Vindenergianläggning

Strukturövervakning på rotorblad Säker drift av vindenergianläggningar

Moderna vindenergianläggningar övervakas av ett stort antal sensorer. Särskilt rotorblad utrustas med allt fler sensorer. För det första övervakas vindenergianläggningens normaldrift, för det andra identifieras skador i tid. Det gör det blir enklare att planera reparationer och underhåll. Strukturövervakningen är en viktig del av dessa sensorer. Denna typ av övervakning används för att kunna fastställa hur rotorbladens struktur ändras under drift.

Tillämpning

Rotorblad på en vindenergianläggning är utsatta för extremt dynamiska belastningar. Detta ger ideligen upphov till mindre skador, som i extremfall kan leda till att rotorbladet helt går sönder eller till och med att hela vindenergianläggningen havererar. Genom att tidigt identifiera förändringarna kan dessa skador enkelt åtgärdas på plats och felet på vindenergianläggningen förhindras. Det krävs en tillförlitlig strukturövervakning av rotorbladet för att kunna identifiera dessa skador.

SH-M-sensor

SH-M-sensor för strukturövervakning

Structural-Health-Monitoring (SH-M) Lösningen för strukturövervakning

Structural-Health-Monitoring är övervakningssystem för att kontinuerligt övervaka den strukturella integriteten på vindenergianläggningars rotorblad. I en inlärningsfas lär sig systemet automatiskt hur rotorbladen arbetar i normaltillstånd. På så sätt kan avvikelser identifieras i tid och undersökas närmare vid senare tillfällen. Systemet är utrustat med ett väl beprövat larmningssystem som informerar den driftansvarige om åtgärder måste vidtas. Större reparationer och följdskador kan därmed undvikas.

Sensor:
Det räcker med en sensor per rotorblad för att kunna registrera de data som behövs för strukturövervakningen. Sensorn som optimerats för användning i vindenergianläggningar mäter accelerationen i två axlar och temperaturen. Utifrån dessa data utvärderas bladets strukturella integritet. Skador identifieras i ett tidigt tillstånd.

Ny anläggning eller uppgradering:
Sensorn för SH-M installeras i rotorbladets första tredjedel. Systemet för strukturövervakning lämpar sig därför inte för att uppgradera nya anläggningar. SH-M kan däremot utan problem användas för att uppgradera befintliga vindenergianläggningar. Efter en inlärningsfas kan även dessa vindenergianläggningar dra nytta av fördelarna med modern strukturövervakning.

Fördelar

  • Högre säkerhet för vindenergianläggningen genom att förhindra skador direkt på rotorbladet
  • Förebyggande underhåll för att förhindra skador och planerbara reparationsarbeten tack vare larmning i tid
  • Kostnaderna sänks genom att längre nedtider undviks för vindenergianläggningen
Personlig kontakt
Skicka förfrågan nu om en individuell lösning!
Vi hjälper gärna till med att ta fram en skräddarsydd lösning för dina projektspecifika krav.
Kontakta oss
Phoenix Contact-vindteam i vinterlandskap framför vindenergianläggningar