Signalkorskoppling för universella I/O-system

Signalkorskoppling för universella I/O-system

Utforma din universella datarangering med det flexibla I/O-korskopplingssystemet VIP I/O-Marshalling. Systemet förenar signalkorskoppling och -hantering i en styrningsoberoende lösning för ditt universella I/O-system. Jackbara Input-Output-Accessories med olika gränssnittsfunktioner gör att de enskilda kanalerna kan konfigureras universellt. Detta är universell datarangering, genomgående från fältet upp till styrsystemsnivå.

Mer information