CrossPowerSystem utrustat med komponenter

Energifördelare: systemet med integrerad matningsskena för ditt apparatskåp

Energifördelningssystemet CrossPowerSystem är en modulär och funktionell energifördelare, till för att fördela energi i ditt apparatskåp. Trefas-DIN-skeneapparater monteras med Plug-and-Play på energifördelaren och försörjs via den integrerade matningsskenan. Energifördelaren möjliggör en anslutning av allt från strömförsörjningen till hybridmotorstartare på matningsskenan, utan verktyg och kablar.

Mer information

Fördelar

  • Lägg mindre tid på konstruktions- och kabeldragningsarbeten vid energifördelningen tack vare Plug-and-Play
  • Modulbaserat och funktionellt tack vare individuell bestyckning med 3-fasade DIN-skene-apparater
  • Spara plats tack vare energifördelarens kompakta konstruktion
  • Förkorta servicetiderna med hjälp av snabba byten av säkringar och komponenter, hot swap
  • Sänk kostnaderna genom modularisering av apparatskåpet

Systemkonstruktion: energifördelare med integrerad matningsskena

Energifördelarsystemet med integrerad matningsskena CrossPowerSystem möjliggör en anslutning av allt från strömförsörjningen till hybridmotorstartare utan verktyg och kablar. Enheter monteras verktygsfritt på energifördelarsystemet med ett enda klick och förbinds samtidigt säkert elektriskt med matningsskenan.

Energifördelningskortet Cross Power System
Strömförsörjning 20 A: försörjning och skydd
Två enheter i en: Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER 20 A garanterar en tillförlitlig 24 V‑försörjning med ytterligare skydd tack vare åtta oberoende kanaler för frånkoppling i händelse av fel.
Strömförsörjningar med standardfunktioner
Strömförsörjning 20 A: försörjning och skydd
CrossPowerSystem: DIN-skenan med integrerad energifördelning
Enheter monteras verktygsfritt på energifördelningskortet med ett enda klick och förbinds samtidigt säkert elektriskt med de tre faserna – allt i ett enda arbetssteg.
CrossPowerSystem: DIN-skenan med integrerad energifördelning
Hybridmotorstartare – koppla och skydda motorerna på ett smart och säkert sätt
Fyra enheter i en: Koppla, reversera och skydda de kompakta hybridmotorstartarna med NÖDSTOPP på ett säkert och tillförlitligt sätt. Ytterligare enheter och tillbehör kan integreras på ett flexibelt sätt.
Läs mer
Hybridmotorstartare – koppla och skydda motorerna på ett smart och säkert sätt

Förverkliga flexibelt funktionella lösningar för apparatskåpet

Med energifördelarsystemet kan funktionella lösningar för apparatskåpet realiseras enkelt och flexibelt. Välj från en omfattande portfölj med produkter och tillbehör och ta fram en behovsanpassad lösning.

Energifördelare med integrerad matningsskena

CrossPowerSystem – systemöversikt

Energifördelare med integrerad matningsskena

CrossPowerSystem med strömförsörjning

Strömförsörjningar för energifördelarsystemet

För energifördelarsystemet med integrerad matningsskena finns det två olika strömförsörjningar:

1. TRIO CROSS POWER 5 A
Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER 5 A lämpar sig optimalt för användning inom maskinbyggnation. Alla funktioner samt den platsbesparande konstruktionen är anpassade för de höga krav som ställs inom detta område. Med push-in/anslutningen kan man snabbt och enkelt ansluta en 24 V DC-styrspänning.

2. TRIO CROSS POWER 20 A
Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER 20 A garanterar en tillförlitlig 24 V‑försörjning med ytterligare skydd tack vare åtta oberoende kanaler för frånkoppling i händelse av fel (överlast och kortslutning) och enkel inställning av strömmen via IO-Link.

Hybridmotorstartare för energifördelarsystemet

CrossPowerSystem med hybridmotorstartare

Hybridmotorstartare för energifördelaren

För energifördelaren med integrerad matningsskena finns det hybridmotorstartare i olika varianter:

  • Separata varianter som direkt- och fram-/backstyrning, med nödstopps- och motorskyddsfunktion samt integrerade säkringar för kortslutningsskydd.

  • Nätverkskompatibla varianter för IO-Link och Interface System (IFS) för enkel anslutning till fältbuss-system samt i kombination med respektive integrerade säkringar för kortslutningsskydd.

Radplintar för energifördelaren

Adapterskenor för CrossPowerSystem

Radplintar för energifördelaren med integrerad matningsskena

Enkel anslutning: Adapterskenorna för CrossPowerSystem fäster du direkt på energifördelningskortets över- eller undersida. På så sätt kan du montera PTFIX-fördelningsblock och konventionella radplintar för 24-volts energifördelning samt för N-, PE- och övriga fördelningar på skenan.

Energifördelarsystemet med integrerad matningsskena för ditt apparatskåp
CrossPowerSystem
För energifördelningen på 400 V i maskin- och apparatskåpstillverkning finns det en lösning för förenklad kabeldragning. CrossPowerSystem, energifördelarsystemet med integrerad matningsskena, möjliggör en anslutning av allt från strömförsörjningen till hybridmotorstartare utan verktyg och kablar. På så sätt kan modulära och funktionella apparatskåpslösningar konstrueras snabbt och flexibelt.
Till broschyren
CrossPowerSystem