Power Innovation: prisvärd laddström från energilagringsmoduler

Batterimoduler från Power Innovation GmbH

Batterimoduler optimerar laddprocessen vid toppbelastningar

Översikt

  • Power Innovation GmbH är ledande tillverkare av switchade nätaggregat för strömförsörjning.
  • Företaget kopplar laddstationerna till batterimoduler för att optimera laddparkens energistrategi och resursfördelning.
  • På så sätt kan laddparken smidigt hantera temporära energibehovstoppar med energilagringsmoduler.
  • High Power Charging (HPC) fungerar bra för vanliga laddstationer.
Bernhard Böden, VD för Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH

Bernhard Böden, VD

Kundprofil

”Tack vare inmatning av förnyelsebar energi har våra energilagringsmoduler en lägre anslutningseffekt”, kommenterar Bernhard Böden, VD för Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH. ”På så vis hanterar vi även laddparkens energiförsörjning på ett smidigt sätt vid toppbelastningar.”

Apparatskåp

Moduluppbyggd och smart uppkopplad kraftelektronik

Tillämpning

En förutsättning för att E-Mobility ska bli ett framgångsrikt koncept är att det snart måste gå avsevärt mycket snabbare att ladda elfordon. Eftersom det inte finns tillräcklig anslutningseffekt tillgänglig överallt, krävs ofta eftermonterade lösningar till en hög kostnad. Ett intressant alternativ är att använda batterier som energilagringsmoduler.

För att kunna skapa en laddinfrastruktur som inte är för dyr, måste kostnaderna som krävs för att tillhandahålla den höga anslutningseffekten sänkas.

”Här går det att använda våra batterier som energilagringsmoduler”, säger Böden. ”Energilagringsmodulerna används för växelströmsförsörjning på den primära sidan och för matning av likström till laddstationerna på den sekundära sidan”. Energilagringsmodulerna tillhandahåller med andra ord den energi som laddprocessen kräver och laddas sedan igen upp till full kapacitet med låg primäreffekt.

CHARX control professional

Kärnan för kommunikation och styrning av laddstationen är CHARX control professional

Lösning

Fördelen med batteriet till skillnad från ett ställverk blir tydlig när man ser på elkostnaderna. För ställverkets höga anslutningseffekt måste man betala ett högre grundpris medan priset per kWh är lågt. Energilagringsmodulerna har lägre anslutningseffekt och på så vis ett billigare grundpris, men kostnaden per kWh är högre. ”Med samma investeringskostnader är energilagringsvarianten ändå mer ekonomisk i drift eftersom de högre intäkterna bidrar till att investeringen snabbare betalar sig jämfört med direktmatning från en medelspänningsanläggning”, fortsätter Böden.

En laddinfrastruktur med höga effekter går att integrera och hantera på olika sätt. Varje laddpunkt går att styra så att den tillgängliga energin blir uppdelad efter anslutningseffekten. Om t.ex. två laddpunkter används av vanliga CCS-elfordon (Combined Charging System) och de båda andra laddpunkterna används av snabbladdande CCS-HPC-fordon (High Power Charging), så avges effekten ojämnt.

En skalbar kraftelektronik med flera moduler utgör här lösningen på problemet. Det kan t.ex. vara 15 st. enheter med en effekt på 75 kW/enhet. De båda laddpunkterna med CCS-fordonen blir då tilldelade en 75 kW-modul vardera, så att övriga 13 moduler går att använda för snabbladdande fordon. En smart matris skulle då tilldela den ena laddpunkten sex moduler och den andra de resterande sju modulerna.

Den här typen av energitilldelning kräver smarta kommunikationselement som t.ex. DC-laddstyrningen CHARX control professional som Phoenix Contact E-Mobility GmbH utvecklar, tillverkar och marknadsför. Den blir kärnan i en sådan laddinfrastruktur och kommunicerar med de olika elementen som t.ex. energilagringsmoduler och kraftelektronik.

Summering

Om batteriet kopplas ihop med en befintlig solcells- eller vindenergianläggning kan man i ännu högre grad optimera de löpande kostnaderna. Med facit i hand är High Power Charging inte längre en utopi för vanliga laddstationer. I en praktisk laddinfrastruktur med komponenter som energilagringsmoduler, kraftelektronik och styrteknik och ev. kopplad till regenerativ energi, är HPC-laddstationer eller -parkeringsplatser i stor utsträckning lämpade för att göra E-Mobility till någonting att räkna med i vardagen.

Kontakt