Energi- och effektdataanalys

Energi- och effektdataanalys

Intuitivt användargränssnitt, enkel design, flexibelt funktionsspektrum. Det är det som kombinationen av den smarta servicen EMMA-service från Phoenix Contacts IIoT-plattform och EMpro-energimätare erbjuder. Med detta paket kan du börja övervaka, analysera och utvärdera dina elektriska energi- och kraftdata och visualisera dessa data i anpassningsbara informationspaneler. EMMA står för: Energy, Monitoring, Management och Analytics. Tjänsten underlättar för energiansvariga som arbetar med kontrollsteget i den så kallade PDCA-cykeln enligt den internationella standarden ISO 50001 för energihanteringssystem.

Mer information

Fördelarna

 • Direkt anslutning till Proficloud.io utan IoT-gateway
 • Flexibel åtkomst över hela världen tack vare smarta tjänster från Proficloud.io
 • Säker kommunikation med TLS-kryptering
 • Enkelt att bygga ut och skala upp tack vare dynamiska IT-resurser

Nya produkter

Bildskärm med skärmdump från EMMA Service och EMpro-energimätare

EMMA Service och IoT-kompatibla EMpro-energimätare

Pionjärerna för framtidens energihantering

Energy Monitoring, Management, Analytics: alltid smart energihantering, oavsett var du befinner dig. Den smarta tjänsten EMMA Service och de IoT-kompatibla EMpro-energimätarna utgör ett komplett paket med intuitiv programvara och användarvänlig maskinvara. Kombinerat skapar de idealiska förutsättningar för morgondagens energihantering. 

Huvudegenskaper

 • Visualisering: slutsatser om processer och energiförbrukning med några få klick
 • Upload: integrering av externa datakällor
 • Rapporter: enkelt att skapa rapporter med Energy Performance Indicators (EnPI)
 • Varningar: Du informeras snabbt när gränsvärden över- eller underskrids 

Fördelar

 • Åtkomst till energi- och effektdata – när som helst, oavsett var du befinner dig
 • Intuitiva och flexibla funktioner för övervakning, analys och utvärdering av data
 • Användarvänliga informationspaneler förenklar energihanteringen
 • Olika visualiseringsalternativ för en lämplig presentation av användningsfallen
 • Snabba och bättre databaserade beslut
 • Enkel optimering av arbetsflöden och ökning av effektiviteten

Smart energiövervakning i bara några få steg Plug-and-play till molnet

Få tillgång till mät- och komponentdata utan extra IoT-gateway, oavsett var du befinner dig. Du behöver ingen IoT-gateway för aggregering av data, översättning mellan lokala nätverksprotokoll och IoT-protokoll, eller för kryptering. Den IoT-kompatibla EMpro-energimätaren kan överföra data direkt och säkert till molnet via en router.

Interaktiv bildkarta: Applikationsexempel IoT-baserad energihantering
Proficloud.io
Phoenix Contacts IIoT-plattform Proficloud.io lagrar automatiskt data från IoT-kompatibla EMpro-energimätare.
Transport Layer Security (TLS)
Säker dataöverföring tack vare TLS-krypterat protokoll.
Lätt att ansluta
De IoT-kompatibla EMpro-energimätarna ansluts direkt till en switch eller internetrouter via ett Ethernet-gränssnitt, utan ytterligare IoT-gateway.
EMMA Service
Få tillgång till energi- och effektdata via en webbläsare när som helst, var som helst. EMMA Service på Proficloud.io erbjuder ett smart sätt att enkelt visualisera och analysera data.
Enkel övervakning av decentraliserade mätpunkter
Tack vare den enkla anslutningen av IoT-kompatibla EMpro-energimätare till internet och den automatiska dataöverföringen via MQTT-protokollet till Proficloud.io krävs ingen särskild expertis inom branschbaserade överföringsprotokoll.
Person vid PC konfigurerar EMpro-energimätare med Proficloud.io

Från maskinvara till molnet Integration i sex enkla steg

Med ett användarvänligt webbaserat användargränssnitt kan EMpro-energimätaren konfigureras i sex enkla steg och integreras i IIoT-plattformen Proficloud.io och EMMA Service. Minska den tid som krävs för att implementera energihantering, från installation till molnbaserad övervakning och rapportering.

 1. Konfiguration av en molnanslutning via den integrerade webbservern i EMpro-energimätaren
 2. Skapa ett gratis konto på Proficloud.io
 3. Skapa instrumentpanelen med hjälp av widgets
 4. Boka ett EMMA Service-abonnemang via Service Store
 5. Lägg till den medföljande maskinvaran till EMMA Service-abonnemanget
 6. Lägg till maskinvaran i Device Management Service

Smart Service för energi- och effektdataanalys Dra nytta av digitaliserad och nätverksbaserad energiövervakning inom industrin

EMpro-enheter och EMMA Service på en bildskärm
Instrumentpanel EMpro helhetskoncept med EMMA-system
EMMA Service på en bildskärm
Man i kostym håller en upplyst ändlös slinga i händerna
EMpro-enheter och EMMA Service på en bildskärm

Energy, Monitoring, Management, Analytics: EMMA Service och de IoT-kompatibla EMpro-energimätarna är en föregångare för framtidens energihantering. Med EMpro-energimätare kan du ansluta direkt till IoT och utnyttja molnbaserad datautvinning samt intuitiva, flexibla funktioner för målinriktad och informativ visualisering.

Mer information om EMMA Service
Instrumentpanel EMpro helhetskoncept med EMMA-system

Användarvänliga instrumentpaneler och widgets
Med några få klick kan du dra de första slutsatserna om dina data och din energiförbrukning. Skapa instrumentpaneler som passar dina behov och använd de många olika visualiseringsalternativen, som cirkeldiagram, stapeldiagram, linjediagram med mera.
Använd dessa widgets för att jämföra enskilda produktionslinjer, anläggningar eller tidsperioder och upptäcka potentiella besparingar.

Mer information om EMMA Service
EMMA Service på en bildskärm

 • Möjlighet att integrera externa datakällor för ytterligare datatransparens
 • Export av uppgifter för användning i andra system
 • Varning om hotande över- eller underskridande av gränser direkt i Smart Service
 • Visualisering av indikatorer för energiprestanda (Energy Performance Indicator - EnPI) visas med rapporteringsfunktionen

Mer om funktionerna hos EMMA Service
Man i kostym håller en upplyst ändlös slinga i händerna

Hela tiden växande värdeerbjudande för din energidataanalys tack vare kontinuerlig, användarorienterad vidareutveckling. För att möta de snabbt föränderliga utmaningarna är det smidiga teamet bakom Smart Services inriktat på kundernas behov och marknadens villkor.

Broschyr
Snabbstart i energi- och effektdataanalys
Börja direkt med molnbaserad datautvinning och dra nytta av riktade, informativa visualiseringar i EMMA-tjänsten med EMpro. Se själv hur enkelt det är att installera en EMpro-energimätare och öppna ett Proficloud.io-konto.
Ladda ner broschyr
Man trycker på PDF-symbol
Bildskärm med Device Management Service Proficloud.io

Device Management Service

Utnyttja Device Management Service för att hantera och övervaka både dina IoT-kompatibla energimätare och andra smarta enheter från Phoenix Contact. En digital märkskylt ger dig en direkt överblick över enhetsinformationen, t.ex. enhetstypen, serienumret samt installerade firmware- och maskinvaruversioner. Du har dessutom ständigt koll på dina enheter funktions- och nätverksstatus.

Bildskärm med skärmdump från Time Series Data Service

Time Series Data Service

Med vår Smart Service Time Series Data Service på IIoT-plattformen Proficloud.io kan du när som helst och var som helst komma åt produktionsdata. 
Andra fördelar med Time Series Data Service: 

 • Stopptider och utnyttjandegrader kan planeras 
 • Ökad produktkvalitet genom data 
 • Varningar i Smart Service eller via e-post om förestående svårigheter 
 • Expertis tillgänglig för varje anställd
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering
Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.
Broschyr
Broschyr energiövervakning liggande med e-papper på surfplatta
Priser och licenser
Använd enkelt EMMA Service
Dra nytta av många intuitiva och flexibla funktioner för övervakning, analys och utvärdering av dina energi- och effektdata – när som helst och var som helst. Med hjälp av EMMA Service kan du fatta snabbare och bättre beslut och effektivisera arbetsprocesserna via fjärrövervakning. Med vår modell sparar du tid och pengar.
Till Store
Emma Service på tre skärmar