Blixtnedslag bakom vindenergianläggningar

Blixtströmsmätning för vindenergianläggningar Datainsamling med realtidsmätning

Vindenergianläggningar utsätts ofta för belastningar orsakade av blixtnedslag. Tidigare var det svårt att påvisa blixtnedslag och deras styrka. Blixtnedslag i rotorbladen på en vindenergianläggning kan mätas exakt och analyseras med komplettlösningen från Phoenix Contact. Tack vare kontinuerlig fjärrövervakning och sammanställning av mätdata ihop med driftparametrar för vindenergianläggningen, förbättras beslutsunderlaget för förebyggande underhållsinsatser.

Tillämpning

Blixtnedslag i vindenergianläggningar leder ofta till skador på bladen och störningar i elektroniken. Ändå kan nedslagen oftast inte upptäckas eller registreras direkt. Därför undersöks rotorbladen avseende blixtnedslag genom visuella kontroller. Dessutom byts åskledarna ut som en försiktighetsåtgärd eftersom de endast kan avleda ett begränsat antal blixtnedslag. Dessa åtgärder är tidsödande och dyra. Användning av ett blixtövervakningssystem utgör en avhjälp. Det samlar in viktiga parametrar för impulsströmmen. Med denna information går det att fatta beslut om huruvida det behövs kontroller eller underhåll.

Blixtströmsmätningens uppbyggnad i ett vindkraftverk

Användning av blixtövervakningssystemet i ett vindkraftverk

Blixtövervakningssystem (LM-­S) Lösningen för mätning av blixtström

Phoenix Contacts blixtövervakningssystem (LM-S) identifierar och analyserar impulsströmmarnas alla viktiga parametrar. Utifrån detta kan slutsatser dras om anläggningens faktiska belastning.

LM-S kan självständigt integreras i nätverket via ett modem eller via det integrerade Ethernet-gränssnittet. Integreringen i ett befintligt styrsystem genomförs enkelt genom att hämta IP-adressen. LM-S kan skicka ett SMS-larm för att direkt informera anläggningsoperatören om ett blixtnedslag. Detaljerad information om blixtnedslaget hämtas via en webbläsare. På så sätt detekterar operatören tidigt rotorbladens status och kan planera och genomföra underhållsinsatser i tid. Du erhåller en stabil drift av ditt vindkraftverk.

LM-S-sensor med utvärderingsenhet

LM-S-sensor med utvärderingsenhet

Sensorer:
Mätsystemets sensorer monteras på säkringarna i rotorbladen. Vid ett blixtnedslag bildar stötströmmen runt ledaren ett magnetfält som registreras av sensorerna. Systemet skickar mätresultaten med fiberoptik till utvärderingsenheten. Det avgör den maximala blixtströmstyrkan med strömkurvans lutning, laddning och den specifika energin utifrån de uppmätta värdena. I standardversionen kan LM-S tillförlitligt mäta blixtar från 5 till 400 kA.

Sensor för att utöka mätområdet

Sensor för att utöka mätområdet

Utökning av mätområdet:
En särskild extra sensor utökar systemets mätområde. Den är särskilt utformad för att tillförlitligt upptäcka och utvärdera även små blixtnedslag i intervallet 1 till 100 kA. Detta utökar mätområdet till 1 till 400 kA. För att möjliggöra denna utökning av mätområdet kompletteras systemet med en extra utvärderingsenhet. Sensorns speciella utformning gör den idealisk för montering på en säkring i rotorbladet på ett vindkraftverk. Även om sensorn, till skillnad från standard-LM-S-sensorn, inte är beroende av glasfiber för mätning, säkerställs spänningshållfastheten även i händelse av kraftiga nedslag. Systemet är med denna utökning perfekt utrustat för alla användningsområden.

Klickbar bild: System för mätning av blixtström
Blixtsensor
Optisk blixtsensor för permanent registrering och utvärdering av blixtnedslag.
Mer information
Blixtsensor
Utvärderingsenhet
Utvärderingsenhet för live-övervakningssystem för permanent insamling och utvärdering av blixtnedslag.
Mer information
Utvärderingsenhet
Utvärderingsenhet för lågt mätområde
Utvärderingsenhet för registrering av stötström och transienta överspänningar med externa sensorledningar.
Mer information
Utvärderingsenhet för lågt mätområde
Blade Intelligence Interface
Sensorerna tillhandahåller data för övervakning av rotorblad till denna gemensamma utvärderingsenhet.
Mer information
Blade Intelligence Interface
Utökning av mätområdet
Givare för att utöka mätområdet till 1 upp till 400 kA.
Mer information
Utökning av mätområdet
Blixtar bakom blinkande vindenergianläggningar

Blixtnedslag leder till upprepade skador på rotorbladen

Eftermontering:
Den kompletta lösningen gör det möjligt att anpassa systemet till en befintlig design utan större arbetsinsats. Tack vare en integrerad spänningsförsörjning och överspänningsskyddet för kommunikationen är integreringen mycket enkel. Sensorernas ledningar kan beställas i längder från 10 till 100 m. Anslutningsboxen behöver endast monteras och ledningarna anslutas till enheten med de förberedda ledningsinföringarna. Det behövs inga speciella verktyg.

Fördelar

  • Informativ diagnostik genom att man omedelbart får detaljerade data via realtidsmätning
  • Underlag som underlättar för beslut om underhållsinsatser tack vare fjärrövervakning
  • Enkel datautmatning och konfiguration med en integrerad webbserver
  • Anslutning till standardnätverkssystem via RJ45-gränssnitt
Personlig kontakt
Skicka förfrågan nu om en individuell lösning!
Vi hjälper gärna till med att ta fram en skräddarsydd lösning för dina projektspecifika krav.
Kontakta oss
Phoenix Contact-vindteam i vinterlandskap framför vindenergianläggningar