Vår historia

Sedan grundandet i Essen 1923 har vi upplevt och uppnått mycket. Vi ger dig en översikt över nästan 100 år med Phoenix Contact – präglat av innovativ teknik och lett av ansvarskännande människor.

Phoenix Contacts första huvudkontor vid järnvägsstationen i Essen

Grundandet i Essen

Den 5 maj 1923 grundar köpmannen Hugo Knümann i Essen ett handelsbolag för industriprodukter: Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co. KG. Företagets säte ligger på Hollestraße 36 direkt vid centralstationen i Essen. I två hyrda våningsplan ligger finns lager, logistik och montering. Men vad är det den utbildade köpmannen och juveleraren handlar med? Knümann märker att de allmänna transportmedlen utnyttjas starkt. Det innebär att spårvagnarna är fullsatta, och de behöver kontaktledningsarmaturer. Detta är den första produkt som Phönix Elektrizitätsgesellschaft handlar med.

Foto av den första radplinten

Uppfinnandet av radplinten

Några få år efter grundandet träffar Hugo Knümann en ledande ingenjör på Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, kort RWE. Företaget måste uppfylla den stora efterfrågan på ström i Ruhrområdet.
Vid mötet uppkommer idén om uppradbara strömplintar på en DIN-skena. Innovationen av denna så kallade radplint är avgörande för branschen. Den gör det möjligt att vid små defekter inte byta ut hela anslutningsblocket, utan endast den defekta delen. Det sparar både material och tid.
Denna framgångsrika produkt monteras och distribueras i lokaler i Essen. Plinten är gjord av metall, kapslingen av keramik. Delarna köps in av Knümann. 1928 får Hugo Knümann patent på radplinten.

Arkader i järnvägsstationen i Essen

Flytten till Blomberg

1939 börjar andra världskriget. Ruhrområdet är på grund av vapenindustrin mål för många bombanfall. Den 13 mars 1943 bombas även företagets lokaler vid järnvägsstationen i Essen, och Hugo Knümann bestämmer sig för att evakuera företaget. Via släktingar får Knümann kännedom om den lilla staden Blomberg 200 km bort i Ostwestfalen-Lippe. I den tomma krogen ”Bürgerheim” förs verksamheten vidare. På bottenvåningen finns kontoret, och ovanpå monteringen och lagret.
Efter kriget återvänder kontorsverksamheten till Essen, medan monteringen och lagret förblir i Blomberg.

Hugo Knümann och Josef Eisert

Den första kontakten med familjen Eisert

Medan företaget utvecklas väl träffar Hugo Knümann en person som kommer att ha stor betydelse för framtiden. Via en gemensam patentadvokat lär han känna starkströmsingenjören Josef Eisert. Hugo Knümann värvar Josef Eisert, innehavare av flera plintpatent, som teknisk chef för företaget. År 1949 ansluter Eisert till företaget och anpassar hela produktsortimentet. Detta möte lägger grunden för företagets kontinuerliga framgång.
1937 anställer Knümann dessutom Ursula Lampmann som sekreterare. Hon utför sitt arbete så bra att hon 1943 som 23-åring blir prokurist.
När Hugo Knümann avlider 1953 övertar Josef Eisert och Ursula Lampmann ledningen av företaget. Två år senare heter företaget Phönix Klemmen.

Historiskt flygfoto Flachsmarkt Blomberg (Phoenix Contact)

Den första produktionshallen

Josef Eisert ser stor potential i att ha egen tillverkning. Den första fabriken uppstår 1957 vid Flachsmarkt i Blomberg. I hall 1 finns verktygskonstruktion, plasttillverkning, skruvproduktion, montering, driftsteknik, lager och logistik.
1966 flyttar även företagets administration tillbaka från Essen till Blomberg. Företagets säte blir komplett med den nybyggda administrationsbyggnaden i fyra våningar.

Foto på Noelle & Berg, idag Phoenix Feinbau

Phoenix Contact-koncernen ser dagens ljus

Stans- och böjdelarna för tillverkningen kommer från Noelle & Berg i Sauerland. Detta företag i Lüdenscheid, idag Phoenix Feinbau, blir systerbolag och leverantör exklusivt för Phönix Elektrizitätsgesellschaft. Många ytterligare samarbeten följer – starten för Phoenix Contact-koncernen.
På 60-talet börjar de tre sönerna Klaus, Jörg och Gerd Eisert på företaget. När Josef Eisert avlider 1975 övertar de tre bröderna tillsammans med Ursula Lampmann företagsledningen. Ingenjören Klaus tar hand om distributionen och produktutvecklingen, ingenjören Jörg om produktionen och ekonomen Gerd om exportverksamheten. När Jörg Eisert 1979 omkommer i en trafikolycka på vägen till Lüdenscheid övertar Klaus Eisert även produktionsledningen.

Produkter från Phoenix Contact

Elektroniken kommer in

Under 1970- och 1980-talen blir apparatskåpet allt mer elektroniskt och därmed utökas produktsortimentet på elektronikområdet. Först kommer kretskortsplinten till apparatskåpet, för att förse elektroniken i skåpet med lämpliga anslutningselement. Därefter följer kretskortskontakter, reläer, omvandlare, strömförsörjningar och många fler elektroniska produkter. Denna elektronik blir dock också allt känsligare för elektromagnetiska störningar. Hela anläggningar kan förstöras av blixten, men även av kopplingar eller elektrostatiska urladdningar. Därmed tillkommer 1983 överspänningsskyddsprodukter i vårt produktsortiment.

Några män byter ut skylten: Phönix Klemmen blir till Phoenix Contact

De första dotterbolagen utomlands

1981 grundar Gerd Eisert tre dotterbolag i Sverige, Schweiz och USA och bygger på så sätt upp ett internationellt distributionsnät. Till följd av detta ändras också företagets namn. Det gamla namnet Phönix Klemmen ändras till Phoenix Contact. Tack vare det internationella namnet kan märket och sortimentet användas på ett enhetligt sätt.
Från och med nu grundas varje år ett nytt dotterbolag i utlandet. Idag finns Phoenix Contact representerat med ett eget distributionsbolag i mer än 50 länder. Dessutom finns det produktion med stort tillverkningskapacitet i elva länder.

Fältbussystem Interbus

De första stegen inom automationstekniken

I och med presentationen av fältbussystemet Interbus på Hannover-mässan 1987 etablerar sig Phoenix Contact inom automationstekniken. Nätverket för seriell dataöverföring ger en systemövergripande öppenhet, från givaren ända till styrsystemet, och används för att automatisera produktionsanläggningar.
År 1994 grundar Phoenix Contact Electronics en viktig anläggning i Bad Pyrmont. Det nya dotterbolaget specialiserar sig på att utveckla och producera elektroniska moduler och automationsteknik.

Phoenix Contacts företagsledning 2005

Den nya företagsledningen

År 2001 utser aktieägarna fyra nya medlemmar av företagsledningen, som år 2005 blir verkställande direktörer: Roland Bent för marknadsföring och utveckling, Prof. dr Gunther Olesch för personal, informatik och juridik, Frank Stührenberg för distribution och dr Heinz Wesch för teknik. Den femte verkställande direktören är dr Martin Heubeck, som sedan 2003 ansvarar för finanserna.
Gerd Eisert avlider 2001, hans bror Klaus leder då företaget som ensam verkställande aktieägare. År 2015 slutar han i denna funktion och grundar istället ett råd. Frank Stührenberg tar som styrelseordförande för företagsledningen över ledningen av koncernen. Det nygrundande rådet påbörjar sitt arbete år 2016. De assisterar företagsledningen i en rådgivade roll.

Foto av firandet av ”en miljard euro omsättning” för Phoenix Contact

De första miljarderna

I början av det nya årtusendet överstiger omsättningen en miljard D-mark. År 2007 nås miljardgränsen i euro. För första gången utgör de internationella marknaderna mer än hälften av omsättningen. Phoenix Contact har etablerat sig som global marknadsledare inom elektroteknik och automation. Även antalet medarbetare närmar sig 10 000.
Den andra miljarden låter inte vänta länge på sig. Endast tio år senare, i november 2017, kan Roland Bent och Frank Stührenberg meddela att omsättningen överstiger två miljarder euro – en stor milstolpe för Phoenix Contact.

Luftbild Phoenix Contact i Nanjing, Kina

Koncernen växer

Under 1990-talet växer företaget stadigt. Efter Tysklands återförening utvidgas det tyska distributionsnätet till det gamla Östtyskland. Det oberoende testinstitutet Phoenix Testlab i Blomberg börjar sin verksamhet 1994.
På samtliga kontinenter grundas ytterligare distributionsbolag. Även i Kina startas en filial i Nanjing, idag det näst största dotterbolaget efter USA.
Ända fram till idag tillkommer ständigt nya dotterbolag i koncernen, såväl i Tyskland som i andra delar av världen. Idag ingår femton tyska och fyra internationella företag i Phoenix Contact-koncernen.
Även området New Businesses utvecklas dynamiskt sedan 2013. Efter att ha inletts med grundandet av ett dotterbolag för E-Mobility omfattar New Businesses idag även företag för 3D-utskrifter, molnlösningar och mycket mer.

Produktionslinje i Industri 4.0

En ny epok med Industri 4.0

Sedan 2010-talet befattar sig Phoenix Contact med Industri 4.0 och sakernas internet (Internet of Things, IoT). För att optimera komplexa tillverkningsprocesser med nya teknologier är digitaliseringen av produkter, produktionsteknik och produktionsprocesser viktig. Tillsammans med kunder och partner skapar vi aktivt lösningar för framtiden och möjliggör en digital omvandling av vår värld till framtidens smarta produktion.

Världskarta med nätverket för All Electric Society

Det nya årtiondet

Sedan år 2020 engagerar vi oss starkt för konceptet All Electric Society. All Electric Society är en vision som ger svar på våra stora utmaningar: kampen mot klimatförändringen och säkrandet av en hållbar utveckling. För att förverkliga denna vision behöver samtliga sektorer inom näringslivet och infrastrukturen elektrifieras, anslutas och automatiseras. Redan idag tillhandahåller Phoenix Contact produkter och lösningar som kan användas för utvecklingen mot ett All Electric Society och gör det därmed möjligt för industrin och samhället att komma närmare denna vision.