Det som driver oss

Baserat på 100 år av innovationer och kunskap om elektrifiering, anslutning och automatisering utvecklar vi lösningar för dagens utmaningar.

Jordglob i en hand med ikoner för att visualisera hållbarhetsfaktorerna

Vi värdesätter hållbarhet

Hållbarheten och klimatet är idag våra globala utmaningar. Vi tar dessa frågor på allvar och satsar på hållbara värden i hela kedjan, från utveckling via tillverkning till logistik. På våra anläggningar minskar vi vår strömförbrukning och satsar på ekologisk el och gas. För att skona resurserna använder vi dessutom regnvatten, industriell spillvärme, jordvärme och återanvänd energi.
Redan innan år 2030 ska hela vår värdekedja vara klimatneutral.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Vi har passande produkter och lösningar

Med vårt utbud av produkter och lösningar bidrar vi till framtidens All Electric Society. Det är en värld där återanvänd energi finns tillgänglig till en låg kostnad och i nästan obegränsad omfattning som huvudsaklig energiform. För att förverkliga denna vision behöver samtliga sektorer inom näringslivet och infrastrukturen elektrifieras, anslutas och automatiseras. Vi gör det möjligt för våra kunder och samhället att genomföra denna omvandling på vägen mot en hållbarare värld.

En grupp Phoenix Contact-medarbetare på ett möte

Vi gör det tillsammans

Vår kultur garanterar vår framgång. Som familjeföretag sätter vi stort värde på ett respektfullt bemötande, öppen kommunikation och ansvarsfull, framtidssäker konstruktion. Våra 17 100 medarbetare över hela världen utvecklar olika områden med passion. Medan arbetsvärlden under 2000-talet snabbt förändras, är värdena som ligger till grund för vår företagskultur stabila sedan nästan 100 år tillbaka.