Automatisk kabeldragning med push-in-anslutningsteknik

Push-in-anslutningsteknik gör automatisk kabeldragning möjlig Push-in-anslutningstekniken revolutionerar apparatskåpet.

Med enhetlig kostnadsoptimerad anslutningsteknik i alla produktgrupper erbjuder Phoenix Contact dig stora möjligheter att utforma din apparatskåpstillverkning på ett billigare och effektivare sätt. Den verktygslösa direktkontakten av ledare och optimal tillgänglig frontanslutning gör push-in-teknik till framtidens anslutningsteknik för automatiserad kabeldragning.

Push-in – originalet från Phoenix Contact.

Processen avgör kostnaden vid apparatskåpstillverkningen

Processen avgör kostnaden vid apparatskåpstillverkningen

Processen i fokus

Apparatskåpstillverkningen kännetecknas av en hög andel processkostnader. Baserat på en enkel anslutningspunkt genereras mer än 80 procent av kostnaden genom processen och inte materialet.

Detta är en idealisk ansats för att förbättra affärsmässigheten vid tillverkning av maskiner och anläggningar. Phoenix Contact utvecklar en portfölj med lösningar och har redan visat resultat.

Processoptimering i apparatskåpstillverkningen med clipx-konceptet
clipx-koncept: processoptimering i apparatskåpstillverkningen YouTube

Processoptimering i apparatskåpstillverkningen med clipx-konceptet

En apparatskåpstillverkning som är typisk för producerade företag i höglöneländer: mindre serier, ökat kostnadstryck, kortare leveranstid. Mot detta står en mindre industrialiserad produktion.

Med en anläggning för automatisk konfektionering och montage av DIN-skenor med push-in-radplintar optimerar buteljeringsleverantören Krones sin apparatskåpstillverkning. clipx-lösningen som utvecklats av Phoenix Contact är en viktig komponent i företagets strategi för att sänka processkostnaderna i apparatskåpstillverkningen.

Med clipx-konceptet har Phoenix Contact utvecklat en lösningsportfölj som beaktar alla relevanta företagsprocesser i apparatskåpstillverkning och genomlyser detta systematiskt.

Automatisk fastsättning av radplintar på Rittal, med lasercell för automatisk märkning av push-in-radplintar

Automatisk fastsättning av radplintar i Rittal

Processoptimering i apparatskåpstillverkning med CLX-lasermärkning

Automatisk märkning med laser kan löna sig särskilt väl när radplintstyperna varierar mycket. De manuella momenten när märkningsremsorna separeras till plintarnas olika konturer spelar extra stor roll.

Hos CLX-systemet är plintarna försedda med ett speciellt markeringstryck. Komponenterna kan antingen märkas direkt före montering på DIN-skena eller som färdig monterad plintrad i block.

Datamodellen för produkterna som ska bearbetas är basen för alla optimeringar i tillverkningen av apparatskåp. Användaren drar nytta av den djupa integreringen i planeringsprogramvaran för plintrader CLIP PROJECT med CAE-system som exempelvis Eplan Electric 8, Elcad eller Zuken e3.

Pick-by-Light-arbetsstation på monteringslinjen hos professuren i produktionssystem

Pick-by-Light-arbetsstation på monteringslinjen hos professuren i produktionssystem

Forskningsprojekt hos professuren för produktionssystem

Ett ovanligt projekt med Ruhruniversitetet i Bochum och Phoenix Contact har startats. Inom universitetsavdelningen för produktionssystem (LPS) har en monteringsanläggning för DIN-skenor med fem arbetsstationer installerats under professor Bernd Kühlenkötters ledning. I denna anläggning ska DIN-skenemontage undersökas vetenskapligt och alla detaljer analyseras under verkliga förhållanden. "Verkliga förhållanden" innebär att speciellt utvalda kundbeställningar för konfektionering av DIN-skenor kommer att utföras.

Ett projektteam med tre forskare från LPS tillägnar sig tillsammans med maskinteknikstudenter en mängd hittills outforskade ämnen kopplade till arbetsförberedelser och assisterad manuell montering i industrin. Särskild uppmärksamhet ägnas åt användning av VR- och AR-teknik. För närvarande planeras försök med HoloLens från Microsoft.

En annan tyngdpunkt för arbetet är integreringen av mänskliga och robotutförda arbetsuppgifter (MRK) i en taktad monteringsprocess, där redan den MRK-kompatibla industriroboten Kuka iiwa är tillgänglig för universitetsavdelningen. Vid utformningen av sådana system måste forskarna i Bochum bestämma processmätvärden som exempelvis kraft för isnäppning av en radplint. Målet är en genomtänkt och stödjande delautomatisering av monteringssystemet som inte tränger ut människor som bidrar med viktiga kognitiva förmågor och flexibilitet till processen.

PHOENIX CONTACT – din partner för Industri 4.0 Den intelligenta produktionen av imorgon: med vår erfarenhet och våra lösningar framtidssäkrar vi din produktion.

Phoenix Contact erbjuder lösningar som optimerar apparatskåpstillverkningen

Processen i fokus – Phoenix Contact erbjuder lösningar som optimerar apparatskåpstillverkning.