Vår kultur

Anställda hos Phoenix Contact i ett möte

Vår kultur

Som världsledande inom el- och automationsteknik präglas vårt handlande av innovation, nyfikenhet och mod. Storleken till trots, har vi i vårt familjeföretag bevarat värden som är typiska för medelstora företag. Att vara jordnära och tänka långsiktigt står inte i motsats till en passion för modern teknik – vi kombinerar både och. Framgång är för oss ingen ursäkt för att sluta utvecklas. Hos Phoenix Contact står människan i fokus – både som anställd och kund. Våra ca 17 100 teknikintresserade anställda arbetar i en miljö som kännetecknas av uppskattning och frihet. Vi fattar övergripande beslut och främjar våra anställdas engagemang genom att skapa en arbetsmiljö som känns meningsfull. På så sätt kan vi säkra hållbarheten i våra beslut och skapa förtroende hos de anställda.

Inblickar

Medarbetare framför en PC vid utvecklingsarbete
Corporate Principles från Phoenix Contact på väggen i ett konferensrum
Två anställda hos Phoenix Contact i ett samtal
Man med skruv i handen
Medarbetare hos Phoenix Contact tillägnar sig nya kunskaper vid en laptop
Medarbetare framför en PC vid utvecklingsarbete

Med mycket passion och stort intresse för teknik arbetar vi ständigt på att utveckla nya och bättre lösningar. Vi belyser i ett tidigt skede framtida frågor och som företag agerar vi med framsynthet. Vi är stolta över vår aktiva roll i främjandet av teknik och vårt avtryck på utvecklingen inom branschen.

Corporate Principles från Phoenix Contact på väggen i ett konferensrum

Oberoende är vår största tillgång. Vårt sätt att agera säkrar att vi som företag är fria fatta de beslut vi anser behövas. Det innebär att vi inte bara bestämmer över själva verksamheten, utan även att vi kan utforma vår företagskultur som vi vill.

Två anställda hos Phoenix Contact i ett samtal

Ramen för vår ledarskapskultur har vi definierat i så kallade Leadership Principles. Viktiga hörnstenar i dessa är bl.a. förtroende, respekt och uppskattning. Vi agerar i enlighet med dessa värden i alla våra relationer, både internt och extern, och jobbar regelbundet med att upprätthålla dem. Vår ledarskapskultur återspeglas även i hur våra chefer och anställda interagerar. Vi värdesätter att kunna kommunicera med varandra som jämlikar, vi skapar transparens och hållbarhet i vårt agerande och gör det möjligt för våra anställda att utnyttja sin fulla potential.

Man med skruv i handen

I egen regi tillverkar vi skruvar, bygger plast- och metalldelar samt högautomatiserade monteringsmaskiner i professionell kvalitet. Det gör att vi kan säkra vår konkurrenskraft och vårt oberoende. Totalt sett ligger mervärdet på 90 % inom Phoenix Contact-gruppen.

Medarbetare hos Phoenix Contact tillägnar sig nya kunskaper vid en laptop

Våra anställdas kompetens är en viktig framgångsfaktor. Förutom ett generöst utbud av interna och externa vidareutbildningsmöjligheter ger vi alla våra anställda ett stort utrymme för självstudier med hjälp av vårt utbildningsbibliotek eller för lärande tillsammans med de egna kollegorna. På så sätt främjar vi den personliga utvecklingen och låter individuella talanger blomma ut.

Det här är viktigt för oss

  • Kvalitet

Vår viktigaste princip: att du är nöjd och uppskattar samarbetet med oss. Det kräver kvalitet. I alla hänseenden.

  • Mod

Vi strävar framåt. Även i svåra tider. Denna säkerhet har vi förvärvat genom lång erfarenhet och långvarigt samarbete med våra kunder.

  • Tillförlitlighet

Goda partnerskap varar. Därför har vi en målinriktad långtidsplanering, en stabil ekonomisk bas och gör investeringar inom vidareutbildning och miljö.

  • Förtroende

Grunden för alla bra relationer. Vi skapar förtroende genom öppet och ärligt samarbete.

  • Närhet

Vi talar samma språk – i synnerhet när det gäller dina behov. Och givetvis finns vi representerade på många platser i världen.

  • Servicekänsla

När du känner att du blir väl omhändertagen i kontakt med oss – då har vi lyckats.