Proficloud.io är din biljett till Industrial internet of things

Molnlösningar

Molnlösningar innebär en internetbaserad IT-infrastruktur som gör det möjligt att sammankoppla system, anläggningar, produkter, maskiner och företag globalt. Med Smart Services erbjuder Phoenix Contact enkla, standardiserade software-as-a-service-lösningar på Proficloud.io. Lösningarna bygger på molnteknik, vilket banar väg för en intelligent enhetshantering, minimerar stopptiderna och ökar tillgängligheten.

Mer information

Produktfamilj

En man inspekterar dashboards för Proficloud.io

IoT-plattform Proficloud.io

Proficloud.io är en Plug-and-Play IIoT-plattform som gör att små och medelstora företag med inga eller små IT-resurser enkelt och oproblematiskt kan ansluta molnkompatibla enheter till en molninfrastruktur.

Proficloud.io använder intuitiva webbgränssnitt och dashboards som förenklar användningen av molnplattformen maximalt. Registreringen tar bara några få minuter. Det krävs inga som helst IT-kunskaper för att kunna använda plattformen.

Allt är paketerat i en molnmiljö med hög tillgänglighet som ständigt uppfyller de högsta tillgängliga säkerhetskraven.

Översikt över smarta tjänster på PC-bildskärmar

Smarta tjänster och IoT-plattform med Proficloud.io

De smarta tjänsterna från Phoenix Contact är enkla och standardiserade software-as-a-service-lösningar. Lösningarna bygger på molnteknik, vilket banar väg för intelligent enhetshantering, minimerar stopptiderna och ökar tillgängligheten:

 • Säker enhetshantering
 • Realtidsdata
 • Molnbaserad analys
 • State of Health
 • Predictive Maintenance
 • Energihantering

Med IoT-plattformen Proficloud.io tillhandahåller Phoenix Contact en säker och skalbar molnmiljö som används för driften av smarta tjänster.

Utnyttja fördelarna med digitaliseringen fullt ut – enkelt och intuitivt. Utan behov av egna IT-resurser eller -kunskaper.

Du kan testa olika smarta tjänster utan kostnad och först senare välja paketstorlek och hur mycket du vill investera.
Inga implementeringskostnader, inga långa avtal.

Proficloud.io Service Store har ett välkänt webbutiksgränssnitt med fullständigt transparenta funktioner och prismodeller vid bokning av smarta tjänster.

Fördelar

 • Förutsäg stopp med digitala nätverkslösningar och planera riktade underhållsinsatser
 • Behovsenlig framställning och utvärdering av platsövergripande energidata för att hitta potentiella energibesparingar
 • Utökad interaktion mellan människa och maskin genom kommunikation med smarta enheter
 • Skalbar övervakning av processer för att härleda optimeringsåtgärder genom att jämföra resultat
 • Effektiv användning av data tack vare skalbara databaser med hög tillgänglighet
 • Global tillståndsövervakning och styrning tack vare direkt åtkomst till data från enheter på fältnivå

Ytterligare molntjänster från Phoenix Contact