Kundanpassade nya lösningar för din enhetsdesign

Skräddarsydda apparatanslutningar och elektronikkapslingar

Du har en utmaning, vi har lösningen. Under produktens livscykel hjälper vi dig från det tidiga idéstadiet till förverkligandet av din anslutnings- och apparatlösning. Vårt mångåriga kunnande garanterar att varje ny lösning uppfyller de stränga kraven på marknaden. Skapa morgondagens innovationer tillsammans med oss.

Skicka förfrågan om nyutveckling
Medarbetare från Phoenix Contact utformar enhetsdesign åt en kund

Oavsett om det handlar om särskilda konstruktioner eller komplexa elektromekaniska systemlösningar genomgår din skräddarsydda produkt en väl beprövad utvecklingsprocess inom Phoenix Contact. För att göra tekniska lösningar och vidareutvecklingar av dina idéer finns vi hela tiden till hands. Vi är din samarbetspartner från första kontakten hela vägen till serieproduktionen.

Fördelar

 • Mångårigt kunnande inom utveckling av anslutningsteknik och elektronikkapslingar
 • Flexibel produktionsplanering tack vare global närvaro
 • Högsta kundorientering vid nya lösningar
 • Snabba beslutsvägar och hög kommersiell säkerhet under hela produktens livscykel
 • Beprövat och snabbt tack vare åtkomst till tusentals standardkomponenter
Samtal mellan en medarbetare från Phoenix Contact och en kund

Personligt samtal för ett första tekniskt utkast

Preliminär planering

Tala med en partner som förstår dina krav och talar ditt språk. Hos oss får du snabbt:

 • personlig rådgivning av erfarna utvecklingsingenjörer
 • gemensamma workshops på teknikområdet
 • ett tekniskt utkast, med produktprover som tillval
 • ett icke bindande prisförslag
En kund och en medarbetare från Phoenix Contact vid konstruktionen av produkten

Konstruktion av produkten med fastlagt testschema

Konstruktion

Vi utvecklar tillsammans den bästa lösningen för din produkt efter dina konkreta krav. Våra beprövade konstruktionsmetoder skapar förtroende:

 • Avtalad och godkänd teknisk specifikation
 • Fastlagt testschema inklusive laboratorietest och godkännanden
 • Utförlig dokumentation
En kund och en utvecklingsingenjör från Phoenix Contact samtalar

Hög kvalitet tack vare tillförlitliga utvecklingsprocesser

Produktifiering

Flera decenniers erfarenhet och industrianläggningar över hela världen möjliggör flexibla och absolut tillförlitliga utvecklingsprocesser. Några av fördelarna med Phoenix Contact är:

 • hög utvecklings- och laboratoriekompetens
 • simultan utveckling
 • standardiserad projektledning och kvalitetssäkring
 • applikationsspecifika standarder och godkännanden
Displayenhet i båda händerna

Hög leveranssäkerhet tack vare produktion och logistik över hela världen

Produktion och logistik

Oavsett beställt antal garanterar vi att dina produkter alltid kommer fram i avtalad tid och uppfyller kraven för den aktuella processen. Fördelar:

 • hög vertikal integration samt egen verktygs- och maskinbyggnation
 • flexibel produktionsplanering från manuell montering till serietillverkning
 • kundanpassad märkning och förpackning
 • produktions- och logistiknätverk över hela världen
En kund och en medarbetare från Phoenix Contact samtalar i en produktionshall

Phoenix Contact som utvecklingspartner under hela produktens livscykel

Produktlivscykel

Du har oss vid din sida under hela produktlivscykeln, oavsett om du vidareutvecklar dina produkter, ändrar tekniska detaljer eller vill upphöra med produktionen:

 • Certifierad kvalitets- och miljöstyrning
 • Helhetssyn på värdekedjan
 • En samtalspartner under hela produktlivscykeln