Empowering the All Electric Society

Är du intresserad av tekniska lösningar som bidrar till en framtid med livskvalitet? Ta gärna kontakt med oss. Vi delar gärna med oss av fler idéer och information om visionen All Electric Society.All Electric Society - sammankoppling av världen

Tekniska lösningar för en värld värd att leva i

Vad är All Electric Society?
Introduktion All Electric Society YouTube

Ett globalt samhälle där det finns tillräckligt mycket förnybar energi vi har råd med: Detta är All Electric Society – den vetenskapligt grundade framtidsvisionen av en CO2-neutral och hållbar värld. Vägen dit går via omfattande elektrifiering, sammankoppling och automation av alla relevanta delar i det dagliga livet och arbetslivet. Phoenix Contact förser sina kunder med mängder av produkter, lösningar och tillämpningsexempel för att aktivt kunna utforma denna omvandling till ett framtidssäkert industrisamhälle.

Det är i All Electric Societys framtidsvision som vi ser svaren på vår tids stora frågor. För CO2-neutral energi kommer att vara avgörande för att kunna förena klimatskydd med globalt välstånd. I denna utveckling är Phoenix Contact med längst fram – genom att bereda vägen för sina partner och kunder.

Frank Stührenberg, VD Phoenix Contact
Frank Stührenberg
Klimatförändringen och industrins utmaningar
Klimatförändringen och industrins utmaningar YouTube

Klimatförändringen angår oss alla

Vid en första anblick verkar de två stora utmaningarna i dagens samhälle – kampen mot klimatförändringen och miljarder människors strävan efter välstånd och utveckling – utgöra motsättningar som inte kan förenas. Men ändå måste båda frågorna försöka lösas på en och samma gång. Utmaningarna består i att tillåta förbrukning men ändå skydda klimatet. Här kommer tekniska innovationer att spela en avgörande roll. Målet är att all världens energibehov genereras regenerativt.

Vindkraftverk i landskapet
Hållbar energi för hållbar tillväxt YouTube

Hållbar energi för hållbar tillväxt

En analys som presenterades av World Economic Forum i Davos 2020 visar att teknik är viktigt för att vi ska nå 10 av FN:s 17 hållbarhetsmål (SDGs). (Källa: Unlocking Technology for the Global Goals). Cirka 70 % av delmålen stöds direkt av tekniska innovationer. För att vi ska kunna nå All Electric Society är mål nummer 7 avgörande: ren energi som vi har råd med. Många produkter och lösningar från Phoenix Contact ger redan idag de första svaren på dessa framtidsfrågor.

Maskin i produktionen

Öppen styrteknik gör automationslösningar framtidssäkra Dra fördel av den kollektiva intelligensen hos IT- och OT-specialister

För omfattande automation av sektorerna måste styrtekniken växa samman över gränserna för enstaka användningsområden. Öppen styrteknik som Ecosystem PLCnext Technology gör detta möjligt – oberoende av maskinvara och programmeringsspråk. Dessutom gör den att den kollektiva intelligensen hos IT- och OT-specialister kan användas för snabb realisering och kontinuerlig vidareutveckling av individuella lösningar.

Offshore-vindkraftpark

Tillförlitliga strömförsörjningslösningar förhindrar fel i sammankopplade nätverk Säkerställa maximal anläggningstillgänglighet

I takt med att elektrifieringen, sammankopplingen och automationen av sektorerna ökar, växer även beroendet av tillförlitliga strömförsörjningslösningar. För säker försörjning och sammankoppling av sektorerna erbjuder vi lösningar för alla applikationer – med överspänningsskydd, avbrottsfri strömförsörjning, redundansmoduler och passande säkringar.

Karosstillverkning bilproduktion

Single-Pair-Ethernet möjliggör trådlös IIoT-kommunikation ända till fältnivån Överföra data resurssparande och högeffektivt

Automation är nyckeln till att göra sektorer energieffektivare. Den går hand i hand med sammankopplingen av alla maskiner, enheter, sensorer och ställdon i nätverk till ett industriellt Sakernas internet. Här säkerställer Single-Pair-Ethernet (SPE) en kontinuerlig Ethernet-kommunikation. SPE innebär parallell och högeffektiv överföring av data och kraft. Sparar resurser med bara en parkabel från en sensor till ända upp i molnet.

5G-mobilmast i en storstad

5G gör trådlös kommunikation tillförlitlig Kraftfull sammankoppling inom och mellan alla sektorer

En tillförlitlig sammankoppling är grunden för sektorkopplingen. Den nya
bredbandstekniken 5G gör det möjligt att kommunicera trådlöst inom och mellan alla sektorer: med höga datahastigheter, högt antal deltagare och extremt låg latens. Den intelligenta kommunikationen med 5G mellan maskiner och tillämpningar säkerställer mer autonoma och effektiva processer – från produktionen till logistiken.

Stad i soluppgång

Rätta data gör byggnader energieffektiva Omfattande automation med ett öppet IoT-framework

Solcellsanläggning på taket, småskalig kraftvärme i källaren, laddstolpar framför dörren: Sektorkopplingen är redan verklighet i moderna byggnader. För att kunna driva dessa automatiserat som ett enhetligt system så energieffektivt som möjligt, måste alla möjliga data, från anläggningar eller från sensorer, göras universellt användbara. Detta fungerar med det öppna IoT-framework Emalytics-systemet för fastighetsdrift.

Flygfoto solcellspaneler i solcellspark

Certifierade inmatningsregulatorer underlättar energiomställningen Ansluta solcellsanläggningar till elnätet snabbare

Decentraliserade solcellsanläggningar bidrar i All Electric Society väsentligt till att göra strömförsörjningen pålitlig. Certifierade inmatningsregulatorer från Phoenix Contact kopplar in nya anläggningar på elnätet snabbt och obyråkratiskt – du slipper vänta på certifieringen för elhandel. De gör inte bara vägen mot energiomställningen enklare, utan till och med snabbare.

Parkeringshus med e-tankstation

V2G förvandlar fordonsparker till lönsamma energilagringsmoduler Använd batterier från elbilar som strömbuffert

E-Mobility-laddstyrningarna CHARX control modular möjliggör intelligent laddning av batterier i elbilar. Dessutom kan du återföra ström till nätet när det behövs. Tekniken bakom detta kallas Vehicle-to-Grid eller V2G. ISO 15118 beskriver de tekniska förutsättningarna och villkoren för detta. CHARX control modular uppfyller denna standard och är förberedd för V2G.

Väg nattetid

Effektiv mobilitet börjar med intelligent ljusstyrning Minskad energiförbrukning längs smarta trafikleder

Smart Street Lighting gör gatubelysningen intelligent med modern styrteknik, sensorer och anslutning till molnbaserade tjänster: Gatlampor anpassar sin ljusstyrka till väderleken, omväxlande ljusförhållanden och den aktuella gatans trafikmängd. För mer säkerhet, komfort och effektivitet på smarta trafikleder. Samtidigt sänks energiförbrukningen avsevärt.