Gränssnittsomvandlare, enhetsservrar och gatewayer – från RS-232 till Ethernet

Gränssnittsomvandlare, enhetsservrar och gatewayer – från RS-232 till Ethernet

Använd gränssnittsomvandlare och enhetsservrar om du vill konvertera RS-232, RS-422 eller RS485 till Ethernet (RJ45) eller andra standarder – helt protokolltransparent. Gateways och protokollöversättare översätter olika fältbuss- och Ethernet-protokoll (exempelvis PROFIBUS till PROFINET) vilket ger möjlighet till enkel integrering av seriella befintliga enheter och fältbussar i moderna Ethernet-nätverk.

Mer information
Olika varianter av seriella enhetsservrar som Multiport-enheter

Variantöversikt seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar möjliggör enkel integrering av befintliga seriella enheter och bussar i moderna Ethernet-nätverk.

Om det rör sig om många applikationer finns det flera seriella enheter på ett litet utrymme, som t.ex. streckkodsskannrar och skrivare. Alla enheter måste vara anslutna till Ethernet. I dessa fall sparar användningen av en Multiport-omvandlare värdefullt utrymme i apparatskåpet och håller kostnaderna nere.

Dessutom kan applikationen anpassas efter individuella behov så att användarna kan få åtkomst till olika seriella gränssnitt via en och samma omvandlare.

Fördelar

  • Inbäddad webbserver möjliggör enkel idrifttagning och konfiguration
  • Kan användas i alla branscher tack vare det stora temperaturområdet (-40 °C ... +70 °C) och godkännanden för farliga områden
  • Litet utrymmesbehov i apparatskåpet tack vare kompakt utformning
  • Obehörig åtkomst till enheterna förhindras genom 256-bits AES-kryptering och autentiseringsmekanismer
  • Användaren kan snabbt och enkelt åtgärda fel tack vare serieportarnas utökade felsökningsfunktioner
  • Den trådlösa integreringen av virtuella COM-portar genom Windows-originaldrivrutiner ger en kontinuerligt hög prestanda, speciellt för flerportsapplikationer.
Protokolltransparenta seriella enhetsservrar

Virtuell COM-port-applikation med pc och seriella enheter

Protokolltransparenta seriella enhetsservrar

Seriella enhetsservrar i serien GW DEVICE SERVER... används för att ansluta seriella standardenheter (normalt med RAW- eller ASCII-filformat) till Ethernet-nätverk. Enheterna kan användas som ”virtuell COM-port” och som TCP- eller UDP-Ethernet-originalenhet.

Protokollöversättare och gateways: Modbus/RTU, RAW och ASCII till Modbus/TCP och EtherNet/IP™

Integrering av valfria ASCII-protokoll till Modbus eller EtherNet/IP™

Protokollöversättare och gateways: Modbus/RTU, RAW och ASCII till Modbus/TCP och EtherNet/IP™

Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU... används för omvandling av Modbus/RTU (eller Modbus/ASCII, seriell) till Modbus/TCP. De kraftfulla modulerna kan konfigureras i valfria Modbus-klient- och serverkombinationer.

Med modulerna i serien GW MODBUS TCP/ASCII... tillhandahålls seriella RAW- eller ASCII-strängar från enheter som t.ex. streckkodsskannrar, vågar eller RFID-taggar via Modbus-protokoll. Med modulerna i serien GW MODBUS EIP/ASCII... omvandlas dessa strängar till EtherNet/IP™.

Protokollöversättare och gateways: Modbus till EtherNet/IP™

Integrering av fritt valda Modbus-deltagare i EtherNet/IP™-protokollet

Protokollöversättare och gateways: Modbus till EtherNet/IP™

Med modulerna i serien GW EIP/MODBUS… kan Modbus-slavar integreras i EtherNet/IP™-protokollet. På så sätt kan befintliga Modbus-deltagare integreras i det existerande Ethernet-baserade EtherNet/IP™-protokollet.

Gateway: från HART till HART-IP, Modbus/TCP och PROFINET

Effektiv åtkomst till HART-signaler via Ethernet

Gateway: från HART till HART-IP, Modbus/TCP och PROFINET

Modulerna i serien GW PL… består av en huvudmodul och upp till fem expansionsmoduler. Dessa moduler möjliggör enkel parametrering och övervakning av HART-fältenheter via Ethernet-nätverk.

Ethernet-anslutningen sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Via den modulärt konstruerade HART-Ethernet-gatewayen kan man ansluta upp till 40 enheter.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Gateway: från HART till OPC UA för NAMUR Open Architecture (NOA)

Terminalen GW PL ETH/UNI kommunicerar via Open Platform Communication (OPC) UA enligt NAMUR Open Architecture-konceptet (NOA). Enheten fungerar i detta fall som datadiod för att vidarebefordra diagnos- och processdata från HART-fältenheter till ett valfritt Cloud-system.

Genom att analysera och bearbeta utvunna data kontrolleras processens effektivitet. Vid behov återlämnas information till ERP-systemet, t.ex. för att automatiskt generera underhållsuppdrag. Detta varken påverkar eller utgör en risk för processledande system.

Gateways och Proxys: från INTERBUS till PROFINET

Proxy för INTERBUS

Gateways och Proxys: från INTERBUS till PROFINET

Vill du integrera en INTERBUS-applikation i ett PROFINET-nätverk? Då är FL NP PND-4TX IB den rätta lösningen för dig. Enheten kan enkelt parametreras med det programmeringsverktyg du använder. Den integrerade switchen använder du i apparatskåpet som Uplink till styrsystemet eller i fält för seriekoppling.

Gateways och proxys: PROFIsafe-kommunikation över nätverksgränserna

Proxy för PROFIsafe

Gateways och proxys: PROFIsafe-kommunikation över nätverksgränserna

Helt unikt – genomgående PROFIsafe över nätverksgränser.

PROFIsafe-gateway från Phoenix Contact tillåter säker kommunikation mellan två PROFINET-nätverk. Det innebär att funktionell säkerhet som t.ex. koncept för nödstopp realiseras anläggningsövergripande och oberoende av tillverkare.

Industriell tidsserver för Ethernet-nätverk

Industriell tidsserver för Ethernet-nätverk

Industriella tidsservrar: tids- och platsbestämning för Ethernet-nätverk tack vare GPS, GALILEO eller GLONASS

Den industriella tidsservern FL TIMESERVER NTP tillhandahåller tidsinformation via NTP-protokoll på Ethernet-nätverket. GPS, GALILEO eller GLONASS tar emot tiden oberoende av andra NTP-tjänster och utan internetuppkoppling. Den robusta IP68-kapslingen med inbyggd antenn och Power over Ethernet-försörjning gör att enheten utan problem kan installeras under bar himmel.

PROFIBUS PA-gateway

PROFIBUS PA-gateway

PROFIBUS PA-gateway

Välj mellan fem huvudstationer för olika användningsexempel. Apparaterna förses enkelt och utan programmering med en PROFIBUS PA-adress via en DIP-switch.

Analoga och digitala I/O-enheter samt en digital NAMUR-ingångsmodul finns som tillval. Expansionsmodulernas tilldelning av in- och utgångar görs enkelt med tumhjul.

Seriell HART-gateway

Seriell HART-gateway

Seriell HART-gateway

Seriell RS-485- eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna är möjlig, men beror på applikationen.

För tillämpningar som inte är tidskritiska, kan du använda en konventionell seriell RS-485-gateway. Varje gateway möjliggör anslutning av upp till 32 enheter. Datautbytet sker seriellt, eftersom kommunikationen genomförs via endast en HART-master.

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway

Seriell RS-485- eller Ethernet-baserad åtkomst till alla digitala data från HART-enheterna är möjlig, men beror på applikationen.

Ethernet-HART-Gateway ger PROFINET-, Modbus TCP/IP- och HART-IP-åtkomst till 40 enheter. Varje enhetsanslutning har en egen HART-master för att så snabbt som möjligt kunna vidarebefordra HART-data via Ethernet.

Vid användning av ett Modbus TCP/IP-nätverk är det dessutom möjligt att tillhandahålla fyra digitala ingångar samt fyra digitala utgångar.