Biltillverkning

Biltillverkning Flexibel och säker produktion

Som kompetent partner till bilindustrin hjälper vi till med innovativa systemlösningar och komponenter.

Med skräddarsydda branschlösningar erbjuder Phoenix Contact lösningar för effektiva processer inom biltillverkning som är tillgängliga direkt.

Den globala bilindustrin genomgår en omvandling som präglas av nya teknologiska trender som berör alla produktionsområden. En infrastruktur som alltid är säker och intelligent uppkoppling av alla anläggningar med moderna kommunikationsstandarder räknas till grundförutsättningarna när det gäller en Smart Factory. Tack vare artificiell intelligens och en effektiv datahantering går det att förena ekonomiska och ekologiska mål med varandra.

Wilhelm Scholle - Phoenix Contact, Director Global Industry Manager - Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Lösningar för bilindustrin
Lösningar för bilindustrin YouTube

Lösningar för alla produktionsområden Vi vet vilka krav som ställs

Sammankoppling av säkerhet och flexibla processer är grundförutsättningen för en framgångsrik produktion. Inom den kompletta produktionsprocessen efterfrågas öppna och smidiga automatiseringslösningar. Extra viktigt är en säker kommunikation, fungerande maskinsäkerhet, diagnos samt hög tillgänglighet och bearbetningshastighet.

Text Digital Factory Now

Digitalisering av din produktionsanläggning Skapa mervärden med lösningar som är tillgängliga direkt

Växande infrastruktur och den ökande graden av digitalisering erbjuder optimala möjligheter att förverkliga mervärden för din anläggning med befintliga data, t. ex. produktivitetsökningar. En förutsättning för detta är bl. a. en riktig hantering av dina data samt säkra nätverk mot obehörig åtkomst. Phoenix Contact har testat och provat lämpliga lösningar i den egna produktionen och erbjuder idag olika lösningar för den digitala framtiden för din Digital Factory med Proof-of-Concept.

Effektstarka produkter för biltillverkning

Med många års erfarenhet och kunskap om de branschspecifika kraven ger utmärkta produkter upphov till enastående industrilösningar. I en intelligent kombination blir dessa produkter till system med flexibla funktioner såsom styrsystem, fjärrövervakning och mätvärdesinsamling. Branschkunnande, mångårig erfarenhet och kunskap om de specifika kraven är hemligheten bakom våra inspirerande industrilösningar.