Några män framför ett apparatskåp i samtal om systemintegration

Systemintegration Building Intelligence – Simple and fast engineering

  • Ett IoT-baserat ramverk för hopkoppling av alla gängse protokoll inom fastighetsteknik
  • Effektiv integration av nybyggnader och befintliga byggnader i integrationen av det IoT-baserade ramverket
  • Firmware-uppgradering (patch) eller firmware-uppdatering under pågående drift
  • Hänsyn till cybersäkerhetsstandarderna enligt reglerna för informationsteknik

Genomföra projekt mer effektivt Ett verktyg för alla yrkesgrupper inom teknisk fastighetsutrustning

Det centrala elementet för digitalisering av en fastighet är fastighetsautomationen. Förutsättningen för detta är en smart och konsekvent integration av system, anläggningar och komponenter i den tekniska fastighetsutrustningen (TGA), som t.ex. fasad, el eller värme, ventilation och luftkonditionering (VVL).

Det IoT-baserade systemet för fastighetsdrift Emalytics står för styrningen och den visuella framställningen av fastighetsinfrastrukturen och förenar funktioner för integration, konstruktion, visualisering, rapportering och analys i en intelligent plattform. Genom användning av klassisk samt IoT-baserad kommunikation kan samtliga tillämpningar och anläggningar inom den tekniska fastighetsutrustningen integreras i automationen. Integrering av nybyggnation och befintliga byggnader är möjlig.