Vattenutvinningstorn för en damm

Videoövervakning av vattenhantering Med de högsta säkerhetsstandarderna

Dricksvattenförsörjningen i självständiga stater har en särskild betydelse sedan 1960-talet. Framför allt när dessa befinner sig i konfliktsituationer med andra länder. I likhet med för andra försörjningsföretag handlar det om kritisk infrastruktur som kräver särskilda åtgärder för att upprätthållas och skyddas. Här fungerar videoövervakningen som en förebyggande åtgärd.

Dricksvattenbehållare

Dricksvattenbehållare

Tillräcklig tillgång till dricksvatten

Videoövervakning av anläggningar för vattenförsörjning är ofta ett effektivt sätt. Jämfört med driften av strömnäten är nätverken raka för decentrala delar av vattenförsörjningen och vanligtvis inte redundant konstruerade, därför är dessa sträckor av särskild betydelse.

Vandalism eller annan obehörig åtkomst av högtankar, brunnsanläggningar eller andra tekniska faciliteter förekommer hela tiden och de skyldiga är oftast inte medvetna om vilka skador de faktiskt orsakar. I USA tappades ca 1,43 miljoner hektoliter dricksvatten (38 miljoner gallon) ut efter en incident, vilket även resulterade i avsevärda ekonomiska skador. Brottet hade sannolikt kunnat förhindras med ett system för tidig varning med kameraövervakning. Därför efterfrågas en anslutningsteknik som installeras i det fria, som ger skydd mot vandalism och som arbetar funktionssäkert över flera år.

Mellanlagring av regnvatten i en regn- och översvämningsvattenanläggning

Mellanlagring av regnvatten

Skydda regn- och översvämningsvattensanläggningar

Videoövervakningslösningar har etablerat sig många gånger om för behandlingen av vatten. Många länder har även strategier för övervakning av avloppsreningen.

Övervakningen av tillopp, galler, kvarhållningsbassänger, kanaler och kommersiella byggnader innebär stora besparingspotentialer, eftersom tidsödande kontrollresor bortfaller och behovsrelaterade åtgärder ofta kan inledas utifrån information från videoupptagningen.

Kombinationen av visualisering av processtyrning med äkta bilder är en stor fördel i de centrala områdena men även eftersom medarbetarna ges tillgång till data där så önskas. En betydande fördel speciellt för räddningstjänsten men även vid kraftiga regnfall, översvämningar eller olyckor.

Smart Camera Box med öppnad dörr

Övervakningsteknik för vattenhanteringen – Smart Camera Box

Videoövervakning med Smart Camera Box

Alla delar i en tillförlitlig CCTV-infrastruktur i en enda enhet: Smart Camera Box:en är en all-in-one-enhet, som kan anslutas direkt till kameran. Den integrerade monteringsadaptern för vägg- och mastmontering förenklar och påskyndar installationen avsevärt. Snäpp i, anslut, klart! Ingen bild går förlorad.

Kontakt
Mer information i ämnet
Kameraövervakning för industri och handel
Här finns mer information om korrekt infrastruktur för kameraövervakning - lämplig för varje tillämpning.
Ladda ner broschyren nu
Robot med kamerahuvud