Montagematerial för apparatskåp

Montagematerial för apparatskåp

Vi har ett omfattande program montagematerial för apparatskåp. Montera elektriska anslutningar och komponenter säkert och spara tid med lämpliga monteringsanordningar. Kombinera montagematerial för att optimalt utnyttja utrymmet i apparatskåpen.

Mer information

Fördelar

  • Platsbesparande och smidig installation av DIN-skenor
  • Enkel plintradsfixering tack vare olika ändstödsvarianter
  • God PEN-ledaranslutning tack vare noll-samlingsskenor och diverse stödbockar
  • Enkelt att göra och sätta fast kabelknippen med olika varianter av buntband
DIN-skenor med och utan perforering

DIN-skenor

DIN-skenor

Vårt utbud med DIN-skenor omfattar olika varianter av DIN-skenor. Dels ingår de standardiserade DIN-skenorna i portföljen. Denna DIN-skengruppering omfattar olika standardmått som exempelvis de i NS 35/7,5, NS 35/15 oder NS 15. Dessutom finns det galvaniserade och obehandlade DIN-skenor i DIN-portföljen. Dessutom finns det perforerade och operforerade DIN-skenor. Förutom DIN-skenorna har portföljen även DIN-skenor av C-typ och G-typ.

Ändstöd för snäppmontage

Ändstöd för snäppmontage

Ändstöd

Ändstödsportföljen består av olika ändstöd för DIN-, C-typ- och G-typ-skenor. För DIN-skenor, som används till enormt mycket, finns förutom skruvbara ändstöd även ändstöd med snäppfäste. Dessa ändstöd kan snäppas fast på DIN-skenan utan verktyg och utan att några ytterligare fixeringsåtgärder behövs. Vid fastsnäppningen skär ändstöden in sig i DIN-skenans metall, vilket gör att de sitter fast extra säkert. Dessutom är de fastsnäppbara ändstöden underhållsfria. Ändstöden kan, precis som de skruvbara ändstöden, bara lossas med en skruvmejsel. Detta förhindrar att de lossas oavsiktligt.

Noll-samlingsskenor

Noll-samlingsskenor

Noll-samlingsskenor NLS och stödbockar

För enkel installation av PEN-ledare har portföljen tre olika typer av noll-samlingsskenor. Här finns måtten Maße 6 x 6 mm och 3 x 10 mm. Det finns olika stödbockar för installationen av noll-samlingsskenor. Det största urvalet finns för 3x10-varianterna. Här kan du välja mellan adaptrar för fastsättning på DIN-skenan eller för direkt montering. De DIN-skenbundna NLS-adaptrarna finns i olika utföranden. På detta vis går det att påverka avståndet mellan NLS och DIN-skenan samt skenans höjd.

Buntband av plast

Buntband

Buntband

Sortimentet av buntband för enkla och säkra kabelbindningar täcker in de flesta användningsområden. Förutom standardbuntbanden av plast finns det i portföljen även särskilda buntband för höga temperaturer eller för UV- och väderbeständighet. Det finns även buntband av rostfritt stål för aggressiva omgivningsförhållanden. Dessutom kan du få detekterbara buntband särskilt framtagna för livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin.
För kabelknippen som ska kunna lossas finns det lossningsbara buntband och kabelhållare. För fixerade kabelknippen går det att använda varianter med ögla.

En helhetslösning med maskinvaru- och programvarukomponenter för genomgående processoptimering inom apparatskåpstillverkning

Apparatskåpstillverkning

Fästmaterial för apparatskåp i olika branscher

Fästmaterialet passar för olika branscher. Genom att alla våra produkter överträffar kraven i de stränga föreskrifter och standarder som finns, går det utan problem att använda produkterna i de flesta branscher. För särskilda branscher som livsmedelsindustrin har särskilda produkter som de detekterbara buntbanden tagits med i portföljen.
Därmed försöker vi vara så väl rustade som möjligt för kunder från alla möjliga branscher.