Informationssystem i vårt företag

Informationssystem hos Phoenix Contact Plattformen för förtroende och öppenhet – handla med integritet och enligt lagstadgade och interna riktlinjer vid alla aktiviteter.

Varför ska jag lämna information?

Är du medveten om skadliga beteenden samt ekonomiska och juridiska risker? Vi tillhandahåller för detta informationssystemet BKMS®. Den elektroniska plattformen har tagits fram för att rapportera eventuella överträdelser mot gällande lag och interna bestämmelser. Detta gäller för misstanke om:

  • korruption
  • bedrägeri, illojalitet, förskingring
  • konkurrensrättsliga överträdelser
  • pengatvätt
  • integritetsintrång
  • stöld
  • brott mot miljö- och arbetsmiljöbestämmelser
  • brott mot sociala normer och mänskliga rättigheter

Phoenix Contact står för en öppen kommunikation. Din chef är i regel den första kontaktpersonen vid fel eller avvikelser. Om en utomstående tredje part skulle upptäcka fel eller avvikelser, ska han eller hon vända sig till behörig kontaktperson på Phoenix Contact.

Informationssystemet BKMS® är ett certifierat system som är utrustat med en anonymiseringsfunktion. På begäran kan du även lämna information utan att avslöja din identitet. Dina rapporter sparas i informationssystemet BKMS® och kontrolleras av en medarbetare på en internationell advokatbyrå. Om det krävs ytterligare kontakt mellan personen som lämnade informationen och advokaten, kommer denna kommunikation att ske konfidentiellt och på begäran även anonymt.