Bechtle: parkeringshus för medarbetare med laddstationer för 50 elbilar

Parkeringshus för medarbetare med laddstationer för 50 elbilar

I Bechtle AG:s nya P-hus går det att ladda 50 elbilar

Översikt

  • Tysklands största IT-systemleverantör Bechtle AG har gjort elektrifiering av fordonsflottan till en del av sin hållbarhetsstrategi.
  • 50 laddpunkter ska integreras i det nya P-huset som får sin matning från solcellsanläggningen på taket.
  • RTB GmbH & Co. KG utvecklade en laddlösning för fastighetens specifika förutsättningar, med laddningsteknik och laddkomponenter från Phoenix Contact.
  • Laddlösningen för fordonsflottan i P-huset gynnar utbyggnaden av Bechtles elbilsflotta.

Tillämpning

Kravet på laddmöjligheter för 50 elbilar fanns med vid upphandlingen av ett nytt parkeringshus för medarbetare. Andra krav var en smidig utbyggnadsmöjlighet, en kalibrerad debitering samt ett energihanteringssystem för användning av regenerativ energi.

Moderna P-hus med stålkonstruktion saknar genomgående, bärande väggar. Den öppna konstruktionen kännetecknas av de lodräta stålpelarna och tvärbalkarna. Laddstolpar på golvet kräver kollisionsskydd som tar upp värdefull plats och medför extrakostnader. Och det finns inga bärande väggar för en wallbox. Alltså gick det endast att montera laddpunkter på de smala stålpelarna.

Laddpunkterna måste vara säkra och tillförlitliga och samtidigt smälta in estetiskt i arkitekturen. Elektriska anläggningar inom den kommersiella sektorn behöver också regelbundet ses över, och kostnaden för att göra det får inte öka linjärt med antalet laddpunkter.

Säkringar och brytare i det centrala apparatskåpet

Styrkomponenter samt säkringar och brytare i det centrala apparatskåpet

Lösning

”Byggföretaget Goldbeck från Bielefeld var huvudentreprenör för P-husbygget”, säger Rainer Kury. ”Bara det nödvändigaste ska ingå i P-huset.“ Så själva laddpunkten består bara av ett typ-2-ladduttag, en RFID-läsare för identifiering av användaren samt lokala LED för statusindikering. Säkringar och brytare, laddstyrningar och energimätare sitter i det centrala apparatskåpet.

”Eftersom laddpunkten saknar aktiva effektkomponenter, så är underhållet begränsat till en rent visuell funktionskontroll av de olika laddpunkterna“, säger Torsten Kocher från Facility Management hos Bechtle AG i tyska Neckarsulm. Laddar inga fordon, så förekommer heller inga spänningar över 12 V vid laddpunkten. Kontrollen av viktiga säkringar och brytare görs i det centrala teknikrummet.

Elmobilitetsspecialisten RTB valde att använda laddstyrningen CHARX control basic från Phoenix Contact i kombination med DC-felströmsövervakningen CHARX control rcm. Kombinationen ger hög tillgänglighet och förhindrar onödig service tack vare en automatisk återställningsfunktion när ett jordfel orsakats av ett fordon. Respektive laddningar kan aktiveras via ett vanligt RS-485-gränssnitt och överordnade Modbus/RTU-protokoll, efter en godkänd identifiering.

Grafik CHARX control basic och energimätare i apparatskåpet

Laddstyrningarna CHARX control basic samt energimätarna styrs via en dator i apparatskåpet

Beräkningen av aktuella laddströmmar och -effekter samt redan laddad energi görs via energimätare EEM-350 som också kommer från Phoenix Contact. Fördelen är att enheterna är MID-certifierade. Energimätarna lämpar sig alltså för den juridiskt kompatibla debiteringen av laddningarna.

”Vi har också kopplat parkeringshusets kontrollsystem till det här systemet, vilket t.ex. möjliggör en övervakning av lediga platser och en dynamisk vägledning genom parkeringshuset till nästa lediga parkeringsplats”, fortsätter Kocher. ”Så det blir ännu smidigare att parkera.“

Solcellsmodulerna på Bechtles P-hustak

Solcellsmodulerna på P-hustaket genererar energin som laddar fordonen

Summering

Kombinationen av de olika företagens kärnkompetenser inom styrteknik för parkeringshus, laddningsteknik och debiteringsprocesser gav en lösning som passar optimalt för laddning av en elbilsflotta i parkeringshus. Då beaktas alla nödvändiga konstruktions- och underhållsspecifika aspekter.

En optimerad användning av regenerativ energi genomförs också. ”Vår anläggning fungerade problemfritt från första början“, sammanfattar Torsten Kocher. ”Den RTB-lösning vi använde oss av med komponenter från Phoenix Contact var så välutvecklad att den främjar utbyggnaden av vår elbilsflotta.“

Kontakt