata
Time Series Data-utdrag för en maskin
Widgeten "Alert List" från Time Series Data
Tidsseriedata

Widgeten "Graph" är ett av de enklaste sätten att visa tidsseriedata som ett diagram. Data kan visas i form av kurvor, staplar eller punkter. De kan också anpassas med avseende på färg.
Det går också att ställa in larmmeddelanden i den här widgeten.

Läs mer om Time Series Data Service på proficloud.io
Time Series Data-utdrag för en maskin

Med widgeten "Stat" är det möjligt att visa ett visst värde (t.ex. aktuellt, högsta eller lägsta värde) för ett inkommande dataflöde. Värden under eller över ett visst värde kan färgkodas (t.ex. upp till 50 = grönt, över 75 = gult, över 100 = rött).
Användaren kan välja om bakgrunden ska visas med en kurva av tidigare data eller bara det aktuella värdet.

Läs mer om Time Series Data Service på proficloud.io
Widgeten "Alert List" från Time Series Data

Widgeten "Alert List" visar en översikt över de varningar som har över- eller underskridit ett visst värde. Varningslistan visar till exempel tidigare överträdelser av gränsvärden.
Det är också möjligt att ställa in om varningarna endast ska visas av en instrumentpanel eller av alla instrumentpaneler som skapats på kontot.

Läs mer om Time Series Data Service på proficloud.io
Blade Intelligence Dashboards med Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards med Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards i Time Series Data Service är en omfattande molnbaserad lösning för övervakning av vindkraftverk. Med hjälp av tidsseriedata kan du när som helst övervaka vindkraftverkens tillstånd online och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra skador. Övervaka till exempel istjockleken på rotorbladen vid låga temperaturer och få direkt ett meddelande via det integrerade varningssystemet om islagret når en kritisk nivå.
Annan övervakning som är möjlig med instrumentpaneler på Proficloud.io i Time Series Data Service är övervakning av blixtnedslag och den efterföljande toppbelastningen samt de enskilda rotorbladens böjningsmoment.
Kort sagt ger de detaljerade instrumentpanelerna dig en översikt över vindkraftverkens tillstånd.

Mer information om rotorbladsövervakning

Den centrala punkten för att boka smarta tjänster
Boka smarta tjänster
Förebilden för Proficloud.io:s service store är en vanlig nätbutik som vi alla använder i vårt dagliga liv. Enkel att förstå och lätt att använda.
Boka nu
Smarta tjänster på tre bildskärmar