Fältbuss-repeater - för PROFIBUS- och RS-485-bussystem

Fältbuss-repeater - för PROFIBUS- och RS-485-bussystem

Med fältbuss-repeatern för PROFIBUS- och RS-485-bussystem kan du expandera ditt nätverk, oberoende av dataöverföringshastigheten. Även antalet enheter kan utökas genom segmenteringen med repeatrar. Du kan öka räckvidderna, beroende på kraven, överföra på ett EMC-säkert sätt, expandera och fördela kanaler. Det modulära konceptet möjliggör valfria kombinationer av koppar- och fiberoptikkanaler.

Mer information
Modulär uppbyggnad av kopparrepeatrar

Modulär uppbyggnad

Modulär uppbyggnad

Kopparrepeatrar för högre prestanda i systemet:

 • Startavgränsningsdetektering filtrerar skadade PROFIBUS-telegram
 • Enheterna kan kaskadkopplas fritt med bit-retiming
 • Den högklassiga galvaniska isolationen ger en industrianpassad störtålighet

PSI-MOS-enheternas modulära koncept säkerställer dessutom valfri kombination av koppar- och fiberoptikkanaler: Enheterna ansluts snabbt och enkelt med DIN-skenekontakt. Korskopplingen för datasignaler och spänningsförsörjning är säkerställd.

 • Snabb installation utan kabeldragningsfel
 • Upp till tio enheter kan kombineras för applikationen och du kan utöka upp till 30 kanaler i koppar eller fiberoptik
 • Även under drift kan du byta ut separata moduler, utan att påverka övriga
 • Den alternativa systemströmförsörjningen kan även användas redundant
Fältbuss-repeater – expansion genom segmentering

Fältbuss-repeater

Fältbuss-repeater – expansion genom segmentering

Med Phoenix Contacts repeatrar expanderas nätverket rumsligen, oberoende av datahastigheten. Även antalet enheter kan utökas genom segmenteringen med fältbuss-repeatrar. Du kan öka räckvidderna, beroende på kraven, överföra på ett EMC-säkert sätt, expandera och fördela segment. Det modulära konceptet möjliggör valfria kombinationer av koppar- och fiberoptiksegment.

 • Genom den integrerade bit-retimingen med upparbetning av signaler kan fältbuss-repeatrarna kaskadkopplas olika djupt
 • Den integrerade Bit-Oversamplingen ger störningsfria telegram
 • Start-Delimiter-detektionen detekterar utan att påverka förstörda PROFIBUS-telegram och filtrerar dem från nätverket
Aktiv terminering för PROFIBUS- och RS-485-nätverk

Aktiv terminering med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktiv terminering för PROFIBUS- och RS-485-nätverk

Aktiv terminering av PROFIBUS- och RS-485-nätverk: Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS är det inga problem.

Det ger tydliga fördelar för dig:

 • Störningsfri busskommunikation genom permanent, aktiv terminering: Du kan koppla till och från bussenheter under löpande drift
 • Fast programmeringsgränssnitt i nätverket
 • Redundant spänningsförsörjning
 • Genomkorskoppling av strömförsörjningen via DIN-skenekontakter för drift i förbindelse

Aktiva programmerings- och diagnostikenheter försörjs med spänning vid D-SUB-anslutningen. Du kan också använda enheten som ett utsett gränssnitt inom ett bussystem.