D-SUB-kåpa - VS-25-T-2M20
1689792

D-SUB-kåpa, skalstorlek 3, skyddsklass IP67


Produktdetaljer
Säkerhetsnotering
Säkerhetsnotering VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador.
• VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.
• När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products).
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas
• Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products.
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst.
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.
• För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

Konstruktion D-SUB 25
Produkttyp Kåpa
Antal kabelutgångar 2
Typ av förskruvning M20
Kabelanslutning vinklad
Isoleringsegenskaper
Nedsmutsningsgrad 2

Måttskiss
Bredd 81 mm
Höjd 24 mm
Längd 102 mm

Färg grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Kåpans material PA

Anslutningsfrekvens ≥ 1000

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 5 mm ... 13 mm

Mekaniska data
Typ av förskruvning M20

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP67
Omgivningstemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C

Artikelnr 1689792
Antal/förp. 5 Styck
Minsta beställningsantal 5 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod ABNFAA
Produktnyckel ABNFAA
Katalogsida Sida 219 (C-2-2013)
GTIN 4017918915476
Vikt per styck (inklusive förpackning) 45,96 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 42,8 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena