En titt på instrumentpanelen i Device Management Service

Energy, Monitoring, Management, Analytics med EMMA Service

Med EMMA Service från Phoenix Contacts IoT-plattform Proficloud.io kommer företagen enkelt åt de uppgifter som är avgörande för energihanteringen. Till hjälp finns de specialanpassade instrumentpanelerna för Smart Service som alla kan konfigureras med några få klick. På så sätt kan du fatta snabbare och bättre beslut och effektivisera arbetsprocesserna via fjärrövervakning.

Mer information