Fastigheten utifrån med visualisering av fastighetsplaneringen

Fastighetsplanering Building Intelligence – Flexible and smart operation.

  • Utformning av integrerade fastighetssystem genom integrerade anläggnings- och sektorsövergripande dataintegration i det IoT-baserade Framework Emalytics
  • Förbättra fastigheters prestanda med parametrar (KPI) och optimera processer ekonomiskt
  • Lokalkoncept, flexibel och nyttoinriktad anpassning ökar attraktiviteten på marknaden

Friktionsfri driftstyrning tack vare digitalisering – revolutionera processer med integrerad planering

Processen för hur fastigheter idag ska planeras, konstrueras och drivas, måste organiseras på ett nytt sätt för att dra nytta av potentialen. Ur vår synpunkt är grunden för detta skapandet av en digital bas samt en spegling av processerna i enlighet med digitaliseringens krav.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Människor vid ett samtal för byggnadsplanering med surfplatta och whiteboard

Integrerad fastighetsplanering: betrakta olika anläggningar som en helhet

Integrerad byggnadsplanering Betrakta anläggningar som en helhet

För att konstruera en Smart Building i vilken alla olika anläggningar sammankopplas med varandra, krävs en komplett, integrerad fastighetssystemdesign i planeringen. De tekniska anläggningarna i en Smart Building interagerar med varandra och utbyter information för att möjliggöra en effektiv drift. Detta kräver en integrerad planering av all teknisk fastighetsutrustning under planeringsfasen. Funktionen för de olika produkterna, systemen och anläggningarna måste under planeringen stämmas av med varandra, så att största möjliga nytta uppnås för investerare, användare och operatörer.

Alla som är involverade i processen har samma förståelse och koncept när det gäller flexibelt utrymme och effektiv energianvändning samt effektiv drift av grundläggande försörjningssystem som värme, ventilation, luftkonditionering planeras integrerat med en minimal arbetsinsats.