Energi- och effektdataanalys

Energi- och effektdataanalys

Smart Service EMMA har en enkel och intuitiv design. Detta i kombination med EMpro-energimätinstrumenten gör att tjänsten tillhandahåller ett flexibelt funktionsspektrum inom området elenergi- och effektdatavisualisering för övervakning, analys och utvärdering av elektriska data. EMMA står för: Energy, Monitoring, Management och Analytics. Tjänsten underlättar för energiansvariga som arbetar med kontrollsteget i den så kallade PDCA-cykeln enligt den internationella standarden ISO 50 001 för energihanteringssystem.

Mer information

De smarta EMpro-energimätinstrumenten med digitala molnbaserade tjänster banar vägen för den digitala omvandlingen och framtidens energihantering: den direkta integreringen i molnet gör att du när som helst kan kommunicera med apparaterna oavsett var du befinner dig. Mät- och enhetsdata lagras i molnet och bearbetas och visualiseras för energi- och effektdataanalys.

Fördelar

  • Flexibel åtkomst till energidata och komponentinformation när som helst och överallt tack vare smarta Proficloud-tjänster
  • Energimätinstrumentet direktansluts till Proficloud utan att en extra IoT-gateway behöver användas
  • TLS-kryptering garanterar säker kommunikation mellan ett IoT-kompatibelt energimätinstrument och Proficloud
  • Enkelt att bygga ut och skala upp tack vare dynamiska IT-resurser som snabbt kan anpassas efter nya krav
  • Med EMMA Smart Service får du en helhetslösning för dina digitaliserade energi- och effektdataanalyser
  • Smarta EMpro-energimätinstrument och den smarta tjänsten EMMA ingår i COMPLETE line-systemet
Energimätinstrument EMpro

Direkt till molnet utan gateway med EMpro

Få tillgång till dina mät- och komponentdata utan extra IoT-gateway, oavsett var du befinner dig. Du behöver ingen IoT-gateway för aggregering av data, översättning mellan lokala nätverksprotokoll och IoT-protokoll, eller för kryptering. Det IoT-kompatibla EMpro kan överföra data direkt och säkert till molnet via en router.

Smarta tjänster för energi- och effektdataanalys

Den moderna industrin präglas i allt större utsträckning av digitalisering av samtliga produkter och processer. Dra nytta av sådana smarta tjänster för att utvinna information genom omfattande dataanalyser.

Bildskärm med energimätinstrument

EMMA Smart Service

Energy, Monitoring, Management, Analytics: EMMA Smart Service och de IoT-kompatibla EMpro-energimätinstrumenten är din vägledare till framtidens energihantering. Med EMpro kan du ansluta direkt till IoT och utnyttja molnbaserad datautvinning samt intuitiva, flexibla funktioner för målinriktad och informativ visualisering.

EMpro helhetskoncept med EMMA-system

Mycket användarvänligt

Mycket användarvänligt tack vare ett strukturerat helhetskoncept med intuitiva menyer och automatisk dataöverföring till Proficloud.

Man och kvinna vid dator

Målinriktad översikt

Få tillgång till dina energi- och effektdata när som helst, var som helst. Målinriktade visualiseringar ger dig en fokuserad överblick.

Man i kostym håller en upplyst ändlös slinga i händerna

Kontinuerlig vidareutveckling

Hela tiden växande värdeerbjudande för din energidataanalys tack vare kontinuerlig, användarorienterad vidareutveckling.

Device Management Service

EMpro2Cloud – huvudskärm

Utnyttja Device Management Service för att hantera och övervaka både dina IoT-kompatibla energimätinstrument och andra smarta enheter från Phoenix Contact. En digital märkskylt ger dig en direkt överblick över apparatinformationen, t.ex. apparattypen, serienumret samt installerade firmware- och maskinvaruversioner. Du har dessutom ständigt koll på funktions- och nätverksstatusen.

Time Series Data Service

Övervakning energimätteknik

Med Time Series Data Service på Phoenix Contact Proficloud kan du när som helst och överallt komma åt tidsseriedata som t.ex. energimätvärden och energiflöden.

För att visa din energidata och analyser kan du skapa en individuell instrumentpanel med olika visualiseringsformer för energidata. Du kan även använda en fördefinierad mall.

Exempel på tillämpning: säker energidatainsamling med Ethernet för Proficloud

Exempel på tillämpning: Ethernet för Proficloud

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) är ett etablerat protokoll med bred användning inom sakernas internet (IoT).

Det är ett öppet meddelandeprotokoll för maskin-till-maskin-kommunikation (M2M), som möjliggör överföring av telemetridata i form av meddelanden mellan enheter, trots stora fördröjningar eller begränsade nätverk.

Med hjälp av Transport Layer Security (TLS) överförs data krypterat via internet eller andra nätverk. Det handlar om en hybrid typ av krypteringsprotokoll (en kombination av asymmetrisk och symmetrisk kryptering). Den möjliggör en säker autentisering av kommunikationsenheterna, d.v.s. en kontroll av mottagarnas och sändarnas identiteter. Överförda data är dessutom krypterade för att skydda mot obehörig åtkomst från tredje part och mot manipulation eller förfalskning.