Pumpapplikation med rör och armatur

Ständig koll på pumparna med prisvärd mätning av aktiv effekt

Optimerade underhållscykler och förbättring av anläggningstillgängligheten med riktade skyddsåtgärder är ett viktig mål för pumpapplikationer.

Upptäck tidigt kritiska lasttillstånd hos pumparna eller anläggningarna eller andra sensorer, exempelvis upptäckt av pumptorrkörning eller motoröverlast.

Registrera processdata som exempelvis effektvärden, drifttimmar och kopplingstider och överför dem säkert till styrsystemsnivån.

Uppfyll dina individuella krav på digitalisering och Industri 4.0.

Intralogistik: Pumpapplikation med rör och armatur

Övervaka säkert – styr exakt och snabbt

  • Prisvärd mätning av aktiv effekt genom registrering av alla kritiska lasttillstånd i pumpen eller anläggningen
  • Bestämning och överföring av processdata till styrsystemsnivån med hjälp av en bussgateway
  • Fritt parametrerbara kopplings- och signalgränslägen ger dig möjlighet till individuell och tillförlitlig processövervakning

Övervakning av pumpar och manöverdon: Förebyggande underhåll av roterande utrustning

Pumparna och manöverdonen kanske finns i processtekniska anläggningar. Motorövervakning från Phoenix Contact övervakar pumparnas och motorernas över- och underlast, funktion, nedsmutsning och slitage. På detta sätt skyddas t.ex. pumpar, ställdon, fläktar och verktygsmaskiner permanent. Övervakningen utförs med fritt parametrerbara kopplings- och signalgränslägen. Gränserna ställs in identiskt lika eller separat för båda rotationsriktningarna. Vid anslutning till fältbussystem finns kommunikationsmoduler tillgängliga för alla vanliga standarder, exempelvis PROFINET, PROFIBUS och Modbus/TCP. Registrerade processdata kan också överföras enligt NOA-konceptet (NAMUR Open Architecture) till molnet via en sidokanal i automationspyramiden.

Tillämpning av processanläggning med pumpar och manöverdon
Tillämpningsobjekt: Verktygsmaskin

Övervakning av verktygsmaskiner: Eliminering av avbrottstider och höga reparationskostnader

Om en verktygsmaskin stannar blir avbrottstiderna ofta långa om motorn eller det drivna elementet måste bytas ut. Båda är ofta stora mekaniska enheter. Om felet drabbar en stor motor eller komplex maskin blir avbrottstiden ännu längre, eftersom knappast någon användare har en så dyr reservmotor i lager. När det gäller specialtillverkade maskiner kan det också hända att inte heller tillverkaren har några reservdelar.
Motorövervakaren identifierar överlasten och skyddar på så sätt verktygsmaskinen. Om exempelvis en fräsmaskins effektförbrukning är alltför stor, kan detta i värsta fall leda till ett trasigt verktyg. Effektgränsen, parametrerad i motsvarande grad, skyddar mot detta. En signalgräns signalerar dessutom ett varslande slitage på verktyget.

Programvarudosa i systemprogramvaran IFS-CONF

IFS-CONF – systemprogramvara för konfiguration och övervakning

Parametreringen av motorövervakningen sker via den intuitiva systemprogramvaran IFS-CONF från Phoenix Contact baserat på FDT/DTM-konceptet. Vid anslutning till fältbussystem finns kommunikationsmoduler tillgängliga för alla vanliga standarder, exempelvis PROFINET, PROFIBUS och Modbus/TCP. Konfigurationen utförs via IFS-CONF-programvaran som har ett praktiskt simuleringsläge för systemtestning