CHARX manage – laddhantering och lastbalansering för laddstationer och laddparker

Laddhantering och lastbalansering för laddstationer och laddparker

Hantera din laddinfrastruktur med CHARX manage. Den skalbara mjukvaran optimerar driften av laddstationen, ökar tillgängligheten och möjliggör en exakt redovisning av laddningar med Open Charge Point Protocol (OCPP). Lasthanteringen fördelar tillgänglig anslutningseffekt till alla laddstolpar, så att elbilar laddar ström anpassat efter behov och husanslutningen belastas optimalt och skyddas från överlast.

Mer information

Fördelar

 • Integrerad lasthantering förebygger kostsamma fel och säkrar laddparkens tillgänglighet
 • Idrifttagning, konfiguration och övervakning av laddparken utförs smidigt via webbläsare
 • Intuitiv pekskärm för elbilsförare vid den centrala terminalen
 • Framtidssäkert och flexibelt tack vare skalbara licenser och möjligheten att enkelt lägga till nya laddpunkter
 • Flexibel integrering till fastighetshanterings- och backend-system

Optimera driften av dina laddstationer Hantera laddparken med CHARX manage

Parkeringshus med många laddpunkter där en elbil (BMW i3) laddas
Illustration av en parkeringsplats med lasthantering för olika elbil-laddpunkter
Illustration av en parkeringsplats med lasthantering och prioritering av olika laddpunkter
Grafisk illustration av hur Open Charge Point Protocol (OCPP) fungerar för att integrera molnbaserade tjänster i laddparkshanteringen
Laddstationer framför en byggnad är anslutna med fastighetshanteringssystemet
Parkeringshus med många laddpunkter där en elbil (BMW i3) laddas

Med ett ökande antal elbilar växer även behovet av laddmöjligheter. Parkeringsplatser och parkeringshus utrustas därför allt oftare med laddstationer. Den som planerar och bygger dessa laddparker står inför utmaningen att med den begränsade nätanslutningen på plats, uppnå optimal laddningseffekt vid varje laddpunkt. Samtidigt måste en hög tillgänglighet och säkerhet säkras, med hänsyn även till andra laster och producenter. Med CHARX manage klarar du denna utmaning med bravur. Hantera upp till 50 laddpunkter och optimera deras drift.

Illustration av en parkeringsplats med lasthantering för olika elbil-laddpunkter

Den mycket effektiva lasthanteringen fördelar den tillgängliga anslutningseffekten jämnt över upp till 50 AC- och DC-laddpunkter. Detta skyddar nätanslutningen mot överlast och distributionsnätet mot obalanserad belastning.

Illustration av en parkeringsplats med lasthantering och prioritering av olika laddpunkter

Istället för att fördela laddningseffekten jämnt över alla laddpunkter kan du ge enskilda användare högre eller lägre prioritering i fyra nivåer. Detta kan t.ex. vara en lämplig lösning för korttidsparkerande förare eller VIP-gäster.

Grafisk illustration av hur Open Charge Point Protocol (OCPP) fungerar för att integrera molnbaserade tjänster i laddparkshanteringen

Via det inbyggda Open Charge Point Protocol (OCPP) kan du integrera molnbaserade tjänster. Dessa inkluderar t.ex. hantering av användarbehörighet och överföring av laddata för fakturering.

Laddstationer framför en byggnad är anslutna med fastighetshanteringssystemet

Om laddstationen ingår i fastighetens infrastruktur finns det goda skäl att integrera den i fastighetshanteringen. Fastighetshanteringen tilldelar laddparken den tillgängliga laddströmmen dynamiskt och anpassat efter de andra lasternas behov.

Kundreferens
CHARX manage i praktiken
GP Joule erbjuder lösningar för generering av förnyelsebar energi från sol, vind och biomassa för E-Mobility. Med vår programvara CHARX manage hittade GP Joule en flexibel lasthanteringslösning – för företagets parkeringsplats och för sina kunder.
Ta reda på mer
Flygfoto GP Joule: laddpark med intelligent lasthantering

Kunduttalande

GP Joule använder CHARX manage som lasthanteringslösning för företagets parkeringsplats
GP Joule har valt CHARX manage YouTube

Smidig styrning Intuitivt med några få klick

Laddparken tas i drift, konfigureras, styrs och övervakas via webbläsare. Med några få klick kan du administrera användare och laddpunkter, aktivera laddningar och sköta flera olika uppgifter – antingen på det klassiska viset på en stationär dator eller på en surfplatta via säker VPN-anslutning. Det intuitiva webbgränssnittet förenar på så sätt alla funktioner för driftansvariga, servicetekniker och operatörer.

Medarbetarna i kopplingscentralen styr enkelt laddparken med CHARX manage via webbläsaren
Enkel styrning och övervakning av laddparken via webbläsaren
Skärmdump webbapplikation CHARX manage: översikt över instrumentpanelen
I instrumentpanelen har du koll på alla laddpunkter
Skärmdump av webbapplikationen CHARX manage – konfiguration av två lastkretsar
Vid större installationer kan du konfigurera två lastkretsar
Skärmdump webbapplikation CHARX manage: Lägg till nya laddpunkter
Lägg till nya laddpunkter för att utöka din laddpark
Skärmdump webbapplikation CHARX manage: Tilldela laddningsbehörigheter
Dela ut lokala laddningsbehörigheter genom att tilldela RFID-taggar
Skärmdump webbapplikation CHARX manage: lokal avräkning och diagnostik
Exportera data från alla laddningar i CSV-format

Smidig laddning Användaren guidas via pekskärmen

På begäran kan ett pekskärmsgränssnitt på en central terminal intuitivt guida laddstationens användare genom laddningen – från godkännandet tills att laddningen slutförs. Under laddningen samlar CHARX manage in alla relevanta energi- och transaktionsdata, sparar dessa i en lokal SQL-databas och överför dem till backend-leverantören via OCPP. På begäran utrustar vi pekskärmsgränssnittet med din logotyp och de färger du önskar – för en enhetlig varumärkesidentitet och image i laddparken.

En man använder pekskärmen på laddparkens centrala terminal, bredvid står en elbil med isatt laddkabel
På terminalen guidas elbilsförare intuitivt via pekskärmsgränssnitt
Bildskärm i laddparkens programvara: Auktorisering, till exempel med RFID-kort
Steg 1: Auktorisering, till exempel med RFID-kort
Bildskärm i laddparkens programvara: Användaren väljer en ledig laddpunkt
Steg 2: Välj laddpunkt
Bildskärm på laddparkens programvara: Användaren uppmanas att ansluta fordonet via en laddkabel
Steg 3: Anslut fordonet
Bildskärm i laddparkens programvara: Under laddningen visas värden som t.ex. den aktuella laddningseffekten
Steg 4: Ladda fordonet

Smart integrering Sammankoppla laddpark och fastighet

Alternativt kan CHARX manage integreras i ett fastighets- och energihanteringssystem, till exempel Emalytics från Phoenix Contact. Genom en dynamisk inställning av den maximala laddströmmen och ett dynamiskt utbyte av flera andra typer av realtidsdata optimeras samspelet mellan fastigheten och laddparken, vilket i sin tur förhindrar maxbelastningar. På så sätt kan du ladda elbilar helt CO2-neutralt med egenproducerad ström från solcellsanläggningar. Samtidigt säkrar du att det finns tillräckligt med energireserver i fastigheten för laster.

Fastighetshantering i en byggnad med olika digitala ikoner och en surfplatta med fastighetshanteringens instrumentpanel
Integrera dina laddstationer i din fastighetshantering
Illustration: Med programvaran Emalytics kan laddparken sömlöst integreras i fastighetshanteringen
Med Emalytics kan laddningarna visualiseras och styras på ett smart sätt
Illustration: Övervakning och analys av alla genererings- och förbrukningsuppgifter för optimal energifördelning
Fördela energin enligt behoven för att optimera dina kostnader
Illustration: användning av elfordon som mobila energilagringsmoduler
Använd elbilarna som energilagringsmoduler för att undvika maxbelastningar
Olika kommunikationsprotokoll-logotyper för anslutning till CHARX manage: KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, Profinet, Modbus
CHARX manage kan även kopplas till andra system med I/Os

Framtidssäker investering Med den skalbara licensmodellen bygger du flexibelt ut din laddpark – med upp till 50 laddpunkter

Exempel på konstruktion av laddpark med fastighets- och backend-integrering

Exempel på konstruktion av laddpark med fastighets- och backend-integrering

Förverkliga din laddpark med oss Så går det till

1. Välj programvarulicens
Beroende på laddparkens storlek får du uppdelade programvarulicenser för 5 till 50 laddpunkter. För senare utbyggnader erbjuder vi prisvärda uppgraderingslicenser. På så sätt investerar du framtidssäkert och kan utöka laddmöjligheterna på ett flexibelt sätt.

2. Välj industridator
Beroende på laddparkens arkitektur kan du välja mellan två passande industridatorer med anpassad maskinvaruprestanda: Välj en panel-PC för central auktorisering med pekskärm på terminalen. En box-PC är rätt val för laddparker utan behörighetskontroll eller med decentraliserad behörighetskontroll vid varje laddpunkt. På datorn installerar du programvaran på bara några få minuter.

3. Välj laddstyrning
Beroende på vilken typ av laddning och vilka funktioner som behövs tillhandahåller vi kompatibla laddstyrningar och många extra komponenter för konstruktion av dina laddpunkter. Dessa integreras via Ethernet vid industridatorn.

Medarbetare med kund i rådgivningssamtal om E-Mobility-produkter

Låter det intressant? Vi ger dig gärna råd

Vi reder ut dina projektspecifika krav och hjälper dig att konstruera och sammankoppla laddstationer samt att integrera backend-tjänsteleverantörer och fastighetshanteringssystem i din laddpark.

Kontakta oss!

Produktnyheter från anslutningsteknik, automatiseringsteknik och E-Mobility

Nyheter för anslutnings- och automationsteknik Nervsystemet i dina industrianläggningar

Våra produkter tillhör industrianläggningens nervsystem, och bidrar till att utforma processerna mer effektivt och minde kostsamt. Låt dig övertygas av våra nyheter inom följande områden:

 • Radplintar, industriella anslutningar och givar-/ställdonskablage
 • Märkningssystem, verktyg och montagematerial
 • Överspänningsskydd och strömförsörjningar
 • Laddningsteknik för E-Mobility
 • Interface-teknik och omkopplare
 • Styrteknik, I/O-system och automationsinfrastruktur