Anläggningsmärkning

Anläggningsmärkning

Med entydig anläggningsmärkning blir det lättare att undvika användarfel, och det blir lättare att hitta rätt. Den är avgörande för arbetssäkerheten. Informations- och säkerhetsskyltar ger viktig information för drift, underhåll, service och skötsel av anläggningarna. Phoenix Contacts märkningsmaterial uppfyller de lagstadgade villkoren för fackmässig märkning av anläggningar.

Mer information

Fördelar

  • Flexibla lösningar – olika material för olika användningsområden
  • Färdiga skyltar och tryckbart material
  • Enastående beständighet mot väder och vind, vilket ger anläggningarna en märkning som håller
Varningsskylt ”Farlig spänning”

Varningsskylt

Varningsskyltar

Varningsskyltar används för att märka ut farliga platser i anläggningar och lokaler. De levereras som flexibla, mjuka PVC-etiketter som är färdigtryckta eller saknar text.

Förbudsskylt ”Förbjudet att beröra”

Förbudsskylt

Förbudsskyltar

Förbudsskyltar innehåller förbud mot handlingar som kan leda till farliga situationer. De är tillgängliga i tre olika utföranden. Färdigtryckta modeller och skyltar utan tryck täcker in alla applikationer och ger maximal flexibilitet.

Påbudsskylt ”Använd hörselskydd”

Påbudsskylt

Påbudsskyltar

Påbudsskyltar föreskriver ett visst tillvägagångssätt och används för att förebygga olyckor på arbetsplatsen. De levereras antingen med förtryckt text eller utan text för individuell framställning.

Skylt för farliga ämnen

Skylt för farliga ämnen

Skyltar för farliga ämnen

Skyltar för farliga ämnen används som extra märkning av rörledningar om farliga ämnen transporteras i dem, i enlighet med gällande förordningar om farliga ämnen. De levereras antingen med färdig text eller utan text.

Rörmärkning

Rörmärkning

Rörmärkning

Rörmärkning används för att identifiera vätskor och gaser. De färdigtryckta rörmärkningarna i olika färger möjliggör individuell märkning av rörledningar enligt DIN 2403.

Klistra upp anvisningsetiketter för brandvarnaranläggningar

Klistra upp anvisningsetiketter för brandvarnaranläggningar

Anvisningsskyltar för brandvarnaranläggningar

Självhäftande etiketter för märkning av brandvarnaranläggningar som markerar var brandvarnarna sitter. De flexibla PVC-etiketterna levereras antingen utan text eller med färdigtryckt text.

Märkningar för nödstoppsknappar

Märkningar för nödstoppsknappar

Märkningar för nödstoppsknappar

Det är ett krav i maskindirektivet att nödstoppsknappar ska vara tydligt utmärkta. För detta finns etiketter med och utan text i kortformat.

Magnetskylt ”Level 1”

Magnetskylt

Magnetskyltar

Magnetskyltar är en flexibel lösning när man inte behöver en varaktig märkning. De kan vid behov snabbt fästas på metalliska ytor och tas bort igen. PMM-magnetskyltar finns i tre färger.