Kvinna och man vid bildskärm i Digital Factory

Verksamhetsområden i Digital Factory Skapa mervärden från koncept till underhåll

Konceptet Digital Factory från Phoenix Contact tar heltäckande hänsyn till alla produktionsanläggningarnas områden. Längs hela värdekedjan finns det olika skalbara lösningar som är tillgängliga direkt.

Upptäck de fyra verksamhetsområdena och utnyttja möjligheterna till digitalisering redan idag.

Data Collection, Storage, and Evaluation Icon

Data Collection, Storage, and Evaluation Samla data effektivt, spara dem flexibelt och dra fördelar av detta

Den klassiska separeringen av OT-nivån och IT-nivån tillhör det förgångna. Sedan Sakernas internet gjorde sitt intåg är alla enheter sammanlänkade och kommunicerar med varandra. Detta ger många fördelar, t.ex. möjlighet att analysera data med artificiell intelligens (AI) och produktivitetsökningarna i samband med detta. Ny teknik leder dock alltid till nya utmaningar. Ett exempel på en sådan gäller integreringen av befintliga maskiner i nätverket och insamlandet av data utan att CE-överensstämmelsen går förlorad. Gränssnitt för moderna kommunikationsprotokoll måste skapas för att kunna sammanföra den gamla världen med den nya och säkerställa ett friktionsfritt datautbyte från maskinen till MES. Data sparas sedan applikationsorienterat antingen lokalt eller i molnet.

Data Transportation Icon

Data Transportation Effektiva nätverk är ryggraden i din digitala fabrik

Data genereras på alla nivåer i den digitala fabriken – från en sensor till ända upp i molnet. Det ökande antalet enheter som är anslutna med Ethernet och skickar eller tar emot data leder till allt mer komplexa nätverk. Ett effektivt dataflöde är här grunden för en friktionsfri produktion i en digital fabrik. Dessutom leder den senare integreringen av fler intelligenta enheter i nätverket till ständig ombyggnad och kontinuerliga förändringar. En flexibel struktur och möjligheten till nätverksdiagnos behövs för att skapa en framtidsorienterad infrastruktur.

Data Security Icon

Data Security Ingen möjlighet till hackerattacker - säkert utformad OT-security

Anslutningen av alla enheter i ett nätverk till internet leder till många fördelar för produktionsdriften, till exempel okomplicerad åtkomst till maskiner från alla tänkbara platser, oavsett om det rör sig om kontroll eller underhåll som utförs av servicepartnern. Detta leder visserligen även till risker för otillåten åtkomst av utomstående och kräver därför en total säkring av produktionsdriften. Phoenix Contact är certifierat enligt IEC 62443 och erbjuder omfattande security-koncept för störningsfria processer.
Integreringen av föråldrade anläggningar kan visa sig vara svår på grund av utgångna uppdateringar och att skydd mot trojaner och virus då saknas. Med CIFS-monitoring är en säker integrering möjlig även här.

Data Usage Icon

Data Usage Smart användning av dina data

På vägen till Smart Factory, fabriken som organiserar sig själv, är målinriktad användning och sammankoppling av data avgörande. Det gör det möjligt att styra materialflödet i produktionen flexibelt och att reagera snabbt på förändringar på instabila marknader. Kortare produktionslivscykler kräver horisontell och vertikal integrering av anläggningar i den digitala fabriken. Här är sammanlänkningen av ERP, MES och produktion en nyckelfaktor. Ny information skapas av sparade produktionsdata för att realisera optimeringarna för ökad effektivitet. Utöver data måste även hänsyn tas till utmaningar vid integreringen av globala safety-, kommunikations- och security-koncept. Här får du hjälp av bland annat Industri 4.0 och nya automationsstandarder.