100 år Phoenix Contact

Sedan 100 år har Phoenix Contact samarbetat med kunder och partners för att utveckla innovativa produkter och lösningar som skapar kontakt. På så sätt gör vi värdeskapande processer möjliga över hela världen och är föregångare för en framtid som är värd att leva för alla.

Vi kan göra det då vi kopplar samman människor och teknik.

Vi är övertygade om att innovation endast kan lyckas då rätt personer kopplas samman vid rätt tidpunkt. Det gör att ett lag skapas av många individer. Det gör att idéer mognar till innovationer.

När jag tänker på Phoenix Contact är öppenheten det första jag tänker på. Med sina 100 år är det verkligen inget ungt företag, men ändå fortsätter det att återuppfinna sig självt och sätta standarder med sina produkter. Denna innovativa kraft är verkligen imponerande.

Ute Drescher - Konstruktionspraxis, Chefredaktör

Vi sammanför människor

I samarbetet skapas innovationer, lösningar och vänskap. Målen uppnås när vi arbetar tillsammans för att uppnå dem. Framsteg sker när vi genomför idéer tillsammans. Banden växer när vi delar gemensamma intressen. Upplev hur våra kollegor, kunder och partners känner sig förbundna med varann och Phoenix Contact.

Anton Schönenberg och Klaus Hengsbach
Klaus Hengsbach
Att få unga människor intresserade av teknik och tekniska sammanhang och erbjuda dem en plattform är en av mina uppgifter på Phoenix Contact. Vid utbildningstävlingar kan grupper av elever, lärlingar och studenter runt om i världen bidra med sina kreativa idéer för att lösa stora utmaningar. Vi håller kontakt med många av dem och en del av dem kommer till vårt företag för utbildning eller efter sina studier.
Klaus Hengsbach
Anton Schönenberg
Jag har alltid varit mycket intresserad av teknik. Vid 14 års ålder deltog jag i Phoenix Contacts Nanoline-tävling. Med min autopilot för rullstolar kom jag på första plats. Kontakten till Phoenix Contact har aldrig brutits. Varje år fick jag en inbjudan till Hannover Messe av Phoenix Contact. Det gjorde att jag byggde upp ett stort kontaktnät. Jag arbetar nu i ett team som utvecklar programvarutjänster för Phoenix Contact-koncernen.
Anton Schönenberg

Phoenix Contact förenar oss genom andan att utveckla nya saker tillsammans.

Sophia Hardeck och Peter Isaak
Sophia Bulmahn
Tekniska sammanhang intresserade mig redan från mycket tidig ålder och vägen till det dubbla studieprogrammet i produktionsteknik hos Phoenix Contact var självklar. Inom strategisk marknadskommunikation i affärsenheten ICE var min uppgift att ompositionera vår programvarulösning. Tillsammans med Peter skapade jag en ny plattform för alla produkter, ett gränssnitt som nu samlar alla produkter för apparatskåpet.
Sophia Bulmahn
Peter Isaak
Jag reste över hela världen för att arbeta med programvara för produktmarknadsföring. Det ökande antalet användare och de nya kraven på beställning och skapande av data var utgångspunkten för att utveckla en användarvänlig programvara. Med min erfarenhet och Sophias nya idéer har vi satt igång utvecklingsprocesser som nu kommer att påverka hela företaget. Det finns fortfarande en stor potential här.
Peter Isaak

Mixen av erfarenhet och nya vägar kommer att fortsätta att driva vårt gemensamma projekt framöver.

Prof. dr Jürgen Jasperneite och Jörg Nolte
Jörg Nolte
Allt fler människor dras till städerna. Hur kan nätverksbaserad teknik förbättra människors livskvalitet, ge en hållbar användning av resurser som energi och vatten eller öka kapaciteten på lokala transporter och parkeringsutrymmen? Den gemensamma kampanjen med Jürgen Jasperneite om tillämpningar för den smarta staden visade att det inte krävs en megastad för att samarbeta kring idéer och koncept. Tillsammans har vi utrustat staden Lemgo med teknik för att mäta och utvärdera data.
Jörg Nolte
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite
Forskning kan bara realiseras och upplevas om den underlättar vardagen och ger den mening. Idéer kan genomföras och testas tillsammans med industrin. I samarbete med Jörg Nolte har idéer uppstått om hur nätverksbaserade livsområden i en stad kan ge digital transparens. Resultatet blev tekniska lösningar för värmeförsörjning, trafikdirigering och gatubelysning, vilket vi förverkligade i Lemgo som ett exempel. Vi kan enkelt skala upp dessa tillämpningar och överföra dem till stora städer.
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite

Forskning och industri kompletterar varann perfekt för att gemensamt forma en miljö där det är värt att leva.

Igår, idag, imorgon

Som ett innovativt familjeföretag är vår största drivkraft att agera ansvarsfullt idag så att vi lämnar en bättre värld till kommande generationer. Vår tidigare erfarenhet hjälper oss att hitta rätt lösningar.

Smartphone med ikoner för sociala medier i en hand

Låt oss hålla kontakt

När som helst på dessa kanaler:

Hos Phoenix Contact kommer jag genast att tänka på det professionella men avslappnade jämlika samarbetet och den extrema drivkraften för att skapa ett All Electric Society. Ämnen som digitalisering och E-Mobility har drivits i flera år. För mig är det därför absolut trovärdigt att Phoenix Contact vill bidra till en grön värld.

Dipl.-Ing. (FH) Christian Vilsbeck - Fachzeitschrift A&D in der Publish-Industry Verlag GmbH, Deutschland, Chefredaktör