Blixtnedslag bakom vindenergianläggningar

Blixtströmsmätning för vindenergianläggningar Datainsamling med realtidsmätning

Vindenergianläggningar utsätts ofta för belastningar orsakade av blixtnedslag. Tidigare var det svårt att påvisa blixtnedslag och deras styrka. Blixtnedslag i rotorbladen på en vindenergianläggning kan mätas exakt och analyseras med komplettlösningen från Phoenix Contact. Tack vare kontinuerlig fjärrövervakning och sammanställning av mätdata ihop med driftparametrar för vindenergianläggningen, förbättras beslutsunderlaget för förebyggande underhållsinsatser.

Tillämpning

Blixtnedslag i vindenergianläggningar leder ofta till skador på bladen och störningar i elektroniken. Ändå kan nedslagen oftast inte upptäckas eller registreras direkt. Därför undersöks rotorbladen avseende blixtnedslag genom visuella kontroller. Dessutom byts åskledarna ut som en försiktighetsåtgärd eftersom de endast kan avleda ett begränsat antal blixtnedslag. Dessa åtgärder är tidsödande och dyra. Användning av ett blixtövervakningssystem utgör en avhjälp. Det samlar in viktiga parametrar för impulsströmmen. Med denna information går det att fatta beslut om huruvida det behövs kontroller eller underhåll.

Blixtströmsmätningens uppbyggnad i en vindenergianläggning

Användning av blixtövervakningssystemet i en vindenergianläggning

Lightning-Monitoring-System (LM-­S) Lösningen för mätning av blixtström

Phoenix Contacts Lighting-Monitoring-System (LM-S) identifierar och analyserar impulsströmmarnas alla viktiga parametrar. Utifrån detta kan slutsatser dras om anläggningens faktiska belastning.

Blixtövervakningssystemet kan integreras i nätverk via ett modem eller via det integrerade Ethernet-gränssnittet. Integreringen i ett befintligt styrsystem genomförs enkelt genom att hämta IP-adressen. LM-S kan skicka ett SMS-larm för att direkt informera anläggningsoperatören om ett blixtnedslag. Detaljerad information om blixtnedslaget hämtas via en webbläsare. På så sätt detekterar operatören tidigt skyddsenhetens status och kan planera och genomföra underhållsinsatser i tid. Du erhåller en stabil drift av din vindenergianläggning.

LM-S-sensor med utvärderingsenhet

LM-S-sensor med utvärderingsenhet

Sensorer:
Mätsystemets sensorer monteras på åskledarna. Vid ett blixtnedslag bildar stötströmmen runt ledaren ett magnetfält som registreras av sensorerna. Systemet skickar mätresultaten med fiberoptisk kabel till utvärderingsenheten. Det avgör den maximala blixtströmstyrkan med blixtströmskonduktivitet, laddning och den specifika energin utifrån de uppmätta värdena.

Blixtar bakom blinkande vindenergianläggningar

Blixtnedslag leder till upprepade skador på rotorbladen

Eftermontering:
Den kompletta lösningen gör det möjligt att anpassa systemet till en befintlig design utan större arbetsinsats. Tack vare en integrerad spänningsförsörjning och överspänningsskyddet för kommunikationen är integreringen mycket enkel. Sensorernas ledningar kan beställas i längder från 10 till 100 m. Anslutningsboxen behöver endast monteras och ledningarna anslutas till enheten med de förberedda ledningsinföringarna. Det behövs inga speciella verktyg.

Fördelar

  • Informativ diagnostik genom att man omedelbart får detaljerade data via realtidsmätning
  • Underlag som underlättar för beslut om underhållsinsatser tack vare fjärrövervakning
  • Enkel datautmatning och konfiguration med en integrerad webbserver
  • Anslutning till standardnätverkssystem via RJ45-gränssnitt
Personlig kontakt
Skicka förfrågan nu om en individuell lösning!
Vi hjälper gärna till med att ta fram skräddarsydda lösningar för dina projektspecifika krav.
Kontakta oss
Vindteam i vinterlandskap framför vindenergianläggningar